// Архив

Прогнозите

This tag is associated with 42 posts

Оптимална система за хидрометеорологично осигуряване на ВМФ.

„Не морето погубва, а незнанието за идващата буря.“ Както вече беше споменато, в рамките на разглежданото направление били изучавани и няколко частни проблема. Ще разгледаме хода на изследванията по всеки от тях. Работата по построяването на подсистема за осветяване на хидрометеорологичната обстановка в океаните и нейните елементи започнала през 50-те години, когато пристъпили към изследване […]

Система за хидрометеорологично осигуряване на ВМФ.

„На война знанието носи повече полза от силата.“ Системата на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) на ВМФ се явява под система на бойното управление на флота. Нейната функция се състои в изработка на информация за средата и предоставянето на тези данни на органите за управление, на корабите и частите. Най-ценната по вид информация за средата се явяват […]

Осигуряване управлението на ВМФ.

„Бедата, за която знаеш отрано, не може да ти навреди.“ В условията на нарастваща потребност от страна на ВМФ, морската деятелност, водното стопанство, енергетиката, селското стопанство и други отрасли на икономиката възниква необходимост от различни системи за дългосрочно прогнозиране на вътрешно сезони и сезонни интервали от време. Съгласно класификацията на Световната Метеорологична организация (СМО), дългосрочни […]

Осигуряване управлението на ВМФ.

„Което най-малко очакваш, най-често се случва.“ Използването на силите и средствата на флота се планира в конкретна област на акваторията и за някакъв интервал от време. Очевидни и естествени свойства на процедурата за вземане на решение във ВМФ се явяват планирането на действията за бъдеще време. За оценка на ефективността на планираните действия на ВМФ […]

Какво е прогноза за времето?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Методи за прогнозиране. И така, всички методи на прогнозиране се основават на не причинните закони. По типа на не причинните закони методите за прогнозиране може да се разделят на два класа. Единият от тях е таксономичния, а другия е функционалния. Към първия се отнасят методите, в които […]

Какво е прогноза за времето?

„Вярвам само на това, което виждам.“ Категории на прогнозирането. Ще разбием условно прогнозирането на три категории: синоптични, хидродинамични и статистически. Ще разгледаме типовете закони, на които се опират тези категории прогнозиране. Категория синоптични прогнози. В тази категория ще разгледаме следните методи: собствено, синоптически – метод на анализа на синоптичните карти, блокиране и аналози. Таксономически закон […]

Какво е прогноза за времето?

„Решаването на уравнението по хидродинамика отразява интелекта на синоптика, и това е прогноза за времето.“ Теорията на прогнозирането. Прогнозирането на времето се основава на закономерности от таксономически тип и не се явява причинно следствени изводи. В настоящия момент при разработката на прогнозите се предполага, че в значенията на метеорологичните наблюдения се отразяват законите на изменчивост […]

Математически модели в хидрометеорологията.

„Ако не можем да направим каквото искаме, да направим, каквото можем.“ През последното десетилетие е достигнат значителен прогрес в науката за Земята благодарение на подобрението на системата за наблюдение и разбирането на закономерностите на геосистемите. Масово се разработват математически модели, описващи разнообразни хидрометеорологични явления и полета. Това може да се свърже както с широкото използване […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Вятарът трябва да е много лош, за да не е от полза за никого.“ В условията на изменение на климата, когато в редица райони се отбелязва повишаване на повторяемостта и интензивността на опасни хидрометеорологични явления, справочните пособия, използвани при проектиране на кораби и обекти от инфраструктурата на морския транспорт, могат да бъдат допълнени със специални […]

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ На основата на анализа на достъпните нормативни документи в областта на безопасност на мореплаването, по-долу са представени механизмите на влияние на средата на кораба и обектите от инфраструктурата на морския транспорт, за обектите са приведени резултати от обобщените сведения за състава на опасните за мореплаването процеси и явления. […]