// Архив

Морал и Православие

This tag is associated with 57 posts

Спасение чрез търпение и покаяние.

„По-добре да простиш на десет виновни, отколкото да накажеш един невинен.“ Спасение чрез търпение и покаяние. Който иска да се спаси, трябва великодушно да понася всички скърби, които ще му бъдат допуснати по време на това кратковременно земно странстване. Ако е ниска реколтата или скакалци изтребят узрялото жито, или го удари градушка, или настане мор […]

Спасение чрез молитва и изповед.

„Щом си съумял да съгрешиш, съумей и да се поправиш.“ Спасение чрез молитва и изповед. Който иска да се спаси трябва, макар и по-малко, но често да се моли на Бога. В делничните дни да се моли вкъщи: сутрин след ставане от сън, вечер преди лягане, преди храна. Без кръстен знак дори не закусвай. В […]

Поучение за спасение.

„На любовта е нужна свобода, на ума – простор.“ Поучение за спасение. Всички ние сме временни страници на тази земя. Всеки от нас ще погостува тук, колкото му е отредено от Бога, и след това ще умре, непременно ще умре. Смъртта ще ни отнеме и къщите, и градините, и полетата, и имота, и нашето тяло. […]

Подготовка и избухване на всеобщо въстание.

„По-добре е да умреш прав, отколкото да живееш на колене.“ Подготовка и избухване на всеобщо въстание. С разпалването на „Източната криза“ във връзка с въстанието в Херцеговина, БРЦК е свикан на „Главно събрание“ на 12 август 1875 г. На него се взема решение да се създадат няколко въстанически района в България: Русе – с главен […]

Благодатното действие на Светия Дух.

„Който служи на Бога за пари, ще послужи и на Дявола, ако му плати повече.“ Благодатното действие на Светия Дух. Оня, който иска да благоугоди и служи на Бога, трябва да постъпи така, както е казал Господ Исус Христос „Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище […]

Магиите.

„Както не бива всичко да се яде, така не бива и всичко да се говори.“ Магиите. Църквата категорично забранява магиите, защото това е смъртен грях. Още в Стария завет Бог заповядал „Не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който […]

Вяра и Благочестие.

„Благодарността е най-малката добродетел, неблагодарността – най-лошия порок.“ Вяра и Благочестие. За да се ползваме правилно от учението за вярата и благочестието трябва на дело да изпълним това, което знаем, с боязън да не бъдем тежко осъдени, ако не изпълним. „Ако знаете това, блажени сте, когато го изпълнявате”. „А оня слуга, който е знаел волята […]

Девета и Десета Божия заповед.

„Който злослови с вас, ще злослови и за вас. Не искаш ли да чуеш лоша дума, не я произнасяй.“ Девета Божия заповед. Не лъжесвидетелствай против ближния си. Деветата Божия заповед забранява лъжесвидетелството срещу ближния, а също така и всяка лъжа. Под лъжесвидетелство се разбира: – 1. Лъжесвидетелство в съда, когато срещу някого дават донос, оплакване […]

Осма Божия заповед.

„Начало на несъгласието е да превръщаш общото в свое.“ Осма Божия заповед. Не кради. Осмата заповед като цяло забранява кражбата, тоест присвояването по какъвто и да е начин на това, което принадлежи на друг. С тази заповед се забраняват следните особени и най-основни грехове: 1. Грабеж, или явно отнемане на чужда собственост чрез насилие. 2. […]

Седма Божия заповед.

„Делото замислено от жената, се осъществява от мъжа.“ Седма Божия заповед. Не прелюбодействай. Седмата заповед забранява прелюбодейството. Под „прелюбодейство” се разбират грехове, за които апостол Павел съветва да не се говори на християните за тези мерзости. Само по необходимост, за предпазване от тези грехове трябва да се назоват някои: – 1. Блудство, или безразборна плътска […]