// Архив

Решеието

This tag is associated with 2 posts

Какви роли ни предлага животът?

Както знаем живота е сложен и многообразен, но ролите в живота са съвсем малко. Обикновено човек си избира, но и това не е съвсем вярно, защото не избираш или по точно нямаш право на избор, ако си дете, даже и докато не станеш на 16 не можеш да бъдеш самостоятелен. Определят те като непълнолетен, тоест […]

Кога постъпваме правилно?

Хората в своето поведение са различни и всеки постъпва по различен начин, независимо дали е по чужда идея или по нечии съвет, но има едно задължително условие, което е в основата на дилемата, така ли да постъпя или по друг начин и това е оправданието за направения избор от собствената ни съвет. Ако нашето поведение […]