// Архив

Angel

Angel has written 3008 posts for Времето, Морето и Хората

Състрадание, морал, общество.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Съществува един очевиден аспект на живота, с който състраданието е тясно и неразделно свързано и това е моралът и моралното мислене. Не всички морални съображения са свързани със състраданието, нито пък състраданието е свързано с всички морални въпроси. Какво точно представлява моралът и как го постигаме и действаме според него, […]

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както […]

Доверието на потребителя – източник на печалби.

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Със създаването на паричните знаци преди 2500 години се поставя началото на ерата на монетите. Тя е последвана от ера на книжните пари, започнала преди около 500 години — след изобретяването на печатната преса. Третото голямо нововъведение, променило облика на парите, датира от 1971 г., когато на един […]

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както и да организира режима на […]

Папската политика за потъпкването на Библията.

„Огънят и водата не са роднини.“ Реформацията в шестнадесети век, представяйки отворената Библия на хората, се стремеше да стигне до всички страни в Европа. Някои народи я посрещнаха с радост като небесен пратеник. За навлизането й в други страни попречи до голяма степен папството и светлината от Библейското познание, с неговото възвишено влияние бе почти […]

История на фаровете по българското крайбрежие.

„Който се бои от морето, да си стои на брега.“ Известно е, че в древността са били поддържани постоянни или временни огневи стражи по най-важните в навигационно отношение точки на крайбрежието. В Черно море силна необходимост от навигационно ограждане възниква в разгара на Кримската война (1853 – 1856 г.). По това време един френски флотски […]

Как доларът стана световна парична единица?

„Времето разкрива всяка измама.“ Доларът – водеща световна валута. Трябва да отбележим, че е трудно на човек да се повярва, какво множество от авантюристи, картоиграчи-мошеници, измамници и съмнителни типове в продължение на векове са давали насоките на финансовата сфера и политиката в Европа и Съединените щати. Поразително е, че хората от всички нации с удоволствие […]

Държавната политика в областта на НХО на морските дейности.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ НХО на морските дейности трябва да се осъществява независимо от условията на обстановката, в условията на мирно време, в периода на нарастване на военни заплахи и военно време, осигуряване на ползвателите в единно геоинформационно пространство и регламентирани условия за достъп до геоинформационните ресурси, да е самодостатъчно, икономически целесъобразно и клиентно […]

Механизъм за единение на хората.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“ Взаимодействие на човека с егрегорите. В началото нека отново да си припомним, какъв е смисъла на думата „егрегор“? В речника на чуждите думи намираме думата „агрегат“ (фр. agregat): 1. Механично съединение на няколко части в едно цяло. 2. Съединение на няколко машини за работа в комплекс. А […]

Изисквания към информационното осигуряване на морските дейности.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Морската среда се явява източник на минерални и биологични ресурси, оказващи все по-голямо влияние на всички страни от живота на човечеството. Тя може да бъде обект на суверенни права на много държави, тъй като морската дейност се превръща в реален инструмент на социално икономическия ръст, осигуряване на отбраната и безопасността. […]