// Архив

Релеф

This tag is associated with 60 posts

Морски граници и метод за техния разчет.

„Един е закона за силните и богатите, друг е за слабите и бедните.“ Средната линия между крайбрежията на две съседни или срещулежащи крайбрежия на държавите се определя от параграф 15 на Конвенцията като линия, проведена по такъв начин, че всяка нейна точка се явява равноотстояща от най-близката точка на изходните линии на тези две държави. […]

Морски граници и метод за техния разчет.

„Незнанието на правото вреди.“ Видове морски граници. В Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. са установени следните видове морски граници: – външна граница на териториалното море; – външна граница на прилежащата зона; – външна граница на изключителната икономическа зона; – външна граница на континенталния шелф. В преговорните процеси са държавите имащи съседни […]

Определяне подножието на континенталния склон.

„Без хляб – гладно, без огън – хладно, без учение – тъмно.“ Към настоящия момент басейна на Северния Ледовит океан (СЛО) представлява арена на всестранни национални и международни изследвания от много страни и на първо място САЩ, Канада, Норвегия, Дания и Русия. Вниманието към арктическите акватории, включително континенталния шелф и неговото дълбоководно продължение се определя […]

Критерии за външната граница на континенталния шелф.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Резултатите от изследванията и картографирането на релефа на дъното на различни райони от Световния океан са показали, че за откритите океански басейни реализирането на изискванията на Конвенцията по делимитацията на акваториите на крайбрежните държави (в това число и ВГКШ) е достатъчно проста задача. Изключение правят районите на Световния […]

Критерии за външната граница на континенталния шелф.

„Малко е да искаш, трябва и да умееш.“ През 1982 година на третата Конференция на ООН по морско право в Женева е приета Конвенция, с положенията от която се установява списъкът с морските граници, с целевото назначение за акваториите на крайбрежните държави: териториални води; прилежаща зона; изключителна икономическа зона и външна граница на континенталния шелф […]

Цифров модел на релефа на морското дъно.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Към настоящия момент, наред с развитие на техническите средства за площно обследване на релефа на морското дъно, в различни страни се работи по усъвършенстване на методите за математическа обработка на материалите от снимката с цел получаване на по-надеждни и точни резултати. Голямо внимание се отделя на способите за […]

Обработка и изобразяване на морските дънни грунтове.

„Морето е полето на рибаря.“ Първична обработка на резултатите от морската грунтова снимка на кораба. Пробите от дънния грунт се подлагат на първична и лабораторна обработка. Първичната обработка се извършва на кораба и включва описание на грунта, подбиране на влажни проби и подбиране на образци за лабораторен анализ. Описанието на грунта се изпълнява веднага след […]

Извършване на морска грунтова снимка.

„Не говори, каквото знаеш, но знай какво говориш.“ Методи и средства за изучаване на морските дънни грунтове. За изучаване на морските дънни грунтове се използват преки и коствени методи. Същност на преките методи се състои в непосредствен анализ на пробите от дънния грунт, за вземането на които се използват различни механични устройства, обединени от общ […]

Характеристика и класификация на морските дънни грунтове.

„Делото – на познавача, желязото – на ковача.“ Общи положения. Дънен грунд се нарича всеки природен материал, представляващ повърхност на дъното на океаните и моретата. Свойствата на дънните грунтове оказват съществено влияние на използването на техническите средства и оръжията на военно морския флот, а също и на безопасността на мореплаването. Сведенията за дъните грунтове се […]

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 2

„Старанието е най-добрата добродетел.“ Организация на изпълнение на морска грундова снимка. За основа на съществуващата технология на грундовата снимка (приета в ХС на ВМФ) се явява дискретния пробоотбор с помощта на грундови тръби, дъночерпатели, драги с последващи лабораторни или визуални анализи на получените проби (пряк метод). Дадената технология включва следните етапи: 1. Подготовка за снимката. […]