// Архив

Парите

This tag is associated with 48 posts

Причини за появата на инфлационна спирала.

„С думи се не плаща дълг.“ Макар периоди на инфлация да са наблюдавани и преди в историята, например в течение на един цял век след откриването от конкистадорите на златните и сребърните залежи в Централна и Южна Америка, явлението хипер инфлация се заражда и достига своя зенит през двайсти век. Дотогава, докато парите запазват златното […]

Защо милионерите отново са повече?

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Понякога и по някой въпроси статистическата служба „леко“ послъгва. Но тук същественият въпрос е, защо една официална институция може да си позволи да използва заблуда? И защо тези лукави „данни“ се приемат от почти всички средства за масова информация за по-нататъшно разпространение, без всякакъв коментар? Защото съществуват кръгове, […]

Животът в условия на хиперинфлация.

„Ако печеленето на пари е бавен процес, загубата им се постига лесно.“ Двамата мъже крачат тромаво по улицата, като носят помежду си тежък кашон с пари. Те с мъка прекарват кашона през вратата на туристическата агенция; той не е кой знае колко голям, но е пълен догоре с банкноти и тежи ужасно. След като влизат, […]

Случайна ли е Инфлацията.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Ако в дадено икономическо пространство се пускат все повече пари в обръщение посредством печатане на нови банкноти или генериране на жиро-пари, а същевременно не се увеличава производството, тогава парите все по-активно се обезценяват. Колкото повече има в наличност от едно нещо, толкова по-ниска е стойността му. Този начин на […]

Замразяване цените на стоките и услугите.

„Добрата надежда е по-добра от лошото изпълнение.“ Безумието на Никсън. В резултат от вътрешни икономически затруднения, допълнително усложнени от сериозното финансово бреме на Войната във Виетнам, Съединените щати са обхванати от тежка инфлация. Както своя предшественик Линдън Джонсън, така и Ричард Никсън не е в състояние да набави от Конгреса необходимите средства за водене на […]

Какво всъщност са парите?

„Парите и закона ще очароват.“ Ние „отчитаме“ факта, че срещу пари, дадени назаем банките получават още повече пари. Но преди всичко те придобиват власт. Парите обаче, няма как да са цел на играта, понеже банките ги имат. Валутите се появяват и изчезват. Днес парите имат конкретна стойност, а утре отново никаква. Те са просто средство […]

Златната ясла на политиката.

„Парите са кръвта на една нация.“ В една строго охранявана военна база сред хълмовете на Северен Кентъки правителството на Съединените щати съхранява най-големите запаси от злато в света. Златното хранилище във Форт Нокс съдържа приблизително 4600 тона чисто злато, чиято пазарна стойност възлиза на около 56 милиарда долара. Ако към това количество злато се прибавят […]

Една дълбоко патологична система.

„Няма печалба без загуба.“ Със спукването на сапунения балон, наречен „недвижима собственост“, през 2007 г. цените на имотите спаднали, плащанията по кредитите спрели, а милиони хора се озовали на улицата или загубили своите спестявания… Цялото внимание обаче, било насочено към банките, понеже били заплашени от фалит. През лятото на 2008 г. американското правителство с цената […]

Битки за налагане на златния стандарт.

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Федералното правителство било крайният победител в Гражданската война не само защото успяло да бие Юга във военно отношение, но най-вече защото след войната наложило своя контрол над всички щати и над националната валута. Правителството отменило правата на отделните щати да издават свои банкноти чрез лицензирани от самите тях […]

Защо от наше име и за наша сметка?

За мишките – смърт, за котките – радост.“ „Събитията със световно значение не произтичат от случайността. За да станат те факт, се полагат усилия, независимо дали става въпрос за национални или (чисто) комерсиални интереси. И преобладаващата част от тях се инсценират и превръщат в реалност от онези, които държат в ръка връзките на кесията с […]