// Архив

небесните светила

This tag is associated with 33 posts

Квазистационарни полета на Земята. Част 2

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Морфометрични характеристики. Резултатите от снимка на релефа на дъното, а също и на геофизичните полета могат да се представят като реализация на случайна функция. Във връзка с това към анализа на данните на полето се прилага целия апарат на теорията на случайните функции. В резултат на анализа се получават […]

Квазистационарни полета на Земята. Част 1

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Въведение. Както е известно, всички квазистационарни полета могат да се разглеждат в качеството на един обект за хидрографските изследвания. За всестранна оценка на този обект е необходимо да се планират хидрографските изследвания в океана, за да може да се използва единен математически апарат. При това […]

Сила на тежестта.

„Неизвестното е повече от известното.“ Въведение. Всичко, което ни обкръжава на повърхността на Земята, изпитва действието на силата на тежестта. Ние я усещаме като тегло. Направлението на действието на тази сила ние наричаме „направление надолу”. От древни времена човекът е отчитал влиянието на тази сила, не давайки обяснение за нейното произхождение. За начало на науката […]

Колебания на нивото на Световния океан.

„Повече грамотни – по-малко глупци.“ Колебания на нивото на Световния океан. В Световния океан почти повсеместно се наблюдават периодични повишения и понижения на нивото, наречени приливи, които се съпровождат от течения, периодично променящи своята посока и скорост. Приливите са предизвикани от гравитационното взаимодействие между Земята, Луната и Слънцето (приливообразуващи сили). Периодът на приливите съответства на […]

Промеждутък на Омуртаг.

„Лъжите са много, а истината – само една.“ Промеждутък на Омуртаг. От всички исторически първобългарски промеждутъци на време най-продължителен е промеждутъкът на Омуртаг. За него в откъслечния надпис четем „..Името е … Годината на появата на истинския Бог бе 6328. Пренесоха се жертва и се заклеха за .. . книгите”. Отнася се до времето на […]

Възстановяване на Първобългарския календар.

„Речите на великите не са за прости уши.“ Възстановяване на Първобългарския календар. Първобългарският календар може да бъде възстановен с уточняването на последователностите от първобългарските години по първи (слънчеви) имена и на последователностите по втори лунни имена. Първият вид последователности може да се възстанови посредством многократното употребление на таблицата за астрономическите връзки, респективно с многократното повторение […]

Първобългарско летоброене по първи имена.

„Реката изхвърля на брега кривите дървета, а правите отнася.“ Първобългарско летоброене по първи имена. Да преминем към възстановяване на последователността на първобългарските години в един период (цикъл – кръг) от 60 първобългарски години. В 453 септември 18, 19ч,9 световно време е имало новолуние при Lл = 177º,35; л = 152º,2; Гл = 163º,7; L* = […]

Дробни части на първобългарските години.

„От малкия лентяй може да израсне голям лентяй.“ Дробни части на първобългарските години. Тук се спираме на дробните части на първобългарските години и на месечните разлики между синодичния и сидеричния месец. Тези дробни части на първобългарските години заедно с дробните части, които се извличат от средните дължини на планетите, могат да послужат за определяне на […]

Първобългарски ефемериди и календар.

„Който не знае нито добро, нито зло, си мисли че всичко знае.“ Първобългарски ефемериди и календар. Първоначално астрономията – наука за движението на небесните тела, и астрологията – предсказване на събитията и явленията са били схващани като синоними. Предсказването е започнало с определяне на състоянието на небето за една предварително избрана (определена) епоха и се […]

Геоцентрични движения на планетите.

„За да разбереш грешките на друг, трябва самия ти да знаеш.“ Геоцентрични движения на планетите. Видимите геоцентрични движения на планетите, отнесени към една геоцентрична небесна сфера, остават в зоната на зодиака. Тези движения са твърде сложни и описаните от тях криви представляват синусоиди и бъкли, а техните медианни криви съвпадат с еклиптиката. Главната посока на […]