// Архив

Управлението

This tag is associated with 77 posts

Какво означава информационно въздействие?

„Не можеш да пожънеш пшеница, ако си посял овес.“ Закон за нормалното разпределение. Ако изпробваме много еднакви детайли за някакво свойство, то резултата ще се окаже следния: – от 1% до 3% детайли ще покажат отлични, много добри резултати; – от 3% до 7% – добри резултати; – от 80% до 90% – нормални резултати; […]

За устройството на биологичния вид.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Основни характеристики на еволюционния процес на органичната биосфера. Важен стадий в еволюционния процес на биосферата е възникването на хромозомния апарат на наследствеността (ХАН). Тази важност се заключва в това, че ХАН предава информация за „устройството“ на особеностите на биологичния вид (строеж на организма, устройство на вътрешните органи и […]

Възгледи за глобалния еволюционен процес.

„Днешният ден е ученик на вчерашния.“ Ще приведем само няколко най-разпространени възгледа в света за ГЕП на нашата биосфера. Това се прави, за да може читателят като ги знае, да може да ги сравни и да ги съпостави. 1. Материалистична гледна точка: – Глобалният Еволюционен Процес (ГЕП) – това е процес на развитие на различните […]

За еволюцията на биосферата на Земята.

„Човече! Въздигни взора свой от земята към небето, – колко достоен за удивление се явява порядъка там!“ (К. Прутков). За „произхода“ на Вселената. Вселената е вечна и безкрайна. Разглеждайки глобалните проблеми, с които сега се сблъсква човечеството, се налага да се обръщаме към историята на неговото развитие, а това, на свой ред, неизбежно поставя въпроса […]

Какво е нужно на глобализаторите?

„Нищожен човек е онзи, който се нуждае от негодници.“ Глобализаторите се опитват да „осъвременят“ и „научат“ древната калейдоскопична обосновка на принципа на управление „Разделяй и владей!“. Читателите навярно са се сблъсквали с много „учения“ за жизнеустройството, които целенасочено се набиват в главите на народа с цел да затормозят мозъците на хората и да ги завлекат […]

Тайната на принципа „Разделяй и владей!“

„Когато знатните се забавляват, протоллюдието живот губи.“ Именно това създаване на „каша в главата“, създаване на „калейдоскоп“ в умовете на хората е позволило на „жреците“ – демони да осъществяват в продължение на столетия първичното „набухване на маята“ в съзнанието на всеки човек: „Кое е първично: материята или съзнанието (духа)?“ И човек търси истината там, където […]

Управлението на държави и народи.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Словото – това е също мяра. Мярата пребивава във всичко и всичко пребивава в мяра. „Аллах създал всяка вещ и я размерил с мяра“. На семинара по националния въпрос, провеждащ се в Госдумата през 1996 година, зададох на авторитетния ислямист Гайдар Джемал въпроса: […]

Триединството на „Светата троица“.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ А всичките три части на тази „света троица“ – „материя – информация – мяра“ съществуват една с друга в неразривно единство: във Вселената всяка „вещ“ – Материя се преобразува в Мярата на предварителен образ, т.е. по замисъла на Твореца. И този процес е непрекъснат. Процесът на триединство […]

Йерархия на управление във Вселената.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“ Пълна мяра и частни мерки. Вселената, няма нито „начало“, нито „край“ (вечна и безкрайна), притежава цялата пълнота сведения за самата себе си – пълна мяра. А ние черпим знания от Вселената по пътя на усвояване на частните мерки. Всички знания, които притежава човечеството, като цяло […]

Процес на триединство – материя, информация, мяра.

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ Материя. Всичко във Вселената се състои от материя. Това го признават всички. Но във Вселената абстрактна материя не съществува. Материята се представя във вид на пет агрегатни състояния: 1. Твърдо; 2. Течно; 3. Газообразно; 4. Плазма. Всичко това е така наричаната „видима материя“, „видим свят“, с изключение […]