// Архив

премесване

This tag is associated with 13 posts

Какво представлява конвективното премесване?

Конвективно премесване. Конвективните премесвания се създават в резултат на увеличаване на плътността (понижение относителния обем) на по-горе стоящия слой (преди всичко повърхностни). Увеличаването на плътността може да е благодарение на повишаване на солеността на повърхностния слой при ледообразуване и изпарение или благодарение на понижаването на температурата при охлаждане. Понякога увеличаване на плътността може да се […]

Някои особености на морската турбулентност

Турбулентност във повърхностния слой на морето Интензивните турбулентни движения във повърхностния слой на океана водят към премесване на повърхностните води и формирането на повърхностен еднороден слой, на долната му граница се образува слой на скока на плътността, температурата (термоклин) и солеността (галоклин). Турбулентното движение във повърхностния слой на океана черпи своята енергия най-вече от енергията […]

Понятие за премесване

В океана непрекъснато вървят процеси, изменящи вертикалното и хоризонтално разпределение на неговите физико химични характеристики, като поглъщане и излъчване на топлина, валежи и изпарения, замръзване и топене, постъпление на прясна вода от сушата и в някаква степен живот на организмите. Тъй като тези процеси не са еднакви в различните части на океана, както и на […]