// Архив

Ролята

This tag is associated with 90 posts

В името на Божията воля.

„Бог е на страната на силните.“ В обкръжението на един груб свят каролингският императорски двор с неговите пиршества, ловни излети и църковни служби не е лишен от блясък. При управлението на Карл Велики той е освен това център на действително могъща власт, която успява да държи изкъсо аристокрацията с помощта на графовете на отделните малки […]

Войните на Карл Велики.

„На краля, който е убил твоя баща, ти правиш подаръци.“ Васалитетът може да бъде и ритуал, включващ отмъщението като същностен елемент от обществената система. Както ще видим, през следващите периоди има случаи, когато васали налагат кръвно отмъщение от името на своя сеньор и преди всичко натиск от страна на сеньора за уреждане на конфликти между […]

Клетва за вярност, воинска доблест и чест.

„Хубаво е да бъдеш господар, слуга можеш да станеш, когато поискаш.“ Клетвата за вярност на васала и неговият феод заемат твърде много място в трудовете на историците от „старата школа“ (до 1950 г.) и именно тези трудове са в основата на една прекалено опростена и стереотипна картина. От друга страна обаче, дали им е отредено […]

Въоръжението на конницата във Франкия.

„В знанието е твоята чест, в оръжието – славата.“ Във Франкия, тоест северно от Лоара, към средата на VI в. вероятно е налице демографски спад. По тези места природата отново настъпва, разширява се площта на горите, дивечът става изобилен, разширяват се възможностите за добив на дърва за отопление и за строителство, за паша на свинете […]

Братоубийствените войни между франките.

„Двама крале не живеят в една държава.“ Ако след отмъщенията и враждите разгледаме гражданските войни между кралете заради градове и територии, както и външните войни, ще установим, че при тях проявите на жестокост са още по-ограничени. Това се дължи на наличието на по-голям брой възпиращи фактори по отношение на насилието, които водят до съкращаване на […]

Западната Римска Империя III-VI в.

„Кралят никого не убива, това вместо него правят други.“ За начало на V в. се смята 31 декември 406 г., по-точно тогава е началото на събитията, довели до падането на Западната Римска Империя, когато вандалите прекосяват границата на Империята, изтласкват бранещите я рейнски франки, а Григорий от Тур рисува в своята „История” драматичните събития от […]

Германците – „свирепи“ и „свободни“.

„Който се страхува, увеличава храбростта на противника си.“ За общественото развитие на Германия след Тацит липсват достатъчно конкретни сведения. Известно е само, че към края на II в., по времето на Марк Аврелий, се усилва натискът по границата. И внезапно през 257 г. два големи народа, наречени франки и алемани, нахлуват в Галия. Те започват […]

Надпреварата за власт на вождовете.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Германия постепенно се превръща в утопична земя, в общество, основано на войната. Тя е обиталище на всички добродетели, които вече са отмрели в Галия. Самият Цезар не вижда в това нищо осъдително. „Германците не смятат за срамно разбойничеството, извършвано вън от пределите на чиято и да било […]

Ценности у първичното рицарство.

„Железен юмрук в кадифена ръкавица.“ През VIII в. пр.Хр. в земите на Галия и на съседна Германия притежанието на кон и на железен меч постепенно се превръща в белег за принадлежност към елита. Дали още тогава воинът – благородник не взема надмощие над селянина и не налага своето превъзходство на тълпата пеши воини, далеч по-зле […]

Произход на „благородното рицарство“.

„Под прекрасната външност може да се крие низка душа.“ През XII в. рицарите от благородно потекло смятат себе си за потомци на славни воини. С посредничеството на франките те дирят своя произход в Троя, Рим, а защо не и сред войнствените тюрки? Дори когато не стигат толкова далеч, те чувстват себе си като преки наследници […]