// Архив

сезони

This tag is associated with 9 posts

Как се разпределя температурата в почвата.

„Ако не искаш да се заблудиш – разглеждай, ако не искаш да сбъркаш – разпитвай.“ Вертикално разпределение на температурата в почвата. Температурата на почвата в определени моменти се понижава с дълбочината при положителен радиационен баланс на земната повърхност (по-често през деня) и расте при отрицателен (по-често през нощта). Средната денонощна температура на почвата с дълбочината […]

Какви колебания на нивото са Сейши?

„Какво още търси във външното оня, който има богат дом, хубави ястия и красиви жени? Ако такъв човек продължава да търси още нещо във външното, значи характерът му е ненаситен. Ненаситният характер разяжда, като молец.“ Какви колебания на нивото са Сейши? Сейшите са свободни колебания на водата в закрити или полузакрити водни басейни, морета или […]

Изменения на нивото в Черно море.

„Знае не този, който много говори, а онзи, който много пътешества.“ Колебания на нивото на Черно море. Повърхността на Черно море под влияние на различни фактори извършва непрекъснати периодични и не периодични колебания. По своето произхождение те могат да бъдат разделени на обемни: – сезони и многолетни, създавани от изменението на количеството вода в морето […]

Какво наричаме коефициент на стока?

Коефициент на стока. Известно е, че падналите на земната повърхност валежи частично се изпаряват, а частично се стичат, чрез географската мрежа (реки, езера, блата, канали и други) в океана. Разликата между количеството на падналите валежи и изпарението представлява величина на стока, която е свързана също с радиационния режим. Отношението на величината на стока към количеството […]

Често ли се случват „бъркотии” с валежите?

Особено рядко се наблюдават явления от този род в континенталните райони, по морските крайбрежия, където сезонната смяна на времето е достатъчно устойчива – през лятото е топло, зимата студено, а капризите на времето се случват основно в преходните сезони – ранна пролет и ранна есен, когато се случват кратковременни възврати на студеното и топлото. Вследствие […]

Съществува ли сезонна заболеваемост на хората?

Най-общо казано, съществува, но статистиката на заболеваемостта и смъртността има още социален, както и възрастов аспект. Така, например в промишлено развитите страни, енергийно добре осигурени, у проспериращата част от населението сезонност на заболяванията се наблюдава значително по-малко, отколкото у бедните и изостанали страни. Във възрастовата група от една до 25 години статистиката на заболяванията няма […]

Наистина ли зимата настъпва при…?

Наистина ли зимата настъпва при поредното отдалечаване на Земята от Слънцето, а лятото – при нейното приближаване? За южното полукълбо това действително е така, но причина за смяна на годишните времена на нашата планета не е в изменение на разстоянието между Слънцето и Земята при движение по нейната елипсовидна орбита. (рис.2) Рис.2 Положения на Земята […]

Каква ще бъде зимата или лятото?

Възможно ли е отрано да се узнае, каква ще бъде зимата или лятото? Сред другите погрешно представени признаци за предсказване на времето съществуват и такива: след мразовита зима, лятото ще е горещо, а след хладно лято, зимата ще е топла. Това заблуждение е на основата на мнението, че съществува някакъв закон на компенсациите, ако в […]

Какво се разбира под понятието „сезони”?

Астрономическите сезони имат по три месеца и се разграничават по равноденствието и слънце стоенето: в северното полукълбо зимата настъпва след зимното слънце стоене – 21 декември, пролетта започва след пролетното равноденствие – 21 март, лятото идва след лятното слънце стоене – 21 юни и есента започва след есенното равноденствие – 22 септември. Метеорологичните и климатични […]