// Архив

Морал и Православие

This tag is associated with 57 posts

Шеста Божия заповед.

„Лошият компромис е по-добър от добрия съдебен процес.“ Шеста Божия заповед. Не убивай. Шестата заповед забранява убийството, тоест отнемането на живота на ближния по какъвто и да е начин. Отнемането на живота не е беззаконно убийство, когато се отнема живот по длъжност, както в случаите: – 1. Когато правосъдието наказва престъпник със смърт; – 2. […]

Пета Божия заповед.

„Когато детето прилича на бащата, то сваля съмнението от майката.“ Пета Божия заповед. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята. Петата заповед предписва следните задължения по отношение на родителите: 1. Да ги почитаме. 2. Да им се покоряваме. 3. Да се грижим за тях […]

Трета и Четвърта Божия заповед.

„Ако очите не виждат, няма да помогнат нито светлината, нито очилата.“ Трета Божия заповед. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог. Името Божие се употребява напразно, когато се произнася в безполезни и суетни разговори, а още повече, когато се произнася лъжливо или с нарушение на благоговението. Третата Божия заповед забранява следните грехове: 1. Богохулство, […]

Втора Божия заповед.

„Ако имаше в торището злато, всяка ръка би искала там да копае.“ Втора Божия заповед. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, щото е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи. В самата заповед е обяснено, че […]

Първа Божия заповед.

„Красотата не е в очите, а в благородното сърце.“ Първа Божия заповед. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене. С думите „Аз съм Господ, Бог твой;” Бог като чели посочва на човека Самия себе си и следователно му заповядва да Го познава. От заповедта за богопознанието могат да бъдат изведени следните […]

Божият закон и заповедите.

„Когато роднините са дружни, трудностите не са страшни. Доброто братство е по-добро от богатство.“ Божият закон и заповедите. Добрите дела можем да различаваме от лошите чрез вътрешния Божи закон или свидетелството на съвестта, и външния Божи закон – Божиите заповеди. В Свещеното Писание за вътрешния закон се казва „Че делото на закона е написано в […]

Единство на вярата и любовта.

„По добре да нямаш сърце, отколкото да нямаш любов в него.“ Единство на вярата и любовта. За християнина, действието и плодът на истинската вяра, трябва да бъде любовта и съответните й добри дела. „Защото в Христа Исуса нито обрязването има сила, нито не обрязването, но вярата която действа чрез любовта. Само вярата, без любов и […]

Блажени да са миротворците.

„Началото на несъгласието е, да превръщаш общото в свое.“ Останалите блаженства. Четвърто блаженство. Които желаят блаженство, трябва да бъдат гладни и жадни за правда. Макар че под правда следва да се разбира всяка добродетел, която християнинът трябва силно да желае, но преди всичко се подразбира тази правда, за която е казано в пророчеството на Данаил […]

Блаженствата.

„Което не си научил на младини, и на старини няма да знаеш.“ Блаженствата. За да се утвърдим в надеждата за спасение и блаженство към молитвата трябва да прибавим още личния подвиг. За това говори Самият Господ „И защо Ме зовете: Господи, Господи! А не вършите, каквото казвам”. „Не всеки който Ми казва: Господи, Господи! Ще […]

Прошение и славословие.

„Понякога и дяволът се позовава на Свещеното писание, за да постигне своите цели.“ Прошение и славословие. Пето прошение. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. Дълговете са нашите грехове. Греховете се наричат дългове, защото ние всичко сме получили от Бога и всичко трябва да Му отдадем, тоест всичко да подчиним […]