// Архив

Течения

This tag is associated with 11 posts

Картиране на теченията в Черно море.

„Страхливецът не обича живота, той само се страхува да не го загуби.“ Въведение. Към настоящия момент значителен масив от данни измерени за хидрологичните, хидрохимичните, хидрооптичните и хидробиологичните характеристики за водите на Черно море са натрупани в различните банки от данни. От използването на тези данни са създадени различни карти и атласи. В същото това време […]

Движение на въздуха в свободната атмосферата.

„Трите задължения на безделника са: да яде, да спи, да се кара с умния.“ Движение на въздуха в свободната атмосферата. Количествените оценки показват, че влиянието на неравностите на земната повърхност чрез молекулярния и турбулентния обмен оказват въздействие в атмосферата до височина от няколко стотен метра до 1 – 1,5 км (в зависимост от неравностите на […]

Сили действащи в атмосферата.

„Ученият е учен навсякъде, кралят е крал само в кралството си.“ Сили действащи в атмосферата. Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Движение на въздуха относно земната повърхност (вятър) се поражда от неравномерното разпределение на налягането в хоризонтална плоскост. За установяване движението на въздуха огромна роля играят отклоняващата сила предизвикана от въртенето на Земята и силата […]

Кой на кого влияе?

„Скорпионът жили не от лоши чувства, а по природа. Жена, имаща любовници и жена, облизваща пяната от млякото, никога няма да се отучат от това.“ Съществува ли връзка между морските течения и режимът на вятъра? Безусловно съществува, макар и да не е винаги явно изразена. Има в океана мощни течения, чийто направление почти точно съвпада […]

Приливно – отливни течения в Черно море.

ЕКСКУРЗИЯ В РАЯ. В рая се провежда екскурзия за обикновени хора и бизнесмени. Гидът провежда инструктаж: – А сега ние възможно най-тихо ще преминем и ще надзърнем зад много врати. – Защо тихо? – Зад всяка врата се намират представители на различни групи и всеки от тях си мисли, че те са единствените в рая. […]

Особености на теченията в Черно море.

„Трябва бързо да правиш това, което не е важно, за да правиш бавно важното.“ По отношение на корабоплаването най-голям интерес и практическо значение имат два вида течения – фрикционни (дрейфуви) и приливно отливни. Съществуват следните случаи на фрикционни течения. Първо – установено дрейфуво течение в дълбоко море, предизвикано от вятър с постоянна сила и постоянно […]

Каква е общата циркулация на водните маси в Черно море?

„Силата на слабия е в царя, на детето – в плача, на глупака – в мълчанието, на крадеца – в лъжата.“ Преките и косвените наблюдения върху движението на водните маси в Черно море показват, че във горния слой приблизително до дълбочина 1000 м под влияние на по-горе посочените причини се образува единна циклонична система на […]

Какво е влиянието на подводния релеф на теченията?

„Който иска да направи нещо – намира средства, който не иска – намира причини. Мързеливият винаги се колебае, какво да направи.“ Въвеждането на реалните форми на подводния релеф и бреговата линия на Черноморската падина усложняват приетия по-горе модел за образуването на дрейфовите течения в затворено море. Не еднаквите физически свойства на водата в различните части […]

Причини пораждащи постоянните течения.

„Да изучава превръщанията може само оня, който е разбрал че промените и превръщанията не се отличават от процеса на живота и смъртта.“ От друга страна за образуване на стационарно движение, наричано структура ще са необходими няколко месеца. Поради това, ако в морето в течение на годината има ясно изразено господство на посоката на вятъра, то […]

Причини, пораждащи временни и периодични течения в Черно море

„Хората не обичат това, което не познават.“ За изясняване на вертикалната структура на тези ветрови течения ще предположим, че постепенно баричното поле плавно се изменя от север към юг, като в северната половина на морето се образува източен вятър, а в южната – западен. В северната част на морето под влияние на източните ветрове, нагона […]