// Архив

Предателствата

This tag is associated with 31 posts

Предателствата на учените и науката.

„Не говори какво си учил, а какво си научил.“ Предателствата на учените и науката. Големите постижения на досегашната цивилизация без съмнение в много голяма степен се дължат на науката. Невероятни технологии, изобретения, открития, производителност, температури, налягания, скорости, глобална информационна мрежа и масмедии, изход в космоса, влизане в тайните на микро света и живата природа, нови […]

В кой свят е България?

„Не се плаши от гнева на богаташа, а от сълзите на бедняка.“ В кой свят е България? Според икономическото, а оттам и политическото състояние страните в света се разделят на три групи: Тези от първия свят имат най-развита икономика, най-богати са, най-добре са задоволени в материално отношение, имат още развити глобални финансови, банкови, търговски, информационни, […]

Истинските цели на човешката еволюция.

„Който е предупреден, той е наполовина спасен.“ Истинските цели на човешката еволюция. Вече е очевидно, че човешката история в последните хиледолетия протече под знака на категорично водещата роля на материалното, парите, властта и нисшите удоволствия, под знака на егоизма и насилието. Тази водеща роля придоби най-развитата си форма в последните няколко века чрез пазарната икономика […]

Предатели на интересите на народа и държавата.

„Законите ловят мухите, а стършелите пускат. Един е законът за богатите, друг – за бедните“ Предатели на интересите на народа и държавата. Трагичната картина в България е пряко и естествено следствие на егоизма на българските политици и парламента, на родените и укрепвани от тях корупция, престъпност, безотговорност и изобщо беззаконие. Всички управляващи партии и политици […]

Часът на истината.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Часът на истината. Важно е, вече настоятелно да се подчертава, че твърде голяма част от журналистите са успешно измамени и заблудени от самите масмедии и служат несъзнателно на Звяра, изграждайки неговия блестящ и измамен образ. Разбира се, през цялата история на земната цивилизация работят и силите на истината, мъдростта […]

Масмедиите в образа на Звяра.

„Този, който каже за несправедливостта, дори ако това не помогне, ще постъпи по-добре от онзи, който знае за несправедливостта и мълчи.“ Масмедиите в образа на Звяра. В Библията има един образ, страшен за живота и душите на хората, загадъчен по природата и възможностите си, неясен за разбиране. Той е свързан с още един друг странен […]

Средства за масова информация или манипулация.

„Щастлив е не онзи, който има това, което желае, а онзи, който не желае това, което няма.“ Средства за масова информация или манипулация. В едно морално и разумно общество ролята на средствата за масова информация, за краткост наричани масмедии е огромна и ясна. Те трябва да информират за събитията, подреждайки ги по истинска важност и […]

Медицината – духовна, природна, резонантна.

„Най-добрите лекари в света са диетата, светлината, въздухът, движението и водата.“ Медицината – духовна, природна, резонантна. Проблемът за здравето на човека в края на XX в. става все по-важен. Замърсяването на въздуха, водата и храната, както и нарастващото социално и психично напрежение, превърнало се в постоянен стрес, вече надхвърлят възможностите на организма да се съпротивлява […]

Звездния шанс на българската интелигенция.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Звездния шанс на българската интелигенция. Може без колебание да се каже, че вече е налице необходимото знание за света и България днес, за глобалните тенденции и опасности в развитието им, за истинската причина за световната криза и идващия Апокалипсис, за спасителния път и необходимите средства за тръгването по […]

Защо духовното единение на интелигенцията прави силата?

„Лошо е, когато сила живее без ум, но не е хубаво и когато умът е без сила.“ Защо духовното единение на интелигенцията прави силата? Преди да отговорим на въпроса, защо духовното единение на интелигенцията прави силата, трябва да изясним какво представлява интелигенцията. В това отношение няма единно мнение. Мнозина смятат, че тя включва просто всички […]