// Архив

Angel

Angel has written 2575 posts for Времето, Морето и Хората

Критични хидрометеорологични условия.

„На малка лодка по голямото море не се плава.“ Определяне на вероятността за възникване на критични хидрометеорологични условия при интервално оценяване. Съвременната практика за съставяне на прогнози за хидрометеорологичната обстановка, по-точно казано, приетата прогностична терминология, ограничава възможността за използването на формализирания апарат за вземане на решения, основан на теоретико-вероятностния подход. Това обстоятелство е обосновано от […]

В училището на живота.

„Майката обича нежно, бащата – силно.“ Отговорност за постъпките. Наред с изграждането на доверие, за детето е също толкова важно още от ранна възраст да се научи на отговорност за постъпките си. Още като навърши три годинки родителите могат чрез теорията на избора да му помогнат да разбере, че трябва винаги да е готово да […]

Схема на дистанционно управление на обществото.

„Където е изгодно и на мошеника се отдава чест.“ Министри – „луноходи“. „Аз съм робот, аз съм робот, аз съм робот…“ На рис. 12–12 е изобразена схема на дистанционното управление на различен род „началници“ („лидери“, „вождове“), които не знаят елементарните основи на управлението, което позволява на други да ги управляват със заобикаляне на съзнанието им. […]

Лоялност – според Енциклопедия Британика.

„Колкото повече се кълнеш, толкова по-малко ти вярват.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Енциклопедия Британика, XI издание, определя лоялността като „вярност към суверенното или установено правителство на своята страна“, както и „лична отдаденост и почит към суверенното и кралското семейство“. Тя проследява думата „лоялност“ до XV век, като […]

План за световно католическо господство.

„Когато живота постави човека на колене, той се озовава в удобно положение за молитва.“ Кому са нужни свещените войни? Средновековен мрак тегне над Европа. Навред насилия и глад, неправди и жестокости. Горчив е селският живот. Превърнал се е в черно крепостническо тегло от безправие, данъци и ангарии. Господарите са алчни и безмилостни. Не се задоволяват […]

Корабни системи за сондиране на атмосферата.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ В съответствие с ръководните документи основните задачи на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) на силите на флота се явяват: подготовка и предаване в системата на управление на кораба на данни за фактическата и очакваната хидрометеорологична обстановка, оповестяване и предупреждение за опасни и особено опасни метеорологични явления. Най-строги […]

Раждане на идеята за общославянското единство.

„Решителността е спътник на истинския мъж.“ Разселване на източните славяни. Друго много важно обстоятелство е фактът, че почти веднага след прекратяването на антската активност в Долно дунавските земи, източните славяни започват своето разселване в Източно европейската равнина — на север, изток и югоизток от основната антска територия. Това движение е отразено в археологическите паметници и […]

Лоялност – политическа и религиозна.

„Деца без възпитание са по-нещастни от кръгли сираци.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Класическата трагедия често се основава на конфликта, произтичащ от раздвоена лоялност. Евтифрон, един от ранните диалози на Платон, се основава на етичната дилема пред Евтифрон, възнамеряващ да обвини в убийство собствения си баща, причинил смъртта […]

Играта – национализация на банки.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Национализация на банковата система — прехвърляне на частните банки и другите кредитни организации в държавна собственост. Както и всяка национализация, национализацията на банките може да се осъществява в условията на пълна или частична компенсация или без компенсация (в зависимост от политическата и икономическата ситуация, поведението на собствениците на […]

Кой е правилния модел на поведение?

„За мъжа се съди по жената, за майката – по децата.“ Взаимоотношения с децата. Творческата фантазия е в сърцевината на всяка добра между личностна връзка. Това е особено силно изразено при взаимоотношенията с децата. Винаги правете нещо неочаквано. Например, ако малкото ви дете капризничи с хленчене, плач и тропане с крака, можете да се престорите, […]