// Архив

Angel

Angel has written 2484 posts for Времето, Морето и Хората

Войните на Карл Велики.

„На краля, който е убил твоя баща, ти правиш подаръци.“ Васалитетът може да бъде и ритуал, включващ отмъщението като същностен елемент от обществената система. Както ще видим, през следващите периоди има случаи, когато васали налагат кръвно отмъщение от името на своя сеньор и преди всичко натиск от страна на сеньора за уреждане на конфликти между […]

Точност и подробност на снимката. Част 1

„Казаното се забравя, написаното остава.“ Въведение. Разполагайки с изискванията, предявявани към изучаването на Световния океан в хидрографско отношение може да се премине към въпросите на планирането на хидрографските изследвания. Планирането на снимка на релефа на дъното, това е сложен многостранен процес, включващ в себе си множество етапи от уясняване на целите и задачите, решавани от […]

Славянското културно единство и език.

„Каквато е мисълта, такава е и речта.“ Славянското културно единство. Разпадането на славянската общност, което в VI в. било вече факт, би трябвало да даде отражение и върху езика, върху материалната и духовна култура на славяните. За съжаление тази диференциация не винаги може да се долови поради оскъдните преки свидетелства, но преди всичко поради голямата […]

История на банкерските къщи.

„Който има много, иска още повече.“ Историята на световното лихварство представлява последователна смяна на хора и семейни кланове с други. За съжаление, имената далеч не на всички световни лихвари са дошли до нас. Добре е документирана историята на лихварите от италианските градове – държави Флоренция, Венеция, Генуа, Ломбардия. През 13-ти век това са семействата на […]

Условия да „командваш парада“.

„Охладнее ли любовта, не можеш да я стоплиш на печката.“ Влезте заедно в кръга на компромиса и си кажете един на друг не какво всеки от вас иска, а какво е готов да даде. Помнете, че човек може да контролира единствено собственото си поведение. Говорете единствено за това какво всеки от вас желае да направи, […]

Снимка на релефа на дъното. Част 3

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Анализ на изискванията към точността и подробността на снимката на релефа на дъното. Изискванията към хидрографските и геофизичните изследвания се изработват от потребителите на резултатите на тези изследвания, изхождайки от крайните цели за тяхното използване. Но както показва опитът, тези изисквания понякога се разработват от […]

Ролята на лъжата в управлението.

„Лъжливият човек се бои от истината.“ За речта и мисленето. Детство – какво е това? При червеите и змиите детство няма. Те стават самостоятелни от момента на своето раждане. А при птиците вече има и за новоизлюпените пилета се грижат „мама“ и „татко“. И колкото по-сложно е устроен живия организъм, толкова по-дълъг е периода на […]

Клетва за вярност, воинска доблест и чест.

„Хубаво е да бъдеш господар, слуга можеш да станеш, когато поискаш.“ Клетвата за вярност на васала и неговият феод заемат твърде много място в трудовете на историците от „старата школа“ (до 1950 г.) и именно тези трудове са в основата на една прекалено опростена и стереотипна картина. От друга страна обаче, дали им е отредено […]

Снимка на релефа на дъното. Част 2

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Организация на използване на средствата за снимка на релефа на дъното. Най-широко използване при снимка на релефа на дъното са получили хидроакустичните средства, които имат за сега не голяма далечина на действие (дълбочина) и производителност на снимката. Към числото на основните хидроакустични средства за снимка на […]

Разделяне на славянската етническа общност.

„Ако родината е силна, душата е пълна с радост.“ През 6-то столетие, когато, както е прието да се казва, славяните излизат на историческата сцена, тоест стават добре известни на тогавашните писатели и хронисти, разпадането на славянската етническа общност (но не и културна) било вече свършен факт. Кога се е извършил този процес е трудно да […]