// Архив

Релеф

This tag is associated with 48 posts

Подробност на снимката.

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ В природата релефът се явява практически непрекъснато многообразие от форми, всяка от които има само на нея присъщи размери и очертания. Подводния релеф представлява съвкупност от различни форми по очертание и размери. Съвкупността от типове и способи на снимка е предназначена за надеждно изучаване на всички […]

Снимка на релефа на дъното.

„Трудът носи здраве, мързелът – пороци.“ Способи за снимка. Снимка на релефа на дъното се нарича хидрографската работа, изпълнявана с цел получаване на информация за подводния релеф, позволяваща създаването на негово картографско изображение или цифров модел. Материалите от снимката се използват, освен това за коректура на картографските материали и за оперативно оповестяване на мореплавателите за […]

Определяне на поправките на дълбочините.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Определяне на общата поправка на дълбочините. За изключване на систематичните грешки всички измерени дълбочини трябва да бъдат поправени с обща поправка на дълбочините ∆z, която е равна на алгебричната сума от поправките на дълбочините за нивото ∆zfи поправки на ехолота ∆zэ Определянето на поправките на дълбочини за ниво ∆zfза […]

Погрешност при измерване на дълбочините.

„Всичко си има причина.“ Източници на погрешност. Независимо от средствата и способите на снимката, а също така от формата на представяне на резултатите от снимката носител на информация за релефа на дъното се явява дълбочината. Следователно, погрешността на измерване на дълбочините оказва непосредствено влияние на окончателните резултати на снимката и определя нейната точност. Дълбочините, измерени […]

Оптични средства за измерване на дълбочините.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ Оптичните средства за снимка на релефа на дъното са на базата на закономерностите на разпространението на светлината и свойствата на оптичното поле. Използват се и се разработват две основни направления на получаване на информации за подводния релеф с помощта на оптични средства: фотографиране […]

Много лъчеви хидроакустични средства.

„Където има желание, има и път.?“ В този клас средства се обединяват устройства, при помощта на които в дебелината на морската водата се създава насочено акустично поле, имащо значителна протяжност по нормалата към диаметралната плоскост на кораба. С цел запазване високата разрешаваща способност и точност на снимката акустичното поле тук се създава от няколко тясно […]

Хидроакустични средства.

Езикът на делата е по-ясен от езика на думите.“ Средствата за измерване на дълбочините от тази група се основават на закономерностите на разпространението на акустичната енергия в морската вода и отразяването на акустичните вълни от повърхности с по-плътна среда. Хидроакустичните средства в най-голяма степен отговарят на причислените по-рано изисквания и понастоящем се явяват основни при […]

Измерване на дълбочините.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Основни изисквания. От отдавнашни времена основния обем информация за подводния релеф се получава по пътя на измерване на дълбочините. С развитието на мореплаването, усъвършенстването на корабоплаването и увеличаването на техния тонаж са се увеличавали и изискванията към познаването на релефа на дъното, което е послужило […]

Навигационни хидроакустични системи.

„В света няма нищо не възможно.“ Основни сведения. Навигационни хидроакустични системи (НХС) се наричат съвкупност от функционално взаимно свързани бордови и установени на дъното хидроакустични устройства, предназначени за определяне на мястото на кораба. Навигационните хидроакустични системи се използват в тези райони, където съвременните РНС или други технически навигационни средства не удовлетворяват изискванията за точност и […]

Изследване и проверка на РНС

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Измерването на навигационния параметър с помощта на РНС се съпровожда, както и при всички други измервания от редица систематични и случайни погрешности. Съвкупността от случайни отклонения се оценява обикновено с величината на средно квадратичната погрешност на радио навигационния параметър (РНП) с прийомите, които бяха разгледани по-рано. […]