// Архив

под водата

This tag is associated with 7 posts

Автономни подводни апарати. Част 3

„Ако не можеш да имаш най-доброто, използвай по най-добър начин това, което имаш.“ Системи и елементи на подводн ите изследователски апарати. Подводните изследователски апарати съдържат следните възли и системи: здрав корпус, двигателна система, система на управление, свръзки и информация, наблюдение, навигация, енергетична система и изследователска апаратура. Здравия корпус на ПА служи за придаване на положителна […]

Автономни подводни апарати. Част 2

„Всяко умение се постига с труд.“ Управление движението на АПА. Множеството траектории на движение, реализирани с помощта на програмирано управление е целесъобразно да се подразделя на следните типове: – траектории с твърда времева програма, използваща се за снимка на достатъчно еднородни хидрофизични и геофизични полета във водната среда; – траектории за обследване на площи, формирани, […]

Автономни подводни апарати. Част 1

„Малката лодка не носи вести отдалече.“ Въведение. Автономните подводни апарати (АПА) по същество се явяват автоматични. Тези апарати понастоящем са признато целесъобразни за използване преимуществено като информационни средства, които могат да решават изследователски задачи, насочени за изучаване на Световния океан. По този начин, се вижда напълно определената специализация на съвременните необитаеми подводни апарати (НПА): поискови […]

Каква е опасността от преохлаждане?

Бързото охлаждане на организма е опасно и може да доведе до забавяне на функциите на вътрешните органи, забавяне на дишането и пулса, спадане на кръвното налягане, обща отпадналост и безразличие, забавя се мисленето и накрая постепенно замира цялата жизнена дейност. По-често и по-опасно явление от преохлаждането е шокът от влизане в много студена вода, който […]

Кога човек не трябва да се гмурка?

Гмуркането под вода е опасно, ако човек е с простудни заболявания, хрема, ангини и други при което стените на евстахиевите тръби са запушени от секрети. При спускане под вода гмурецът няма да е в състояние да изравнява налягането в средното ухо и ще изпитва силна болка в ушите, в последствие и възпаление на лигавицата. Това […]

Какво му е толкова опасното на подводния риболов?

Подводният риболов е интересен, увлекателен и още много повече от нещата, които другите също могат, но заедно с това подводния риболов е и опасен. Не всеки желаещ да се занимава с подводен риболов успява да улови риба и накрая се отказва, разбира, че това не е за него. Освен желание още е нужно добро здраве, […]

Как се гмурка правилно?

Гмуркането е свързано с продължително задържане на дишането при плуване под водата. То може да се изпълни на дължина или на дълбочина. При гмуркане на дължина гмурецът трябва да се стреми тялото му да бъде в хоризонтално положение с прави и напълно изпънати ръце, без напрежение, китките да са поставени една до друга, главата да […]