// Архив

Парите

This tag is associated with 55 posts

Случайна ли е Инфлацията.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Ако в дадено икономическо пространство се пускат все повече пари в обръщение посредством печатане на нови банкноти или генериране на жиро-пари, а същевременно не се увеличава производството, тогава парите все по-активно се обезценяват. Колкото повече има в наличност от едно нещо, толкова по-ниска е стойността му. Този начин на […]

Замразяване цените на стоките и услугите.

„Добрата надежда е по-добра от лошото изпълнение.“ Безумието на Никсън. В резултат от вътрешни икономически затруднения, допълнително усложнени от сериозното финансово бреме на Войната във Виетнам, Съединените щати са обхванати от тежка инфлация. Както своя предшественик Линдън Джонсън, така и Ричард Никсън не е в състояние да набави от Конгреса необходимите средства за водене на […]

Какво всъщност са парите?

„Парите и закона ще очароват.“ Ние „отчитаме“ факта, че срещу пари, дадени назаем банките получават още повече пари. Но преди всичко те придобиват власт. Парите обаче, няма как да са цел на играта, понеже банките ги имат. Валутите се появяват и изчезват. Днес парите имат конкретна стойност, а утре отново никаква. Те са просто средство […]

Златната ясла на политиката.

„Парите са кръвта на една нация.“ В една строго охранявана военна база сред хълмовете на Северен Кентъки правителството на Съединените щати съхранява най-големите запаси от злато в света. Златното хранилище във Форт Нокс съдържа приблизително 4600 тона чисто злато, чиято пазарна стойност възлиза на около 56 милиарда долара. Ако към това количество злато се прибавят […]

Една дълбоко патологична система.

„Няма печалба без загуба.“ Със спукването на сапунения балон, наречен „недвижима собственост“, през 2007 г. цените на имотите спаднали, плащанията по кредитите спрели, а милиони хора се озовали на улицата или загубили своите спестявания… Цялото внимание обаче, било насочено към банките, понеже били заплашени от фалит. През лятото на 2008 г. американското правителство с цената […]

Битки за налагане на златния стандарт.

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Федералното правителство било крайният победител в Гражданската война не само защото успяло да бие Юга във военно отношение, но най-вече защото след войната наложило своя контрол над всички щати и над националната валута. Правителството отменило правата на отделните щати да издават свои банкноти чрез лицензирани от самите тях […]

Защо от наше име и за наша сметка?

За мишките – смърт, за котките – радост.“ „Събитията със световно значение не произтичат от случайността. За да станат те факт, се полагат усилия, независимо дали става въпрос за национални или (чисто) комерсиални интереси. И преобладаващата част от тях се инсценират и превръщат в реалност от онези, които държат в ръка връзките на кесията с […]

Държава, изградена около парите и търговията.

„Парите и закона ще очароват.“ От разбойници до зелени гърбове. От самото си възникване Съединените щати са нация, изградена около парите и търговията, а не толкова около армията, правителството или някаква установена управляваща класа. Създадено при отсъствие на европейската аристократична система и нейната рицарско-църковна култура, американското общество се гради, може би повече от което и […]

Случайност ли е инфлацията?

„Стопанството на длъжника е като пробита лодка.“ Отпускане на кредити и инфлация. Винаги, когато кривата на икономическото развитие поеме рязко нагоре и все повече и повече пари се вливат във финансовия кръговрат, когато цените растат, а заплатите не ги следват със същото темпо, неизбежно се стига до една точка, в която потребителите започват да правят […]

Новия финансов център на света.

„Нужно е само да удариш токовете един о друг три пъти и да заповядаш на обувките да те пренесат там, където желаеш.“ Портретът на кралицата. След своето повече от двестагодишно съществуване като частна институция, Банк ъф Ингланд се оказала неспособна да се противопостави на тенденцията на двайсти век към национален контрол върху финансовите институции. В […]