// Архив

Прогнозите

This tag is associated with 23 posts

Автоматизирана система за СХМЕО.

„Всичко си има причина.“ Автоматизирана система за специализирано хидрометеорологично и екологично осигуряване. В транспортната стратегия на Руската Федерация за периода до 2010 г. са определени основните държавни транспортни политики. В частност, в нея се отбелязва необходимостта от усъвършенстване на системата за управление на транспорта и формиране на законодателно – правната база, регламентираща транспортната дейност. Особено […]

Авиационни прогнози за времето.

„Най-лоша е скритата опасност.“ Концепцията NextGen. NextGen (Next Generation Air Transportation System). В САЩ се планира разработката на друга концепция за Национална система за Въздушното пространство на САЩ (NAS) и нейното усъвършенстване в следващите две десетилетия за достигане на съответствие с предполагаеми изисквания към нея от ползвателите. В концепцията NextGen информацията за времето, използвана от […]

Авиационни прогнози за времето.

„Дреболията често прераства в голяма работа.“ Информационни технологии за авиационни прогнози за времето. Съвременната авиация е поставила пред себе си много задачи, решаването на които трябва да осигури безопасност, регулярност и икономичност на въздушните превози, и по този начин – конкурентна способност на авиацията с другите видови транспорт. Това не може да се постигне без […]

Признаци за предсказване на времето в близките 6 – 8 часа.

Признаци за запазване на лошото време в близките 6 – 8 часа 1. Атмосферното налягане е ниско (по-ниско от средното за дадения район и сезон), при това то не се изменя или се понижава бавно. На лентата на барографа записът има вид на леко вълниста, почти хоризонтална крива линия. 2. Силния вятър не отслабва, но […]

Признаци за усложняване на времето в близките 12 – 24 часа.

1. Атмосферното налягане се понижава. Денонощния му ход е нарушен. На лентата на барографа, записът има вид на равномерно понижение в течение на 12 часа. 2. Денонощния ход на скоростта на вятъра също е нарушен. Вятърът се усилва с пориви. През нощта той не отслабва, а продължава да се усилва. Понякога усилването на вятъра започва […]

Признаци за запазване на благоприятно време в следващите 12-24 часа.

1. Високо атмосферно налягане (по-високо от средното за дадения район и сезон), има добре изразен денонощен ход с максимални стойности около 10 и 22 часа и минимални около 4 и 16 часа по местно време. 2. Вятърът е слаб и има денонощен ход. По крайбрежието се развива бриз особено през лятото. 3. Слънцето залязва зад […]

Трябва ли да очакваме дъжд, ако …?

Вярно ли е твърдението, че ако лястовиците летят ниско, то трябва да се очаква дъжд? Снижаването на полета на лястовиците е вследствие на преместването на насекомите в приземния слой въздух, с които те се хранят. Съществува мнение, че тези комари с които лястовиците се хранят са чувствителни към измененията на атмосферното налягане при подхождането на […]

Може ли димът да служи за предсказване на времето?

Ако димът се издига вертикално нагоре, това е признак за хубаво и устойчиво време, ако обаче излизайки от комина димът се разнася на равни купчини в страни или даже се снижава към земната повърхност, то може да се очаква влажно и ветровито време с валежи. Димът, изглеждащ на стълб се случва при безветрие, което е […]

Какво време да очакваме, ако вятърът променя посоката си?

Признак за какви промени на времето може да служи промяната на посоката на вятъра? Трябва да се различава изменението на посоката на слабия вятър и изменението на посоката на умерения и силния вятъра, тоест вятър със скорост по-голяма от 5 – 8 м/с. Изменение на посоката на слабия вятър преди всичко не влече след себе […]

Верни ли са поговорките за измененията на времето?

Има ли връзка между появата на комета и времето? Не, няма никаква връзка между времето и тези природни явления. Условията на времето за наблюдение на тези явления могат да бъдат благоприятни или неблагоприятни, но сами по себе си процесите в атмосферата се развиват независимо от попадането на различните небесни тела в земната атмосфера, били те […]