// Архив

Приложна топография

This tag is associated with 43 posts

Особености на ориентирането в полет през нощта.

„Където е учението, там е и умението.“ Особености на ориентирането в полет през нощта. При общата ориентировка картата се ориентира по посоките на хоризонта и се следи линията на маршрута по нея да е паралелна на надлъжната ос на летателното средство, тоест по посока на курса. Наблюдението обикновено се води напред и в страни. Това […]

Ориентиране по карта в полет.

„Който пътешества сам, разказва после, каквото си иска.“ Ориентиране по карта в полет. Визуално ориентиране. Определянето на местоположението в полет на летателно средство по опознати на местността и на карта ориентири се нарича визуално ориентиране. На малки и пределно малки височини обикновено ориентирането се извършва с постоянно сравняване на картата с местността. Направлението на полета […]

Ориентиране през нощта и възстановяване на ориентировка.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Ориентиране през нощта и възстановяване на ориентировка. Ориентиране в районите с разрушения. Сравняването на топографската карта с местността, като правило е затруднено. Значително се усложнява определянето по карта своето местоположение и удържането на направлението на движение. За ориентиране в такива райони в допълнение към картата могат да […]

Особености на ориентирането при различни условия.

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Особености на ориентирането при различни условия. Ориентиране в гориста местност. Горите са бедни на ориентири, в тях е ограничена далечината на видимост. Това затруднява сравняването на картата с местността. За ориентири в гората могат да служат основно пътни кръстовища […]

Ориентиране на местността в движение.

„Който върви твърде бързо, и на равен път се спъва.“ Ориентиране на местността в движение. Увереното ориентиране на местността при движение по карта много зависи от подготовката към ориентирането. Подготовката към ориентирането включва избор и изучаване на маршрута, повдигането му на карта, измерване на дължината на маршрута и на отделните негови участъци, а също така […]

Сравнение на картата с местността.

„Не винаги прекият път е най-краткия.“ Сравнение на картата с местността. Изпълнява се с цел уточняване положението на местните предмети, изобразени на картата и откриване на предмети, които не са показани на нея. Сравнението се започва с крупните местни предмети, намиращи се в полезрението на наблюдателя, а след това се преминава към по-малките. Това позволява […]

Определяне на точката на стоене на картата.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Определяне на точката на стоене на картата. Точката на стоене може да бъде определена на карта по близките ориентири на око, измервайки разстоянията, по направлението към ориентира и разстоянието до него, по створ, засечка, по способ на Болотов, по обратни дирекционни ъгли. Способът се избира […]

Ориентиране на местността по карта.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Ориентиране на местността по карта. Едно от основните предназначения на топографската карта е осигуряването на надеждно ориентиране на местността. С помощта на карта може точно да се определи собственото местоположение и уверено да се удържа набелязания маршрут на движение. Топографската карта е била и […]

Движение по азимут и обход на препятствия.

„Знанието е като съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Движение по азимут и обход на препятствия. Същността на движението по азимут се заключава в удържането на местността на зададено направление и разстояние. Направлението на движение се удържа с помощта на компас; разстоянието се измерва с крачки или по километраж. Данните, необходими за движение […]

Определяне и удържане на направленията на местността.

„Който не се е изгубил през нощта, няма да се изгуби и през деня.“ Определяне и удържане на направленията на местността. Направлението на движение, а също така и направлението към местен предмет се определя като се указва величината на магнитния азимут или хоризонталния ъгъл, измерен от начално направление към някакъв отдалечен ориентир. Магнитен азимут, това […]