// Архив

поука

This tag is associated with 37 posts

Ти да не ме мислиш за луд?

„Страхът ще те застави да излъжеш. Не е страхливост да отстъпиш пред неизбежно поражение.“ ПОВЯРВАЙ! Веднъж един атеист се разхождал около пропаст, подхлъзнал се и полетял надолу. Падайки му се отдало да се хване за малко клонче. Висейки на него, полюшвайки се на хладния вятър той осъзнал цялата безизходност на положението си. “Е, – помислил […]

Каквито сме ние, такива са и другите!

ОГЛЕДАЛОТО. Живял някога един крал. Той си построил огромен дворец. Това бил един дворец с милиони огледала. Абсолютно всичко, стените, пода и таваните били покрити с огледала. Веднъж в двореца притичало едно куче. Огледало се и видяло около себе си множество кучета. Те били навсякъде. И като достатъчно умно, кучето се озъбило, за да се […]

Какво е много важно в живота?

ТИБЕРИЙ И СИБИЛИТЕ. В Древния Рим група пророчици, известни като Сибили, написали 9 книги, които предсказвали бъдещето на Римската империя. Те занесли книгите на Тиберий и поискали за тях сто къса злато. Тиберий сърдито ги изгонил. Сибилите изгорили 3 книги и отново се върнали при Тиберий, искайки за останалите 6 книги пак сто къса злато. […]

От кого, какво можеш да научиш?

СТАРАТА ЛИСИЦА. Просветленият мъдрец Ден Ху Ве по повод учениците си имал навика да казва: – Старата лисица ще научи повече от младия простак, отколкото младият простак се надява да научи от старата лисица. ФИЛОСОФ И МИСТИК. Философ и мистик се заблудили в гората в тъмна нощ. Това била много опасна гора, пълна с диви […]

Когато нямаш какво да губиш, на всичко си съгласен!

УДАРЪТ. На един фабрикант му се повредил основен котел във фабриката и тя спряла. Той извикал един след друг всички експерти и експертни организации, които дълго мислили и се опитвали да оправят котела, но все неуспешно. Когато вече се бил предал на отчаяние и очаквал фалита си, в кабинета му се появил един дребен мъж […]

От какво зависи успехът в живота?

ВРАТАТА. Един мъдрец търсел способен и талантлив ученик, който да има достатъчно навици и умения, че да му предаде знанията си, когато умре. Той събрал всички ученици и им казал: – „Имам проблем и искам да знам дали някой от вас може да го реши. Вижте, зад мен се намира най-голямата, тежка и масивна врата […]

Човек никога не знае?

НАДЕЖДАТА. Един ловец се заблудил в джунглата. За три дена той не срещнал никого и изпадал във все по-голямо отчаяние – три дена без храна и вода, без сън, в страх сред много хищни животни. На четвъртия ден видял човек, седящ под едно дърво, скочил към него, изпълнен с щастие и започнал да крещи: – […]

Човек, никога не знае, какво още може да узнае?

Един велик мъдрец изпратил главния си ученик в двореца на крал Джанаки, за да се научи на нещо, което на този млад човек не достигало. Младият човек казал: – Ако ти не можеш да ме научиш, на какво може да ме научи този крал? Ти си велик мъдрец, а той е само крал. Какво знае […]

Кога човек е пророк?

НАСРЕДИН И КЛОНА. Насредин сечал с брадва клон, седейки на края му. Минувач му казал: -Ти си полудял! Ако отрежеш този клон, ще паднеш на земята. Насредин отвърнал: – Върви си по пътя! Какво знаеш ти? – и продължил да сече. Когато клонът бил отрязан, Насредин паднал с него на земята. Той веднага скочил и […]

СТРУВА ЛИ СИ ДА СИ ВИСОКОМЕРЕН?

Случило се така, че Мулла Насредин се обърнал към високопоставен чиновник. Възмутен от наглостта му, Мулла Насредин не се стърпял: – Откъде накъде, ти, любезни, си толкова високомерен? Кой си ти? – Като че ли не знаеш! Аз съм управителят! – Е, хубаво, и какъв ще станеш после? – Губернатор! – А след това? – […]