// Архив

Управлението

This tag is associated with 82 posts

Ролята на лъжата в управлението.

„Лъжливият човек се бои от истината.“ За речта и мисленето. Детство – какво е това? При червеите и змиите детство няма. Те стават самостоятелни от момента на своето раждане. А при птиците вече има и за новоизлюпените пилета се грижат „мама“ и „татко“. И колкото по-сложно е устроен живия организъм, толкова по-дълъг е периода на […]

За произхода и управлението на човечеството.

„Без овчар и овцете не са стадо.“ Общите изводи за Свръх еволюцията. Общите изводи за Свръх еволюцията по Ю.Д. Петухов са следните: 1. Под видът Хомо сапиенс сапиенс (кроманьонци) – бореали – индоевропейци – руси (тяхното общо етно културно – езиково „ядро“ – ствол) – е един супер етнос, непрекъснат във времето, съществуващ от неговото […]

Произход на „Рус“ и БОГ-АРИИ.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“ По отношение на произхода на етнонима „Рус“ дълго време се водят дискусии в научния печат. („Етноним“ от гръцки etnos „народ“ + onyma „име“ – название на народа.) Няма да разказваме тяхното съдържание заради явната им остарялост. За какви „нормандци“ и „викинги“ на шведския, датския или норвежкия произход […]

Как се променяла културата? Част 2

„Човекът е пъстър отвътре, животното – отвън.“ 6. Външният облик на Хомо сапиенс сапиенс напълно е възстановен по съхранилите се в различни слоеве кости: ръст, тегло, пропорции на тялото и черепната кутия на кроманьонеца, които съответстват по аналогични показатели на съвременния европеид. Има всички основания да се предполага, че мутацията, породила този нов подвид, е […]

Как се променяла културата? Част 1

„Един човек не прави танц, едно цвете не прави вебец.“ В хода на историческото развитие културата се е изменяла. Хората усъвършенствали жилищата, дрехите, храната, ритуалите на общуване и т.н. Някои неща оставали непроменени, а някои съвсем изчезвали и се появявали съвършено нови, които по рано ги нямало у тях. Ето този процес на отхвърляне на […]

Особености на националните култури.

„Най-доброто наследство е възпитанието.“ С появата на най-ранните представители на вида „Човек Разумен“ нивото на „културата“ е било практически нулево без никаква натрупана „социална информация“, тъй като те тъкмо са пристъпвали към нейното създаване. И това е бил достатъчно дълъг период. Началните пътища на развитие на първите представители се определяли само от техните персонални матрици […]

Как се формира съвременния човек?

„Ние охотно вярваме на това, което желаем.“ „Културната среда“ (културата) формира физическата и духовната съставка на личността на човека основно в периода от момента на зачатие до встъпването му сред възрастните. На рисунка 10–20 виждате схематично изобразеното въздействие на отделните културни среди (култури) в различните етапи на порастване на човека. Рис. 10–20 Много важен е […]

Как културата влияе на човека?

„Красив е онзи, който красиво постъпва.“ Цел и смисъл на живота на човека. Новият вид „човек разумен“ влязъл във вече по-рано съществуващия до него животински свят. Тоест „човека разумен“ в резултат на мутация „излязъл“ от животинския свят. Затова световъзприятието и навиците при него били животински, близки до навиците на „предците“ – проточовеците. Тоест той имал […]

За „тайните“ на еволюцията и появата на човека.

„Всеки човек е равен на самия себе си.“ През последните няколко години излезе цяла серия трудове по история на човечеството, включваща и произхода на самия човек. Автор на тези книги е Юрий Дмитриевич Петухов. Той е известен не толкова с трудовете си по история, но и със своите романи, повести, разкази, поеми и стихотворения. По […]

Как културата управлява човека.

„Азбуката е стъпало към мъдростта.“ Сега можем да поведем общия ход на нашите разсъждения – аналогии, съвместявайки ги с това, което е изложено в публикациите за „Най-главната тайна на жреците на древен Египет“. За това ще ни помогне рисунка 10–18, на която е изобразена „фуния / ямка / конус със стъпаловидни краища“, при което тези […]