// Архив

техники

This tag is associated with 11 posts

Пощипване отдолу или отгоре!

Техника на манипулирането. Съществуват най-различни похвати за манипулиране, но има и техники. Каква е разликата между похвата и техниката? Похватът е по-тясно понятие от техниката. Техниката може да включва няколко похвата. Често манипулациите се провеждат чрез пощипване отгоре или отдолу. Какво е пощипване отдолу? Това основно е пощипване, целящо да засегне чувството на собствена значимост […]