// Архив

човешката душа

This tag is associated with 49 posts

Висшата магия и окултните братства.

„Което трябва да стане, то се и случва.“ Висшата магия и окултните братства. Има толкова истории за появата на ангели пазители в кризисни моменти, че дори и най-скептичните трябва да признаят, че това е вярно. Идеята за героя, който се връща и повежда своите хора, за ангела спасител, който се появява в кризисни времена, е […]

Методът на поглъщането.

„Гарван от проклятие не умира.“ Методът на поглъщането. Ще опишем методът на поглъщането за онези, които биха искали да опитат. Като постигне хармония със себе си чрез медитация върху Христос и стабилизира своите собствени вибрации, адептът започва да призовава на астрално ниво образа, който възнамерява да унищожи. Той го визуализира ясно с всички подробности и […]

Психични връзки.

„Който се страхува, увеличава храбростта на противника си.“ Психични връзки. Много често психични проблеми възникват в резултат на създала се нежелателна връзка. За да разберем същността на този проблем, трябва да разгледаме целия въпрос за психичните връзки. Ние вече описахме подробно телепатичното внушение. Психичните връзки могат да се считат за пасивна страна в случаи, където […]

Формиране на магическия кръг.

„Силният човек и водопадът сами си проправят път.“ Формиране на магическия кръг. За да овладеем най-добрият метод е необходимо да формираме магически кръг. Актът на изгонване, сам по себе си, не е толкова резултатен, колкото изгонването, извършено в кръга, защото кръгът предотвратява завръщането на прогонените сили. Има различни методи за извършването на това действие, но […]

Практики при психическа защита.

„С премахването на суеверието не се премахва вярата.“ Практики при психическа защита. Съществуват два типа практическа психична работа, които могат да се използват отделно или в комбинация, като вторият метод дава далеч по-добри резултати. Методът, който ние ще отличаваме като медитативен по своята същност включва медитация върху абстрактни понятия, като покой, хармония, защита и любов […]

Методи за прочистване.

„Лицето виждаш, но сърцето – не.“ Методи за прочистване. При опит за разкъсване на психичен контакт отлично средство е потърпевшият да се потопи във вана с вода, която е била специално осветена за целта. Следва преобличане в нови или поне току-що изпрани дрехи и на всяка цена – преместване в друга стая. Ако това не […]

Методи за защита.

„Не пипай злото и то няма да те докосне.“ Методи за защита. Методите, които трябва да се използват при сблъсък с психична атака, са описани по начин, подходящ за обикновения читател. За пример могат да бъдат посочени брошурите по медицина и хирургия, които се осигуряват за всички морски капитани. Те са придружени от аптечки пълни […]

Методика за събиране на информация.

„Най-добре знае какво е добро, онзи който е изпитал зло.“ Методика за събиране на информация. Има някои показатели, за които трябва да внимавате при навлизането в историята на случая и не бива да позволявате пациентът да се досети какво търсите, тъй като, ако сте спечелили доверието му, той ще е много склонен да възприеме вашата […]

Диагностика на атаката.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Диагностика на атаката. След като разгледахме чисто физическите фактори при една психична намеса, нека обсъдим и нейните същински психични фактори. Винаги трябва да помним, че независимо от откриването на някакво физическо заболяване, то не елиминира психическия фактор. Ненормалното физическо състояние на тялото и кръвта може да […]

Какво да направим при психична атака?

„Който знае за приближаващата се опасност, той я е избегнал.“ Какво да направим при психична атака? Ние вече описахме типологията на психичната атака, методите за осъществяването й и разгледахме различните форми на измама и заблуда както и самовнушението, които могат да усложнят нещата. Сега вече сме в състояние да обсъдим проблема за диагностиката. Нека разгледаме […]