// Архив

морската вода

This tag is associated with 43 posts

Контрол на качеството на хидрологичните данни.

„Всяко умение се постига с труд.“ В съответствие с концепцията за построяване на Единна система за информация за обстановката в Световния океан трябва да има разработена технология за управление на океанографските данни, осигуряваща тяхното дълговременно и гарантирано съхраняване, както и тяхното оперативно предоставяне. При това океанографската информация предавана на ползвателите, предварително трябва да е преминала […]

Относителна прозрачност на водата.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Зависимост между относителната прозрачност и показателя за вертикално отслабване на светлината във водата. Един от най-простите и разпространени способи за оценка на оптическите свойства на водния басейн се явява измерването на относителната прозрачност на водата, която се свежда до определяне на дълбочината Zδ на която престава […]

Маскировъчни свойства на морската среда.

„Вода, която може да ме удави, за мене е океан.“ Оперативната океанология, която се явява по същество инструмент за оценка на текущото и очакваното „време” в океана, в началото тя се развива едновременно в Европа и САЩ от началото на 1990-те години. Историята на нейното развитие във ВМС на САЩ е подробно изложена в „Overview […]

В търсене на изчезнала подводна лодка.

„На малка лодка по голямо езеро не са плава.“ Дизел електрическа подводна лодка (ПЛ) „Сан Хуан” от ВМС на Аржентина плавала от южния аржентински град Ушуайя към военната база Мар дел Плата. На 15 ноември 2017 г. ПЛ е престанала да излиза на свръзка (рис. 1) Рис. 1. Път и предполагаемо място на гибелта на […]

Биологични процеси в океана.

„Водата освежава тялото, учението – разума.“ Биологични процеси в океана. Световният океан е най-обширният биотоп на Земята, в който е съсредоточена голяма част от нейната биосфера – съвкупността от всички живи организми. Морската биосфера е възникнала милиарди години преди наземната. Тя включва в себе си растения, животни и бактерии. Водите на Световния океан са богати […]

Течения в бреговата зона.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Течения в бреговата зона. Теченията в бреговата зона по своя генезис се поделят на невълнови (приливни, дрейфови, сгонно–нагонни, термохалинни) и вълнови, които имат най-голямо значение за динамиката на брега и морското дъно. Вълновите течения възникват частично вследствие стоковия пренос на маса, но основно в резултат […]

Морски течения в Световния океан.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Морски течения в Световния океан. Пренасянето на водни маси на голямо разстояние в Световния океан в резултат на постъпателното им движение се нарича морско течение. Морските течения обхващат огромни водни маси в ширина и дълбочина. Посоката им се измерва в градуси, а скоростта им в м/s или възли […]

Оптични свойства на морската вода.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Оптични свойства на морската вода. Светлинното излъчване представлява поток от електромагнитни колебания с широк диапазон на дължината на вълните от радиовълни до гама-лъчи. За океана практическо значение имат видимата част на спектъра и инфрачервените лъчи с дължина на вълната в диапазон 10-7 – 10-4 м. Част от […]

Акустични свойства на морската вода.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Акустични свойства на морската вода. Водата е еластична среда, в която звуковите колебания добре се разпространяват. Механизмът на разпространение на звука във водата се изразява в това, че периодичните свивания и разреждания, създавани от вибриращ източник, се предават под формата на надлъжни вълни. Скоростта на […]

Физични свойства на морската вода.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Физични свойства на морската вода. Основните физически характеристики на морската вода се определят от нейния строеж, наличието на примеси и техните свойства. Водните молекули са образувани от различни изотопи на водорода (водород, деутерий, тритий) и кислорода, и др. При съприкосновение на атомите на кислорода с водорода, електронът […]