// Архив

нашето самочувствие

This tag is associated with 32 posts

Квантови системи за навигация.

„Колкото е повече науката, толкова са по-умни ръцете.“ През последното десетилетие се наблюдава бурно развитие на квантовата механика, квантовата оптика и физика на не линейните явления. Резултат от развитието се явява това, че доста абстрактни идеи, лежащи в основата на квантовата физика са получили практическа реализация в създаването на цяла редица високо ефективни квантови прибори […]

Политики на държавата в навигационното осигуряване.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Нормативно регулиране на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) на отбраната. Основните особености на съвременния период на преобразованията, свързани с широко мащабното реформиране на ВС, са обусловени от измененията на политическите виждания за ролята на въоръжената борба в системата от средства, осигуряващи достигането на целите на държавата. Естествено, реформирането не е могло […]

Универсалност на ГИС в морското осигуряване.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ ГИС в картографията. Макар геоинформационните технологии и да не са предназначени за производство на електронни цифрови карти, предвид широките технологични възможности на програмното осигуряване ГИС най-широко се използват именно в картографската дейност. В началото на 90-те години Картографска фабрика ВСЕГЕИ използва ГИС при […]

Универсалност на ГИС в информационното осигуряване.

„Парите похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Мониторинг на природната среда. През 1991 година правителствата на Дания и Швеция са създали съвместно агентство, отговарящо за проектирането и реализацията на проекта за мониторинг на природната среда. Агентството е поставило пред Датския хидравличен институт (DHI) и Института за качеството на водата (VKI) задачата по създаване и […]

Линейно или вертикално мислене.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ Дивергентното мислене върви ръка за ръка с радостта, оптимизма и вътрешното усещане за благополучие. Добрите взаимоотношения, добрата почивка и свободата от натиск, тревожност и стрес са много добри условия за дивергентно мислене. Когато ежедневието е натоварено, а ние сме под високо напрежение, пренебрегваме […]

Мисловни модели.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ Позитивно мислене. Все по-популярно напоследък става „позитивното мислене“. И все по-често се срещат хора, които са чели за него, опитвали са се да го прилагат, но някак си не се получава. Или хора, които колкото и да се опитват, не могат да си […]

Техники на мислене.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ „Силата на възприятието“ (СВ). Силата на възприятието дава 10 прости стратегии за изостряне на възприятието и за фокусирането на мисленето по по-изчерпателен и ефикасен начин. СВ позволява по-широка и всеобхватна гледна точка. Използването на техниката позволява създаването на рамка за дефиниране на ситуацията […]

Творческото мислене.

„Ако чакате възможностите да се появят, ставате част от тълпата.“ Творческото мислене е много повече от светкавични идеи, които идват и си отиват. То може да бъде успешен модел на управление в бизнеса и всички житейски области, които да придвижат света напред. Човекът, който преди няколко десетилетия въвежда понятието за нестандартно мислене е Едуард де […]

Суперкомпютър.

„Безотговорността е роднина на престъплението.“ Договор за 11,5 млн. евро за новия суперкомпютър в България. Приложения за неговото използване са например за точна оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, прогнозиране на времето и медицински приложения в подкрепа на леката инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения. Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри […]

Как да се отървем от магията на неодобрението?

„Уважавай се сам, ако искаш да те уважават другите.“ Как да се отървем от магията на неодобрението? За да се отървете от магията на одобрение ще трябва да осъзнаете невротичните ползи, които извличате, като поддържате такъв модел на поведение. Ще трябва да откриете нови само възвисяващи мисли, когато се сблъсквате с неодобрението и това е […]