// Архив

Парите

This tag is associated with 72 posts

Изкуството на валутния терор.

„Бизнес, който прави само пари и нищо друго, е лош бизнес.“ Един призрак броди по света — призракът на парите в тяхното нематериално, електронно присъствие, без форма и обем. Вечно гладен, той се скита ден и нощ; не признава нито държавни граници, нито годишните сезони. Този странен звяр толкова отскоро се появи на световната арена, […]

Какво не знаем за среброто?

„Купувачите са по-луди от продавачите.“ Как може цената на дадена стока, нуждата от която е много голяма да се поддържа ниска? Обяснения по въпроса дава експертът по проблемите на среброто Тиодор Бътлър в своя доклад на Конференцията за среброто на най-високо равнище през 2009 г. в град Финикс, САЩ: „Как е възможно да има засилено […]

Мутацията на паричните форми.

„Сред парите няма плевели.“ Назад към примитивните пари или …? Посредством електронните пари всеки може да избере дали да съхранява парите си в долари, марки, йени или някаква комбинация от тези или други валути. В недалечното бъдеще финансовите корпорации може да започнат да издават свои собствени електронни пари, с които да конкурират националните валути, използвани […]

Кой и защо манипулира цените на златото и среброто?

„Грешката може да се прости, измамата – никога.“ Загадъчното сребро. Нека да се върнем пак към среброто. Светът изразходва повече сребро, отколкото се добива в мините. Стойността му е толкова занижена, че при следващото рухване на системата на книжното парично обръщение пазарната цена на този метал би могла да се вдигне почти 500 пъти. Сребро […]

Войни за контрол върху парите.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Финансови услуги по Интернет. В началото на двадесет и първи век конкуренцията между участниците в икономическия процес е по-силна от когато и да било; новите електронни технологии пораждат и нови участници в този процес, способни да се обединят в конфигурации, каквито дори не можем и да си […]

Измама с непосилни за въображението мащаби.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Прекратяване на Договора от Бретън Уудс. През 1973 г. системата, договорена в Бретън Уудс, официално е ликвидирана. Обменните курсове на валутите отново стават свободни. В този момент почти всички страни на планетата, с изключение на държавите от Източния блок и Китай, участвали в договора. Вероятно някой би предположил сега, че […]

Доверието на потребителя – източник на печалби.

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Със създаването на паричните знаци преди 2500 години се поставя началото на ерата на монетите. Тя е последвана от ера на книжните пари, започнала преди около 500 години — след изобретяването на печатната преса. Третото голямо нововъведение, променило облика на парите, датира от 1971 г., когато на един […]

Как доларът стана световна парична единица?

„Времето разкрива всяка измама.“ Доларът – водеща световна валута. Трябва да отбележим, че е трудно на човек да се повярва, какво множество от авантюристи, картоиграчи-мошеници, измамници и съмнителни типове в продължение на векове са давали насоките на финансовата сфера и политиката в Европа и Съединените щати. Поразително е, че хората от всички нации с удоволствие […]

Невидимите пари.

„Когато парите стоят на едно място, те престават да бъдат пари.“ Още от най-древни времена, когато проститутки обслужвали богомолците в храмовете на Близкия изток срещу дарове в златни монети за божествата, парите са тясно свързани със секса. С развитието на капитализма тази връзка става все по-трудна. Както отбелязва самият Бенджамин Франклин още в зората на […]

Просто шоу-спектакъл за наивната тълпа.

„Стопанството на длъжника е като пробита лодка.“ Доларът като водеща световна валута. През 1913 г. едрите банкери налагат властта си над долара. Това ги прави най-могъщите хора на планетата. Когато от името на обществото се твърди, че президентът на Съединените щати уж бил човекът, разполагащ с най-голямо политическо влияние на Земята, това си е истински […]