// Архив

Прогнозите

This tag is associated with 27 posts

Корабни системи за сондиране на атмосферата.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ В съответствие с ръководните документи основните задачи на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) на силите на флота се явяват: подготовка и предаване в системата на управление на кораба на данни за фактическата и очакваната хидрометеорологична обстановка, оповестяване и предупреждение за опасни и особено опасни метеорологични явления. Най-строги […]

Хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Част 2

„Ние трябва да се равняваме по времето, а не то по нас,“ През 1994 година в системата на флота е бил формиран центъра за сбор, обработка и довеждане на хидрометеорологичната информация до флота. На този център било възложено получаването на целия обем от необходимата оперативна хидрометеорологична информация за осигуряването на силите и средствата на флота […]

Хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Част 1

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Влиянието на хидрометеорологичните условия на силите, оръжието и техническите средства на ВМФ. Системата на хидрометеорологично осигуряване (ХМО) на ВМФ се явява като под система на бойното управление на флота, Нейните функции се състоят в изработка на информация за средата и представянето на тези данни […]

Усъвършенстване на хидрометеорологичното осигуряване.

„Понякога вали и от ясно небе.“ Въведение. Известно е, че състоянието на средата – хидрометеорологичните условия (ХМУ) – оказва съществено влияние на хода на операциите на море. Даденото обстоятелство отдавна се е отчитало от командирите на различните нива при приемане на оперативно тактическите решения. Обаче такъв отчет носи в значителна степен субективен характер, доколкото се […]

Автоматизирана система за СХМЕО.

„Всичко си има причина.“ Автоматизирана система за специализирано хидрометеорологично и екологично осигуряване. В транспортната стратегия на Руската Федерация за периода до 2010 г. са определени основните държавни транспортни политики. В частност, в нея се отбелязва необходимостта от усъвършенстване на системата за управление на транспорта и формиране на законодателно – правната база, регламентираща транспортната дейност. Особено […]

Авиационни прогнози за времето.

„Най-лоша е скритата опасност.“ Концепцията NextGen. NextGen (Next Generation Air Transportation System). В САЩ се планира разработката на друга концепция за Национална система за Въздушното пространство на САЩ (NAS) и нейното усъвършенстване в следващите две десетилетия за достигане на съответствие с предполагаеми изисквания към нея от ползвателите. В концепцията NextGen информацията за времето, използвана от […]

Авиационни прогнози за времето.

„Дреболията често прераства в голяма работа.“ Информационни технологии за авиационни прогнози за времето. Съвременната авиация е поставила пред себе си много задачи, решаването на които трябва да осигури безопасност, регулярност и икономичност на въздушните превози, и по този начин – конкурентна способност на авиацията с другите видови транспорт. Това не може да се постигне без […]

Признаци за предсказване на времето в близките 6 – 8 часа.

Признаци за запазване на лошото време в близките 6 – 8 часа 1. Атмосферното налягане е ниско (по-ниско от средното за дадения район и сезон), при това то не се изменя или се понижава бавно. На лентата на барографа записът има вид на леко вълниста, почти хоризонтална крива линия. 2. Силния вятър не отслабва, но […]

Признаци за усложняване на времето в близките 12 – 24 часа.

1. Атмосферното налягане се понижава. Денонощния му ход е нарушен. На лентата на барографа, записът има вид на равномерно понижение в течение на 12 часа. 2. Денонощния ход на скоростта на вятъра също е нарушен. Вятърът се усилва с пориви. През нощта той не отслабва, а продължава да се усилва. Понякога усилването на вятъра започва […]

Признаци за запазване на благоприятно време в следващите 12-24 часа.

1. Високо атмосферно налягане (по-високо от средното за дадения район и сезон), има добре изразен денонощен ход с максимални стойности около 10 и 22 часа и минимални около 4 и 16 часа по местно време. 2. Вятърът е слаб и има денонощен ход. По крайбрежието се развива бриз особено през лятото. 3. Слънцето залязва зад […]