// Архив

морето

This tag is associated with 62 posts

Особености на поставяне на плаващи предупредителни знаци.

„Предпазливостта е майка на сигурността.“ Особености при поставяне на буйове на големи дълбочини. На дълбочини, превишаващи пределната дълбочина за поставяне на съществуващите типове буйове, поставянето на буй се осъществява с използването на стоманено или капроново въже (рис. 32). С използване на стоманено въже буй се поставя на дълбочини до 200 м. За поставяне на буй […]

Способи за поставяне на плаващите предупредителни знаци.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Подготовка за поставяне на плаващи предупредителни знаци, монтаж и проверка на тяхното оборудване, извършва се в съответствие с ПХС № 26. В зависимост от приетия способ на поставяне се подбират и се монтират съответните котвени устройства. В общия случай всяко котвено устройство се състои от […]

Ограждане на навигационни опасности.

„Най-лоша е скритата опасност.“ Решение за ограждане на навигационна опасност се взема след предварително изучаване и отчет: – навигационно хидрографските и хидрометеорологически условия в района на плаване; – установяване на пътя на движение на корабите, интензивността на плаване; – типовете кораби, плаващи в дадения район; – характера и особеностите на навигационната опасност. На ограждане подлежат […]

Плаващи предупредителни знаци.

„Малката непредведливост, води до голяма грешка.“ Назначение, тип на плаващите предупредителни знаци и изисквания към тях. Плаващи предупредителни знаци (ППЗ) – буйове и вехи представляват плаващи конструкции с определена форма и размери, поставени на котва в зададена точка и предназначени за ограждане на навигационни опасности, страни на канали и фарватери, а също така за обозначение […]

Створни знаци в навигационното оборудване.

„Ако не знаеш къде е изхода, не влизай.“ Общи сведения за створовете. Створ се нарича система от няколко маяка, знака, огъня, разположени на местността в съответен порядък и образуващи линия на положение, която се нарича ос на створа. Створовете се подразделят на линейни, прицелни и разделителни. В практиката на навигационното оборудване най-разпространени са линейните створове. […]

Изисквания към формата, оцветяването и мястото на маяка.

„Който мисли за последствията, отклонява бедата от себе си.“ Избор на форма и оцветяване на маяка. Изходни данни за избор на формата и оцветяването на маяка се явяват: – изискваната далечина на видимост; – условия на осветеност; – фото метрични свойства на материала, с които е покрит маяка от горе. При избора на формата на […]

Зрителни средства за навигационно оборудване.

„Да видиш е лесно, да предвидиш – трудно.“ Маяк (фар), знак и огън (светлина). Назначение и определения. Маяк (фар) – дневен и нощен навигационен ориентир, представляващ съоръжение преимуществено от типа кула, с отличителна форма и оцветяване, установено на брега или в морето на хидротехническа основа. Маяка се оборудва със светло оптически апарат, осигуряващ далечина на […]

Средства за навигационно оборудване.

„Където не гледат далече, там бедата е близо.“ Назначение и задачи на навигационното оборудване. 1. Навигационното оборудване на океаните и моретата се явява съставна част от навигационно хидрографското осигуряване на безопасността на мореплаването и има предназначение за създаване на благоприятна в навигационно отношение обстановка за определяне на мястото на корабите и съдовете, и за решаване […]

Система за електронна навигация – мониторинг на СНО.

„Незнаещият пътя, задържа знаещия.“ Принципи за унификация на протоколите на връзка в формат АИС-СНО. В формата АИС-СНО в УКВ диапазона е предвидено предаване на цифрова информация между терминалите (станциите) на АИС. От контролирания обект на СНО предаването на такава информация се реализира както към адреса на всички терминали на АИС (морски съдове и др.), така […]

Система за електронна навигация – мониторинг на СНО.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Продължителната организация и развитие на унифицираната мрежа на автоматичната система за мониторинг (АСМ) на обекти от средствата за навигационно оборудване (СНО) са актуални и своевременни. Преди всичко, актуалността на АСМ се обуславя от необходимостта за постоянен контрол на параметрите на съвременните светло технически […]