// Архив

Ролята

This tag is associated with 96 posts

Братоубийствените войни между франките.

„Двама крале не живеят в една държава.“ Ако след отмъщенията и враждите разгледаме гражданските войни между кралете заради градове и територии, както и външните войни, ще установим, че при тях проявите на жестокост са още по-ограничени. Това се дължи на наличието на по-голям брой възпиращи фактори по отношение на насилието, които водят до съкращаване на […]

Западната Римска Империя III-VI в.

„Кралят никого не убива, това вместо него правят други.“ За начало на V в. се смята 31 декември 406 г., по-точно тогава е началото на събитията, довели до падането на Западната Римска Империя, когато вандалите прекосяват границата на Империята, изтласкват бранещите я рейнски франки, а Григорий от Тур рисува в своята „История” драматичните събития от […]

Германците – „свирепи“ и „свободни“.

„Който се страхува, увеличава храбростта на противника си.“ За общественото развитие на Германия след Тацит липсват достатъчно конкретни сведения. Известно е само, че към края на II в., по времето на Марк Аврелий, се усилва натискът по границата. И внезапно през 257 г. два големи народа, наречени франки и алемани, нахлуват в Галия. Те започват […]

Надпреварата за власт на вождовете.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Германия постепенно се превръща в утопична земя, в общество, основано на войната. Тя е обиталище на всички добродетели, които вече са отмрели в Галия. Самият Цезар не вижда в това нищо осъдително. „Германците не смятат за срамно разбойничеството, извършвано вън от пределите на чиято и да било […]

Ценности у първичното рицарство.

„Железен юмрук в кадифена ръкавица.“ През VIII в. пр.Хр. в земите на Галия и на съседна Германия притежанието на кон и на железен меч постепенно се превръща в белег за принадлежност към елита. Дали още тогава воинът – благородник не взема надмощие над селянина и не налага своето превъзходство на тълпата пеши воини, далеч по-зле […]

Произход на „благородното рицарство“.

„Под прекрасната външност може да се крие низка душа.“ През XII в. рицарите от благородно потекло смятат себе си за потомци на славни воини. С посредничеството на франките те дирят своя произход в Троя, Рим, а защо не и сред войнствените тюрки? Дори когато не стигат толкова далеч, те чувстват себе си като преки наследници […]

Коя е родината им?

„Да живееш, значи да се сражаваш.“ Рицари-кръстоносци. Ако трябва да се определи времето и мястото на раждане на рицарството от гледна точка на съвременна Европа, то вниманието непременно ще бъде привлечено от Франция през XII в. Това е страната, откъдето потеглят най-много рицари-кръстоносци, готови да се бият храбро за една справедлива според тях кауза, и […]

Да не дава Господ те отново да се върнат.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ След победата офицерите не оставят на мира Калаун. Вече е ясно, твърдят те, че нито един франкски град не може да устои на мамелюкската армия и че трябва веднага да щурмуват, без да чакат Запада, разтревожен от падането на Триполи, да организира нов поход в […]

Последната голяма битка на франкските войни.

„Тези, които нещастието не поваля, ги учи.“ Годината 1268 още не е приключила, когато настойчиво се заговаря, че кралят на Франция отново ще пристигне на Изток начело на могъща армия. Султанът често разпитва търговци и пътешественици. През лятото на 1270 година до Кайро стига вестта, че Людовик е дебаркирал с шест хиляди бойци на картагенския […]

От роб до султан.

„Който мечтае за победа не мисли за смъртта.“ Макар и не така впечатляваща като Хитин и по-скромна във военно отношение, Айн Джалут се явява все пак като една от най-съдбоносните битки в Историята. И наистина, тя ще позволи на мюсюлманите не само да се спасят от унищожение, но и да си възвърнат всички земи, покорени […]