// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 92 posts

Тълковен речник (Абревиатури)

(G; H; I; J; K; L;) GAST – Greenwich Apparent Sideral Time – Гринуичко истинно звездно време. GBF/DIME – Geographic Base File/Dual Independant Map Encoding – см. GBG/DIME. GCP – Ground Control Point – опознаватели – опознаватели на снимките и картите с цел тяхното привързване и трансформиране. GDF – Geographic Data File – предложения към […]

Тълковен речник (Абревиатури)

(A; B; C; D; E; F;) A – Azimuth – азимут. ACS – 1. Automated Cartographic System – автоматизирана картографска система, АКС, син. CAM (2), AMS; – 2. Advanced Cartographic System – подобрена картографска система. A/D – Analog/Digital – аналогово цифрова. ADF – Automatic Direction Finding – автоматично определено направление. ADR – Analog Digital Recorder […]

Изследователски подводни апарати. Част 2

„Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Необитаеми подводни апарати. Необитаемите подводни апарати представляват голяма самостоятелна група подводни технически средства за изследване на океана и за изпълнение на несложни работи в неговите дълбини. НПА понастоящем широко се използват у нас в страната и в чужбина при изпълнение на изследвания и работи в интересите на […]

Изследователски подводни апарати. Част 1

„Доброто дело даром не пропада.“ Въведение. Значимостта на навигационно – хидрографското и хидрометеорологичното осигуряване непрекъснато нараства и заедно с него нараства значението на изучаването на Световния океан в мирно време. Понастоящем се появиха нови средства, прибори и измерителна апаратура, нов тип носители, в това число и подводни изследователски апарати. Използването на изследователски подводни апарати, снабдени […]

Средства за океанографски изследвания. Част 3

„Делата свидетелствуват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Организация експлоатацията на корабите за НХХМО. При експлоатация на корабите, преди изпълнението на поставените задачи по НХХМО, екипажът на всеки кораб трябва да премине специална подготовка, която се определя от „Курс за подготовка на корабите за навигационно и хидрографско осигуряване на ВМФ“ (КСНГО-80). Целта […]

Средства за океанографски изследвания. Част 2

„Знанието е щит на разума.“ Кораби и катери на Хидрографска служба на ВМФ. Понастоящем на въоръжение в Хидрографска служба на ВМФ има научно – изследователски кораби със специална постройка. Класификацията на НИК на ХС на ВМФ е определена със заповед на Министъра на отбраната № 07 от 3.2.96 г. („Руководство по классификации кораблей и судов […]

Средства за океанографски изследвания. Част 1

„Където е учението, там е и умението.“ Въведение. Стремителният прогрес през последните десетилетия въоръжи океанографите с принципно нови средства, на които могат да бъдат установени електронни океанографски системи. Към тези системи се отнасят: – брегова авиация и изкуствени спътници на земята (ИСЗ); – дълбоководни обитаеми и необитаеми апарати и подводни лаборатории от стационарен тип; – […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 3

„Не е важно колко знеш, а как го знаеш.“ Статистически методи. При статистическите методи се измерва линейното или ъгловото сместване на масата под действието на силата на тежестта и удържането в положение на равновесие силата на еластичност на някакво тяло. 1. Претегляне на маса на пружинени теглилки. Втория закон на Нютон свързва между себе си […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 2

„Един човек не може да плава на две лодки едновременно.“ Динамични методи. Очевидно е, че за измерване на УСТ е необходимо да се възползваме от някакво негово проявление. Основно проявление на УСТ се явява свободното падане. 1) Свободно падане на телата. Както е известно от законите на физиката, пътя – S, преминат от свободно падащо […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 1

„По-добре да разбереш, отколкото да видиш.“ Въведение. Думата „гравиметрия” е съчетание от латинската дума „gravis“, което означава тежък и гръцката дума „metriov“, която означава меря, достатъчно точно определят предмета на тази наука в тесния смисъл на думата. В наше време понятието „гравиметрия” се явява неделима компонента от голям кръг науки и научни дисциплини, такива като […]