// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 67 posts

Морска магнитна снимка. Част 2

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Методи за отчет на вариациите на геомагнитното поле. При провеждане на магнитна снимка вариациите постъпват в ролята на грешки, които е необходимо да бъдат изключени. Отчета на вариациите на ГМП може да се осъществи по няколко способа: – по […]

Морска магнитна снимка. Част 1

„По-добре да знаеш един занаят добре, отколкото десет – лошо.“ Въведение. Основни методи за изучаване на (гео магмгнитното поле) ГМП в океана се явява морската магнитна снимка. Морската магнитна снимка се явява съставна част от хидрографските изследвания на океаните и моретата. Дотолкова, доколкото ГМП е квазистационарно поле, то извършването на морската магнитна снимка може да […]

Единна държавна хидрографска служба на РФ.

„Ако не можеш да имаш най-доброто, използвай по най-добрия начин това, което имаш.“ Главното управление за навигация и океанография на МО на РФ се явява научно – административно учреждение на РФ. То е основано през 1827 година при Морското министерство на Русия с названието Управление на генерал хидрографа, през 1885 година е преобразувано в Главно […]

Брегова система за осигуряване на безопасност на мореплаването.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ В условията на повишена интензивност на корабоплаването и въвеждането на портови мощности, ръста на трафика на кораби, превозващи опасни товари, въпросът за създаването и поддържането на необходимото ниво на системите за осигуряване на безопасност на мореплаването (СБМ), става особено актуален. Стратегията за развитие на морската […]

Океанографски изследвания.

„Не се гордей с звание, а се гордей със знание.“ Въведение. Важен етап от океанографските изследвания се явява непосредственото изпълнение на океанографските работи. От организацията на работите зависи тяхната ефективност и качество. Организира океанографските работи в района на изследване назначения от командването ръководител, на които се подчиняват командирите на кораби, катери, отряди и партии, заделени […]

Термини, определения, съкращения.

„Цената на човека са неговите дела.“ АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ – обработка на данни, изпълнявана, основно с изчислителна техника. АВТОМАТИЗИРАНО РАБОТНО МЯСТО (АРМ) – индивидуален комплекс от технически и програмни средства, предназначени за автоматизация на професионалния труд на специалиста и осигуряващи подготовката, редактирането, търсенето и издаването (на екран и печат) на необходимите му документи и […]

Климатично осигуряване на морските дейности.

„Което морето е глътнало, не можеш да го върнеш.“ Данни за климата на морето и океана се явяват съставна част от хидрометеорологичните справочници и атласи, навигационни пособия и карти, които се използват в корабоплаването, корабостроенето, проектирането на хидротехнически съоръжения, разузнаване и усвояване на ресурсите на шелфа на океана и морето. Ръководителите на риболовните организации и […]

Информационни технологии при прогнозиране на времето.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ На основата на фондовите материали се формира специализирана база данни (БД), предназначени за създаване на методи за метеорологични и морски хидрологични прогнози. Към специализираната БД се предявяват следните изисквания: – трябва да включват данни от наблюдения за всички основни елементи за хидрометеорологичния режим […]

Фонд за морски прогнози.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Дейността на органите от службите за морски хидрометеорологични прогнози (СМХМП) се основава на анализа на условията за формиране на хидрологичните процеси в миналото, настоящето и бъдещето, на дълбоки знания за хидрометеорологичния режим на моретата и океаните, както и на научно обоснованите методи за неговата прогноза. За нейното […]

Прогнозиране на цунами.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ Един от важните обекти на прогнозирането по крайбрежието на моретата от Далечния Изток се явява прогнозирането на цунами. Съвременната оперативна прогноза за цунами се основава, преди всичко, на сеизмична информация. Регистрация на силно подводно земетресение, способно да предизвика цунами се явява сигнал за оперативни действие, […]