// Архив

Прогнозите

This tag is associated with 38 posts

Какво е прогноза за времето?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Методи за прогнозиране. И така, всички методи на прогнозиране се основават на не причинните закони. По типа на не причинните закони методите за прогнозиране може да се разделят на два класа. Единият от тях е таксономичния, а другия е функционалния. Към първия се отнасят методите, в които […]

Какво е прогноза за времето?

„Вярвам само на това, което виждам.“ Категории на прогнозирането. Ще разбием условно прогнозирането на три категории: синоптични, хидродинамични и статистически. Ще разгледаме типовете закони, на които се опират тези категории прогнозиране. Категория синоптични прогнози. В тази категория ще разгледаме следните методи: собствено, синоптически – метод на анализа на синоптичните карти, блокиране и аналози. Таксономически закон […]

Какво е прогноза за времето?

„Решаването на уравнението по хидродинамика отразява интелекта на синоптика, и това е прогноза за времето.“ Теорията на прогнозирането. Прогнозирането на времето се основава на закономерности от таксономически тип и не се явява причинно следствени изводи. В настоящия момент при разработката на прогнозите се предполага, че в значенията на метеорологичните наблюдения се отразяват законите на изменчивост […]

Математически модели в хидрометеорологията.

„Ако не можем да направим каквото искаме, да направим, каквото можем.“ През последното десетилетие е достигнат значителен прогрес в науката за Земята благодарение на подобрението на системата за наблюдение и разбирането на закономерностите на геосистемите. Масово се разработват математически модели, описващи разнообразни хидрометеорологични явления и полета. Това може да се свърже както с широкото използване […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Вятарът трябва да е много лош, за да не е от полза за никого.“ В условията на изменение на климата, когато в редица райони се отбелязва повишаване на повторяемостта и интензивността на опасни хидрометеорологични явления, справочните пособия, използвани при проектиране на кораби и обекти от инфраструктурата на морския транспорт, могат да бъдат допълнени със специални […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ На основата на анализа на достъпните нормативни документи в областта на безопасност на мореплаването, по-долу са представени механизмите на влияние на средата на кораба и обектите от инфраструктурата на морския транспорт, за обектите са приведени резултати от обобщените сведения за състава на опасните за мореплаването процеси и явления. […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Няма правило без изключение.“ Интензивното усвояване на континенталния шелф и склона на Световния океан, в това число и на сурови и малко изучени по-рано райони на океана и свързаното с това разширяване на зоните и повишаване на интензивността на мореплаването е довело към ожесточаване на изискванията и появяването на нови подходи за отчитане на хидрометеорологичните […]

Предели на предсказуемост на ХМУ.

„Което вреди, поучава.“ Исторически така са били поставени нещата, че самата дума „прогноза” се асоциира преди всичко с предсказване на времето. Доколкото такова предсказване е далечно и не винаги може да се счита успешно, отношението на широките слоеве от населението, включително и специалисти с различен профил, доста често се оказват достатъчно скептични: струва ни се, […]

Корабни хидрометеорологични станции.

„На голям кораб – голямо плаване.“ Съвременното състояние на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) се характеризира с постоянен ръст на изискванията към количеството на измерените хидрометеорологични параметри, точност на измерванията, формите на представяне и оперативност на довеждането на необходимата информация до командването, щабовете и хидрометеорологични центрове, а също така непосредствено до силите на флота в интерес на […]

Свръх дългосрочни прогнози за времето.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Не традиционен метод за свръх дългосрочни прогнози на температурата на въздуха, валежите и други геофизични елементи. Анализът на съществуващите методи за дългосрочни прогнози за времето и изменението на климата е показал, че тяхната оправдаваемост (сбъдване) все още е недостатъчно висока и вече много години почти не се изменя. […]