// Архив

небесните светила

This tag is associated with 45 posts

Не традиционните взаимодействия в интерес на навигацията.

„Вятърът с мрежа няма да хванеш.“ Особен интерес представляват, съществуващите в природата необичайни въздействия и най вече резултатите от експерименталните изследвания на реакцията на вещества на външни, намиращи се не на небето, а на Земята, необратими процеси с различна природа. В работите на академик Лаврентиев със сътрудници в качеството на необратим процес са били използвани […]

Не традиционно взаимодействие в природата.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Международния научен конгрес – 2004 „Фундаментални проблеми на естествознанието и техниката”, проведен в Санкт Петербург от 2 до 8 август 2004 г, констатирал, че са се натрупали голямо количество научни работи с резултати от изследвания за необясними проблеми в рамките на съществуващите физически представи. Конгресът се […]

Изисквания към точността на плаване.

„Който се страхува от морето не пътешества. Изискванията към експлоатационните качества на Световната Спътникова Радио навигационна Система (ССРНС) при плаване в крайбрежни води се разделят на относително по-малко високи – в акватории с не висока интензивност на движение и умерени при стеснени условия на корабоплаване – и по-строги – в тези води, където две или […]

Изисквания към точността на плаване.

„И морето би се разляло, ако нямаше брегове.“ Един от основните проблеми за осигуряване на навигационната безопасност на мореплаването винаги е бил обосноваването на изискванията към необходимата точност за определяне на мястото на кораба, гарантираща надеждното „разминаване” с опасностите, показани на картите. Не обръщайки внимание на привидната очевидност да се реши такава задача, с помощта […]

Международна концепция за единна нула на дълбочините.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Национални системи за отчитане на височините, използвани в региона на Балтийско море. Различните видове ниво мерни постове се използват за наблюдение на колебанията на нивото на морето по крайбрежието на Балтийско море. Ниво мерните постове които са привързани с геометрично нивелиране по мрежите на страните, а някои […]

Международна концепция за единна нула на дълбочините.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Балтийско море. Разработката на международна концепция за единна нула на дълбочините в Балтийско море се осъществява под егидата на Хидрографската комисия за Балтийско море (ХКБМ), която е била образувана през май 1983 година в Хелзинки, Финландия. ХКБМ се явява една от регионалните структури на Международната хидрографска организация (МХО), обединяваща девет […]

Навигация и космическо време.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Природата на космическото време (или слънчево – земната свързаност) се състои в следното. Свойствата на обкръжаващата среда в силна степен зависят от особеностите на слънчевото вълново и корпусколярно излъчване. Поради това можем да кажем, че космическото време започва на повърхността на Слънцето. Слънчевата активност […]

Навигация и космическо време.

„Дело на време не е бреме.“ Навигацията е подложена на въздействието на физическите условия, случващи се в околоземния космос. Така точността на системите за морска навигация, използващи сигнали с много ниски честоти, такива като, например, радио навигационните системи (РНС) LORAN и OMEGA, зависи от знанието на действителната височина на ниската граница на йоносферата. Бързото вертикално […]

Създаване на спътниковата радионавигационна система.

„Имаш ли цел ще намериш пътя.“ Създаването на ниско орбиталната спътникова навигационна система е била истинска революция в навигацията. За първи път корабите на Русия са могли да си определят с висока точност своето място във всяка точка на Световния океан с руска система. Благодарение на опита по създаването и използването на тази система идеята […]

Създаване на спътниковата радионавигационна система.

„Вселената се осветява от слънцето, човекът – от знанието.“ Съвременната спътникова радионавигация е била създадена с усилията на много научни учреждения и производствени предприятия в Русия, при това ролята на Института по навигация и хидрография към МО на Русия има особено значение, тъй като именно в Института се е родила тази идея и с усилията […]