// Архив

Предателствата

This tag is associated with 36 posts

Опитомяване на „Обърканото стадо“.

„Който не знае да се преструва, не знае да управлява.“ Опитомяване на „Обърканото стадо“. Както вече видяхме, изобретения от британското министерство на пропагандата механизъм „да контролира мислите на целия свят“ и по-точно да контролират мисълта на по-интелигентните членове на определено общество, които да разпространяват скалъпена пропаганда и да го тласкат в определена насока, се оказва […]

Медиите под контрол.

„Често очите и ушите на тълпата са лоши свидетели.“ Медиите под контрол. „Медиите под контрол“ е стенограма от политическа лекция на лингвиста Ноам Чомски, изнесена през март 1991 в Калифорния. Тя е реакция срещу конформисткото отношение на американското общество и милитаристичното поведение на медиите по време на операцията „Пустинна Буря“. В разгара на кампанията в […]

Предателството на администрацията.

„Искаш ли страната ти да дойде до упадък, помоли се да има много управници.“ Предателството на администрацията. Всяка държавна и местна администрация има своите служители – чиновниците. Това са министерства, ведомства, прокуратура, съдебна система, общински служби и т.н., накратко това, са хората, които трябва да осигуряват организираното и дисциплинираното течение на живота за улесняване на […]

Предателството на Църквата.

„Когато лошият се преструва на добър, тогава той е най-лош.“ Предателството на Църквата. В историята на човечеството религията е играла и в бъдеще пак ще играе огромна роля, било пряко, било чрез Църквата, като човешка организация. Определено може да се смята Църквата за една Велика сила, подобна на Великите държави в миналото и днес, но […]

Предателствата на учителите и образователната система.

„Какъвто учителят, такъв и ученикът.“ Предателствата на учителите и образователната система. В едно разумно и морално устроено общество образованието има изключително важна и отговорна роля. Неговата задача е да предава на подрастващите много хилядолетия исторически опит на човечеството с неговите възходи и падения, свобода и робство, спокойни и революционни промени, заблуди и прозрения. Този обобщен […]

Предателствата на учените и науката.

„Не говори какво си учил, а какво си научил.“ Предателствата на учените и науката. Големите постижения на досегашната цивилизация без съмнение в много голяма степен се дължат на науката. Невероятни технологии, изобретения, открития, производителност, температури, налягания, скорости, глобална информационна мрежа и масмедии, изход в космоса, влизане в тайните на микро света и живата природа, нови […]

В кой свят е България?

„Не се плаши от гнева на богаташа, а от сълзите на бедняка.“ В кой свят е България? Според икономическото, а оттам и политическото състояние страните в света се разделят на три групи: Тези от първия свят имат най-развита икономика, най-богати са, най-добре са задоволени в материално отношение, имат още развити глобални финансови, банкови, търговски, информационни, […]

Истинските цели на човешката еволюция.

„Който е предупреден, той е наполовина спасен.“ Истинските цели на човешката еволюция. Вече е очевидно, че човешката история в последните хиледолетия протече под знака на категорично водещата роля на материалното, парите, властта и нисшите удоволствия, под знака на егоизма и насилието. Тази водеща роля придоби най-развитата си форма в последните няколко века чрез пазарната икономика […]

Предатели на интересите на народа и държавата.

„Законите ловят мухите, а стършелите пускат. Един е законът за богатите, друг – за бедните“ Предатели на интересите на народа и държавата. Трагичната картина в България е пряко и естествено следствие на егоизма на българските политици и парламента, на родените и укрепвани от тях корупция, престъпност, безотговорност и изобщо беззаконие. Всички управляващи партии и политици […]

Часът на истината.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Часът на истината. Важно е, вече настоятелно да се подчертава, че твърде голяма част от журналистите са успешно измамени и заблудени от самите масмедии и служат несъзнателно на Звяра, изграждайки неговия блестящ и измамен образ. Разбира се, през цялата история на земната цивилизация работят и силите на истината, мъдростта […]