// Архив

Поврати

This tag is associated with 67 posts

Кой и защо финансира НПО?

„Твърде силното желание не се съобразява с благоразумието.“ В отговор на въпроса как USAID решава кой между два проекта на мозъчни тръстове да финансира, К.К. се опитва да начертае по-обща картина за начина, по който помощта на организацията отговаря на стратегическите цели определени по-рано. В това описание мозъчни тръстове и НПО са представени не като […]

Глобална България – новото дясно с лидер Бойко Борисов.

„Господарите с правдата не се познават.“ Кой публичен дискурс оспорва ролята на експертите? От 2001 г. популисткият дискурс се налага в публичното пространство като национална алтернатива на този на „компрадорската буржоазия“ на експертите, особено чрез нови политически партии като „Атака“ и кръга „Нова Зора“. Ако преди идването на власт на Симеон през 2001 г. медиите […]

Ангажирани интелектуалци или.

„Честност и изгода не лежат в един чувал.“ Следователно медийното присъствие на експертите на мозъчните тръстове не се ограничава само до ролята им на неутрални експерти, прилагащи политически или аналитични технологии, които работят, или правещи „рационални“ предсказания отвъд всякакви морални съображения. Макар и след 1996 г. те преди всичко да претендират за образа на „рационални“ […]

Как се манипулира общественото мнение.

„Каквато е мисълта, такава е и речта.“ Както вече беше отбелязано, след 1996–1997 г. експертите на мозъчни тръстове се налагат като източници на компетентни мнения и анализи по цялата поредица от въпроси. Някои като К. Станчев (ИПИ), Г. Ганев (ЦЛС) и Р. Аврамов (ЦЛС) се налагат като „икономистите“, които трябва да бъдат консултирани, а други […]

За кого работят „експертите“ и медиите?

„По-добре един стар дявол, отколкото чувал нови.“ Шамани на демокрацията. Политическата и икономическата прогноза е доминиращият жанр в медийните изяви на експертите. В седмичника „Капитал“, един от основните им форуми, често се рекламира със следната фраза: „Капитал: прогнози, които се сбъдват“. Тъкмо пророчеството им, търсено и използвано от българските медии, прави експертите „чисти медиатори“, припознавани […]

Българските медии и политическото им влияние.

„Морето се вълнува от ветровете, народът – от казаното по медиите.“ Формулировката „медиатизирани медиатори“ е вид тавтология. Използваме я, за да подчертаем до каква степен българските медии осигуряват отзвук на посланията на експертите на мозъчни тръстове. Тази част, която се базира на наблюдения (предавания по радиото и по телевизията, четене на вестници, наблюдения в ЦЛС […]

Появата на нова десница – ГЕРБ.

„За затвора пътищата са много, а от него навън – само един.“ Създадена през ноември 2002 г., асоциацията „Глобална България“ има за цел да „превърне обществото в същински фактор при вземането на решения в политическата и икономическата област“, да промени гледната точка на обществото за глобализацията като му покаже „не какво можем да загубим, а […]

Двойната игра на мултинационалните компании.

„Не всички истини са за казване.“ Либерализиране на националния пазар. В своята статия И. Кръстев обяснява, че „в началото не е Transparency, а Държавният департамент на Съединените щати“. С идването на власт през 1993 г. на администрацията на президента Клинтън, чийто афиширан приоритет е развитието на американските пазари по света, въпросът за криминализирането на корупционните […]

Кръстоносният поход срещу корупцията.

„Нехванатия крадец – султан.“ Борбата срещу корупцията и сивата икономика. След 1997–1998 г. всички български мозъчни тръстове се ангажират в инициативи за борба срещу корупцията, основно чрез „Коалиция 2000“, която започва дейността си през 1997 г. Към тези инициативи се присъединява и българският филиал на международната организация „Transparency International“, създаден през 1998 г. „Коалиция 2000“ […]

За кого работят „експертите“?

Когато реч държи лисицата, нека добре да я обмислят петлите.“ Вслужба на новата пазарна икономика. Всички български мозъчни тръстове посвещават част от дейността си на експертиза в областта на прехода към пазарна икономика. Те внасят теории и икономически модели и изнасят информация и анализи, които предоставят на чуждестранните инвеститори. Техните връзки с националните и чуждестранните […]