// Архив

морето

This tag is associated with 50 posts

Автономни подводни необитаеми апарати.

„Който не е виждал ново, и на втора употреба се радва.“ При решаване на задачите на хидрографския и океанологичния мониторинг на Световния океан в интересите по осигуряване на ВМФ на хидрографската и океанологична информация значителна роля се отдава на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА), снабдени с измерителна и навигационна апаратура за сбора на информация в […]

Развитие на банка океанографски данни.

„Трябва да вземеш ползата заедно със задълженията.“ Хидрометеорологичните условия оказват съществено влияние на използването на силите, оръжието и техническите средства на флота. От качеството на хидрометеорологичната информация в известна степен зависи обосноваването на решенията по използването на силите на флота и ефективността на използването на комплексите въоръжение. Към числото на важните задачи по усъвършенстване на […]

Морски ръководства и пособия.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо докато стоиш на брега.“ Морските пособия и ръководства се явяват основна група книжни издания на ГУНиО и се подразделят на: – морски навигационни ръководства и пособия; – морски риболовни пособия. Морските ръководства и пособия включват в себе си книжни издания, съдържащи навигационно – хидрографска, хидрометеорологична и геофизична […]

Навигационно хидрографско осигуряване на морските дейности.

„Кораб с двама капитани потъва.“ С приемането на документите, определящи националната политика на страната и механизма за нейната реализация, са заложени основите за възраждането на нейното морско могъщество, осигуряването на устойчивото й развитие, защитата и осигуряване на националните интереси на държавата както и безопасността на мореплаването. Хода на реализацията на основните направления на националната морска […]

Биологични ресурси на Световния океан.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Биологични ресурси на Световния океан. Според Аристотел Земята е обитавана от 518 вида животни, 4336 вида животни е описал Карл Линей, а до края на XIX в. са били известни 415 600 вида. Понастоящем са описани 953 434 животински вида от общо 7,77 […]

Черно море и миграцията на коренното население.

Който чете сам – чете без грершки. Който записва – чете два пъти.“ Черно море и миграцията на коренното население. Известно е, че потомците на първите хора тръгват от Източна Африка и постепенно заселват цялата земя – в Европа проникват преди 40000 г. през Мала Азия и Балканския полуостров. Кроманьонският човек (Homo sapiens fossilis), който […]

До Потопа и по-късно.

„Добре е да учиш онзи, който слуша.“ До Потопа и по-късно. В духа на лансираната теория за Всемирния потоп в Черно море наличието на Варненския и Дуранкулашкия некропол е важна предпоставка за изграждането на цялостна концепция за съществуването на високоразвита цивилизация до Потопа и нейната по-късна миграция. Дългогодишните изследвания на старите потопени брегове на Черно […]

Черно море и древното човешко присъствие.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Черно море и древното човешко присъствие. Всеки възприема края на своя кръгозор за край на света… Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приета като очевидна. Артур Шопенхауер (1788–1860) Хипотезата за библейския произход на Черно […]

Морските пространства на Република България.

„Знанието на законите не е в това да се запомнят техните думи, а в това да се разбере техният смисъл.“ Морските пространства на Република България. Морската дейност на държавите зависи от съществуващите международни отношения. Световната морска политика определя процеса на експлоатация на природните ресурси и осъществяването на изследователска дейност в Световния океан. През последните десетилетия […]

Биологични ресурси на Черно море.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Биологични ресурси на Черно море. Черно море е обитавано от около 2000 вида животни и над 1000 вида растения, свързани със сложни връзки и взаимоотношения. Повечето от животните имат средиземноморски произход, а само малка част от обитателите на Черно море живеят в него от древни […]