// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 76 posts

Програми и планове в океанографските изследвания.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ Организация на планирането на океанографските изследвания в мащабите на ВМФ. Общото планиране на дейностите по океанографското изучаване на Световния океан в интересите на ВМФ се осъществява от Главното управление по навигация и океанография на Министерството на отбраната на РФ (ГУНиО МО РФ). Непосредствено перспективните програми за […]

Планиране на океанографските изследвания.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Въведение. Един от най-важните етапи от изучаването на Световния океан се явява планирането. Без грамотно планиране е невъзможно ефективно да бъдат изпълнени каквито и да било океанографски работи. Планирането се подразделя на предварително и непосредствено. В настоящата публикация ние ще разгледаме същността на предварителното планиране. Предварителното планиране се […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 3

„Не се гордей със звание, а се гордей с знание.“ Оценка на качеството на снимката. Оценката на качеството на морската магнитна снимка се извършва на основата на сравняването на резултатите от измерванията на ГМП от редовите и контролните галси. При това се определя: – наличието на систематични разминавания на ГМП в точките на пресичане на […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 2

„Пътищата към науката за никого не са затворени.“ Отчетни материали. С завършването на камералната обработка на материалите от магнитната снимка се съставят отчетните документи, които след това се представят в 280 ЦКП на ВМФ. Такива отчетни документи се явяват: – научно – техническия отчет; – каталогът, сформиран на технически носител или в табличен вид; – […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 1

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Въведение. Измерените в хода на снимката елементи на ГМП се нуждаят от изправяне с различни поправки (за вариации, девиация), привързване към мястото на измерване, контрол и т.н., тоест те се нуждаят от обработка или, както още я наричат, обработка на материалите от морската магнитна снимка. Целта на обработката […]

Средства за океанографски изследвания. Част 4

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Особености при проектиране на отделните типове кораби. Понастоящем, в връзка с бурното развитие на автоматизираните океанографски комплекси, не е възможно точно да се определи, къде свършва корабът и къде започва научно – изследователския комплекс. Независимо от това мореходните и маневрените качества на кораба, […]

Средства за океанографски изследвания. Част 3

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Организация на експлоатация на корабите за навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване (НХХМО). При експлоатация на корабите, преди изпълнението на поставените задачи по НХХМО, екипажът на всеки кораб трябва да премине специална подготовка, която се определя от „Курс за подготовка на корабите за навигационно и хидрографско осигуряване […]

Средства за океанографски изследвания. Част 2

„Колкото е повече науката, толкова са по-умни ръцете.“ Кораби и катери на Хидрографска служба на ВМФ. Понастоящем на въоръжение в Хидрографска служба на ВМФ има научно – изследователски кораби със специална постройка. Класификацията на НИК на ХС на ВМФ е определена със заповед на Министъра на отбраната № 07 от 3.2.96 г. („Руководство по классификации […]

Средства за океанографски изследвания. Част 1

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Въведение. Стремителният прогрес през последните десетилетия въоръжи океанографите с принципно нови средства, на които могат да бъдат установени електронни океанографски системи. Към тези системи се отнасят: – брегова авиация и изкуствени спътници на земята (ИСЗ); – дълбоководни обитаеми и необитаеми апарати и подводни лаборатории от […]

Морска магнитна снимка. Част 2

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Методи за отчет на вариациите на геомагнитното поле. При провеждане на магнитна снимка вариациите постъпват в ролята на грешки, които е необходимо да бъдат изключени. Отчета на вариациите на ГМП може да се осъществи по няколко способа: – по […]