// Архив

Океанът

This tag is associated with 36 posts

Стратегия за устойчиво развитие на морските дейности.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ Аспекти за сътрудничество в областта на перспективните изследвания и разработки в рамките на проблемите в устойчивото развитие. С приемането на международните задължения и перспективи за устойчиво развитие на морската дейност на Русия и другите страни трябва да се осигурява и да се укрепят икономическия и суровинен потенциал на […]

Цели и задачи на морските дейности в устойчивото развитие.

„Където има желание, има и път.“ Въведение. Усвояването на пространствата на Световния океан може да се нарече едно от главните направления на развитието на световната цивилизация през третото хилядолетие. Много се говори за това, че през XXI век е нужно да се очаква много мащабно разгръщане на дейностите на държавите и организациите в Световния океан […]

Северен морски път.

„С едно весло в две лодки едновременно не може да се гребе.“ В първите две десетилетия на XXI век, по оценка на задгранични експерти, обема на транзитните превози на чуждестранни товари по СМП в източно направление могат да достигнат 5-6 мил. т, в западно направление – 2-3 мил. т. Освен това, експортът в Европа на […]

Северен морски път.

„По-добре да изгубиш мачтата, отколкото кораба.“ Международна морска магистрала. Северният морски път (СМП) благодарение на своето особено географско положение може да стане през XXI век важно комерсиално свързващо звено между мощните Европейски и Азиатско тихоокеански икономически центрове. На еталонния международен маршрут Йокохама – Ротердам трасето на СМП с 34% е по-кратък от южните маршрути през […]

Единна система за обстановката в океана.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ Архивната банка на методите за разчет трябва да съдържа комплекс от методики, алгоритми, програмни средства и сведения за тях, подчинени на единни изисквания и съгласувана по обема на входните данни и информационната продукция с външната програмна среда; сведения за верификация на методите и […]

Единна система за обстановката в океана.

„Никой не знае толкова малко, като онзи, който за нищо не пита.“ Основни изисквания. С цел създаване и поддържане на единно информационно пространство по проблемите на Световния океан и крайбрежните акватории военния контур на Единната система за информация на Световния океан (ЕСИСО) трябва да удовлетворява следните основни изисквания. 1. Съблюдаване на съществуващата законно правна база, […]

Единна система за обстановката в океана.

„Пмогни ми на брега, аз ще ти помогна във водата.“ Перспективата за по нататъшното развитие на световната общност непосредствено се свързва с разширяване на усвояването на Световния океан като източник на минерални, топлинни и биологични ресурси – по прогнози на ЮНЕСКО, към 2100 година числеността на населението на Земята в крайбрежните зони ще се увеличи […]

Стандартни модели в океаносферата.

„Опитът няма общо училище, той учи учениците си по отделно.“ Настоящата статия се явява от части продължение и някакво развитие на друга работа, публикувана по-рано. Доколкото това е било доста отдавна, целесъобразно е за по-доброто разбиране на по нататъшното изложение да напомним някои положения, свързани на първо място с терминологията. Така, в средата на миналия […]

Системи за оперативна океанология.

„Фактът е критерий за истината.“ Към 2011 г, във ВМС на САЩ е била създадена съвременна организационна структура на системата за ХМО. Ще е полезно накратко да разгледаме нейните особености. Във ВМС на САЩ за разлика от ВМФ на Русия е била създадена пълноценна самостоятелна система за ХМО, която е способна да функционира автономно от […]

Системи за оперативна океанология.

„Очите вярват на себе си, ушите – на другите.“ Оперативна океанология е прието да се нарича дейността по извършването и обработката на систематични измервания за състоянието на морето, океана и атмосферата, а също прогнозирането на постоянна регулярна основа „времето в океана”, тоест състоянието на хидрофизичните полета в диапазоните на синоптичната и мезо мащабната изменчивост. Съответно, […]