// Архив

метеорология

This tag is associated with 13 posts

Какъв е произхода и защо на тропическите циклони се присвояват имена на хора?

Думата „циклон” има гръцки произход и означава буквално „пръстен на змея” с което се подчертава въртеливото движение на въздуха в циклона. Думата „ураган” и „тайфун” на езика на аборигените от островите на Карибско море и Централна Америка, както и за жителите на Югоизточна Азия означава „силен вятър” – явление, което е най-вече характерно за тези […]

Какво изучава биометеорологията?

Биометеорология въобще, това е между дисциплинарна наука. Приложено към човека тя се занимава с екологичните аспекти на неговото съществуване, тоест изучава влиянието на обкръжаващата среда върху неговия живот. Един от основните предмети на биометеорологията е изучаване въздействието върху човека, на климата и особено колебанията на времето, неговите отклонения от обичайното, от привичните за него значения. […]

Какво е това метеорология?

Своето название науката метеорология е получила от гръцката дума „метеор” означаваща „нещо в небето”; буквално тази наука е за метеорите (не е за метеоритите, а за метеорологичните явления). Метеорологията изучава хидро метеорите (дъжд, сняг, град), въздушните метеори (вятър, прашни бури), лито метеори (прах, цветен прашец), светещи метеори (дъги, миражи), огнени метеори (мълнии) и т.н. Науката […]