// Архив

Angel

Angel has written 2412 posts for Времето, Морето и Хората

Възникване на нови биологични видове.

„Едни си отиват, други идват.“ Известно е, че от биосферата са изчезнали много живи организми. Всички знаят, например, за съществуването на Земята по-рано на птеродактили, динозаври и т.н. Но за цялата достъпна нам история на човечеството не е зафиксиран нито един случай на възникване на нов биологичен вид. Изхождайки от това на човечеството официалната наука […]

От роб до султан.

„Който мечтае за победа не мисли за смъртта.“ Макар и не така впечатляваща като Хитин и по-скромна във военно отношение, Айн Джалут се явява все пак като една от най-съдбоносните битки в Историята. И наистина, тя ще позволи на мюсюлманите не само да се спасят от унищожение, но и да си възвърнат всички земи, покорени […]

Средства за океанографски изследвания. Част 1

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Въведение. Стремителният прогрес през последните десетилетия въоръжи океанографите с принципно нови средства, на които могат да бъдат установени електронни океанографски системи. Към тези системи се отнасят: – брегова авиация и изкуствени спътници на земята (ИСЗ); – дълбоководни обитаеми и необитаеми апарати и подводни лаборатории от […]

Божества на славяните. Част 1

„Учението създава ума, възпитанието – нравите.“ Празници на древните славяни и християнството. В Троян момчетата били посветени като воини, почитайки своите предци и правели заклинания за душите на без спокойните мъртъвци, а жените и момичетата се пречиствали от объркване преди сватбени ритуали и раждане. Променяли се хората, променяли се мисловните процеси, променяло се съзнанието, религиите […]

Кредитните пари — „вирус на икономическия спин“.

„Дългът е най-лошия вид бедност.“ Съвременната банкова система произвежда пари от нищо. Този процес, напълно възможно, е най-невероятния фокус някога измислян. Лихварството е замислено беззаконно и родено от порока. На банкерите принадлежи целия свят, отнемете им го, но им оставете властта да създават пари само с драсването на перо върху хартия и те ще го […]

Нуждата от власт и свобода за оцеляване.

„Грижите на света са много, но не са разпределени по равно.“ Всички живи същества са генетически програмирани да се борят за оцеляването си. Това е едно почти яростно желание и готовност на човешкото същество да води непримирима битка за оцеляване, а когато си го осигури, да работи упорито за постигане на сигурност. Желанието за оцеляване […]

Генетично обусловен потенциал.

„Какъвто е родът, такъв е и плодът.“ За завършване на темата за механизма на Естествения отбор следва кратко описание на възникването и развитието на човека. Но преди това, както и беше обещано по-рано, трябва да се разгледа какво е това „генетично обусловен потенциал“ за развитие на индивидите на всеки биологичен вид (в т.ч. и човека). […]

Свещена война срещу монголите.

„Победата е крилата: изпуснеш ли момента, вече я няма.“ Докъде ще стигнат татарите? До Мека, твърдят едни, за да унищожат религията на Пророка. Във всеки случай до Ерусалим и то много скоро. Цяла Сирия е убедена в това. След падането на Дамаск два монголски отряда побързват да завземат два палестински града: Наблус, в центъра, и […]

Морска магнитна снимка. Част 2

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Методи за отчет на вариациите на геомагнитното поле. При провеждане на магнитна снимка вариациите постъпват в ролята на грешки, които е необходимо да бъдат изключени. Отчета на вариациите на ГМП може да се осъществи по няколко способа: – по […]

Славянските празници – по сезони.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“ Зимни празници на древните славяни. В края на декември, студено време, с настъпването на вечерта се отбелязва празник, наречен Рождество. Така на 25 декември, в деня на зимното слънцестоене, с коледни песни започвали да се обличат като мечки, кози и коне, ходели от къща на къща с […]