// Архив

мистика и реалност

This tag is associated with 108 posts

Човек или Личност?

„Човек не цени хубавото, докато не го загуби.“ ”Всичко външно, казва на индивида, че той е нищо, а всичко вътрешно го убеждава, че той е всичко”. Това прекрасно изречение ни показва чувствата на всеки един от нас, когато спокойно седим и се взираме в дълбоките покои на нашето битие. Там нещо се движи и ни […]

Какво е карма на човека?

„Родил ли си се бухал, в славей няма да се превърнеш.“ В какво се разминават науката и дзен? Веднъж един монах попитал Джошу Джушина: ”Какво е моето Аз?” Джошу отговорил: ”Ти дояде ли си сутрешната каша?”; – “Да”; – “Ако е така, измий си купичката”. До сега, докато и ако с опита не е уловена […]

Понятието – „личност”?

„Никой от рождение няма убеждение.“ “Аз”-а бил изпратен по-високо по последната книга на Ружмон, в която той нарича “личността” и “машината” две основополагащи понятия, които характеризират западният модел за търсене на реалността. Според Ружмон, ”Личността” първоначално била юридически термин в Рим. Когато християнството започнало да разглежда въпроса за Троицата, схоластиците използвали термина теологически, което се […]

Какво означава да опознаеш себе си?

„Гората е пълна с дървета. Няма хълм без връх.“ Подхода на дзен будизма може да се определи, като до научен, а понякога и като антинаучен в смисъл такъв, че дзен се движи в направление, напълно противоположно на науката. Това не означава, че дзен се противопоставя на науката, но за разбирането на дзен трябва да се […]

Да усетиш нечия тайна мисъл.

„Каквото мисля и правя, това очаквам и от другите.“ Остава ли несъзнателното в полето на психологията, дори и в най-широк смисъл на думата или се съотнася към източника на всички неща, било то Разум, Небе, Земя или още нещо от онтологията на източните мислители, или пък ще го наречем “великото съвършено огледало на знанията”. Съществува […]

Нещо като „шесто чувство“.

„Нападай там, където врагът не очаква.: А сега да чуем съвета на Такуан, даден му от Яги Таджима-но-ками на неговия ученик за изкуството на владеенето на меча. Този съвет се касае преди всичко за умението да държиш ума си в състояние на “поток”, а това означава, че ако само за миг спрем, потока прекъсва, а […]

Осъзнаване на несъзнателното?

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“ Смисъла, който придава дзен на несъзнателното, разбира се представлява нещо тайнствено, невидимо, а не научно или до научно. Това не означава, че се намира зад пределите на достъпното за съзнанието, ние донякъде дори нямаме работа с него. То представлява само по себе си най-близкото за […]

Какво е “художник на живота”?

„Приличащия на теб, още не си ти.“ Както ни е известно всеки художник използва за само изразяването си теми или други инструменти, като по този начин той в една или друга форма демонстрира своето творчество. На скулптура са нужни камъни, дърво или глина, резец и други инструменти, за да изрази идеята си върху материала. На […]

Път към реалността.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Това, което Сузуки разбира под понятието “несъзнателно” се отличава от психоаналитичната трактовка на това понятие, но и именно затова той обяснява позицията си. Преди всичко, какъв е неговия подход към несъзнателното? Ако той въобще използва този термин, то тогава “несъзнателно” за него би означавало “мета научно” или “до научно”. За […]

От какво страда днес Запада?

„П-малко говори, повече ще чуеш.“ За Изтока говорихме достатъчно, а сега и няколко думи за Запада. Дени дьо Ружмон в книгата си “Любовта и Западът” посочва две отделящи се идеи, характерни за западната култура – “личност” и “машина”. Това е важно дотолкова доколкото “личността” и “машината” представляват сами по себе си две противоположни понятия и […]