// Архив

Славяни

This tag is associated with 81 posts

Действия на руския и турския флот на Черно море и на Дунав – 1877.

„Каквито са офицерите, такава е и войската.“ Независимо от крайната ограниченост на своите сили и средства, и съвършено не съразмерното превъзходство на турския флот, Руския Черноморски флот активно и успешно е водил самостоятелни действия на море и, освен това е оказал съдействие на руските сухопътни войски в техните бойни операции. Един от примерите на активни […]

Състояние и планове за действие на Руския и Турския флот към началото на войната (1877-1878).

„Първия удар е половината от сражението.“ Състояние на Руския флот към началото на войната. Военно морската обстановка към началото на войната била за Русия много неизгодна. Руския Черноморски военноморски флот по своята слабост не бил в състояние да води нормална за това време борба с военноморския флот на Турция. Също така той не е можел […]

Кой пропусна Наполеон на Березина?

„Най-сигурния начин да избегнеш поражение е да не нападаш Русия.“ Нашествието на Напалеон. Да, беше 1812 г. и армията на Наполеон нахлу в Русия. Неуспешният ход на войната подтикна дворянството да поиска от царя назначаването на командващ, който да се ползва с доверието на руското общество. 10 дни преди назначаването царят дава на Кутузов титлата […]

Фелдмаршал срещу адмирал.

„Тълпата е сляпа навсякъде, но при нас е двойно сляпа…“ Общественото мнение лесно усвоява логиката на военните победи и не е много склонно да анализира сумата от сложни обстоятелства, предопределящи провала на бойното поле. Защо Кутузов обвинил командващия на 3-та западна армия Чичагов за провала на операцията на Березина и какво влияе толкова силно на […]

Значението на флота и мястото му във ВС на Русия.

„Усърдието без знание е като огън без вода.“ Стратегически и тактически цели на Ушаков. Стратегията и тактиката на Ушаков бяха подчинени на една цел – унищожаването на вражеските сили. Подобно на Суворов, Ушаков винаги търси решителната битка. Това придава на тактиката му подчертан офанзивен характер, а тактиката на настъпателните маневри на Ушаков е по-пълна и […]

Адмирал Ушаков срещу адмирал Нелсон.

„Където няма опасност, всички са храбреци.“ Превземането от Ушаков на най-силната морска крепост Корфу било безпрецедентна победа за онова време. Ушаков отново демонстрирал високо военноморско изкуство, а руските моряци показали отлични бойни качества. Успехът на тази битка бил до голяма степен улеснен от факта, че Ушаков, след като правилно оценил ситуацията, решил да атакува остров […]

Превземането на морската крепост Корфу от Ушаков.

„В боя побеждава онзи, който не се бои да загине.“ Показвайки голямо умение в морските битки, Ушаков с не по-малък успех провежда военни операции, свързани с блокадата на вражеското крайбрежие, десанти, атакува крепости и др. В тях, както и в морските битки, той бил враг на инерцията и рутината. Добър пример за това е обсадата […]

Победата на Ушаков над турския флот при нос Калиакрия.

„Войната е труд, а победата – отплата за него.“ Кампанията от 1791 г. е белязана от нови успехи на руските войски. С подкрепата на речната флотилия град Браилов е превзет с щурм. На 28 юни войските на Репнин разбиват 80 000-на турска армия край Мачин. Със загубата на тази армия врагът губи и последните си […]

Превземането на Измаил от Суворов и действията на Ушаков.

„Животът е кратък, славата – дълга.“ През втората половина на септември 1790 г., когато руските войски наближили Дунава, било необходимо да се изпрати гребна флотилия от устието на Днепър-Буг към Дунав. Ушаков лично разработил заповед за преминаването на флотилията, която била представена на нейния командир на 28 септември 1790 г., и план за прикриване на […]

Тактическите техники на Ушаков.

„Славата на адмирала е в морската битка.“ След като направил необходимите ремонти след битката при Керч и попълнил корабните запаси, Ушаков отново започнал да се подготвя за среща с врага, чиито кораби отново започнали да се появяват край бреговете на Крим. Ушаков внимателно наблюдавал движението им, получавайки доклади от постовете, а понякога и лично отивайки […]