// Архив

свойства

This tag is associated with 13 posts

Относителна прозрачност на водата.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Зависимост между относителната прозрачност и показателя за вертикално отслабване на светлината във водата. Един от най-простите и разпространени способи за оценка на оптическите свойства на водния басейн се явява измерването на относителната прозрачност на водата, която се свежда до определяне на дълбочината Zδ на която престава […]

Хидрологични изследвания.

„Упорития труд побеждава всичко.“ Въведение. На предишната лекция ние разгледахме основите на планирането на хидрометеорологичните изследвания и методите за разчитане на дискретността на хидрологичните измервания. Но, като правило, разгледаните методи позволяват да се разчита дискретността на измерванията, имайки предварителни измервания в района и по определено направление. Измерванията трябва да обхващат определена площ, а не профил. […]

Физическите закони и климатичните пособия.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Съвременната методология за разработка на климатичните пособия се основава на два неявни постулата за свойствата на измерваните скаларни характеристики на атмосферата и на океана: на постулата за адиативност и на постулата на независимост на физическите величини, представляващи измерени характеристики на атмосферата и на океана (например, температурата и солеността […]

Астрономична рефракция.

„Бъди умерен в любовта, яденето, печеленето на пари и неумерен в учението, движението и щедростта.“ Астрономична рефракция. Рефракция на светлината се нарича пречупване на електромагнитните вълни в атмосферата под влияние изменението на плътността на въздуха, както в хоризонтално, така и особено силно във вертикално направление. Траекторията на електромагнитните вълни в атмосферата представлява достатъчно сложна крива. […]

Плътност на водата в Черно море.

„Глупак, който разказва за това, което е видял, е по-добър от мъдрец, който мълчи за това, което знае.“ Вертикално разпределение на плътността. Известно е, че през август плътността на повърхността на водата средно е от 10,6 – 10,9; на 10 м тя е 11,2 – 11,7; и на 15 достига 13,2 – 13,6 където се […]

Соленост на водата в Черно море.

„Сърцето на глупака е на езика му, езикът на умния – в сърцето му.“ Вертикално разпределение на солеността. В Черно море през зимата, когато връхния слой се намира в състояние на конвективно премесване, солеността на повърхността на морето, далече от брега се колебае около 18,15 ‰. С увеличаване на дълбочината примерно до 50 м тя […]

Каква е плътността и проходимостта на леда?

Плътност на леда. Плътността на морския лед се колебае в доста по-широки граници в сравнение с пресноводния и зависи от неговата температура, соленост, порестост, възраст и условията на ледообразуване. Колкото възрастта на леда е по-голяма, толкова плътността е по-малка. Порестост на леда, изразява се в проценти и характеризира отношението на обема на мехурите въздух намиращ […]

Какви са физичните свойства на морския лед?

Ледът трябва да се разглежда като материал, който в течение на зимата непрекъснато променя своите свойства, а следователно и своята здравина. Даже в един и същ район на едно и също място ледът през есента и пролетта на толкова се различава по своите физико механични качества, че може да се счита за съвсем различно физично […]

Кога започва топенето?

Топене на морския лед. Топенето на морския лед основно зависи от интензивността на слънчевата радиация и от отразяващата способност на неговата повърхност, като правило ледът е покрит със сняг. Прекратяването на нарастването и топенето на леда обикновено възниква преди температурата на въздуха да се повиши до точката на топене. При топене на морския лед (в […]

Кога замръзва морето?

Ледообразуване в моретата в умерените ширини. В тези ширини ледената покривка представлява сезонно явление. В открития океан на ширини по-малки от 60º (северна и южна) морския лед няма голямо значение, но за такива акватории, като Азовско, Охотско и Балтийско море той играе изключителна роля. Процесът на замръзване на солена вода със соленост до 24,695 ‰ […]