// Архив

метеорология

This tag is associated with 17 posts

Може ли да се предскаже появата на мъгла?

Образуването на мъгла във въздуха е свързано преди всичко с процеса на неговото охлаждане. В резултат на охлаждането във въздуха се създава излишък на водна пара, която преминава от газообразно състояние в капкообразно (кондензация) или непосредствено в твърдо кристално състояние (сублимация). При обилно съдържание в приземния слой на продукти на кондензация или на сублимация на […]

Какво е атмосферен фронт?

Атмосферен фронт, това е повърхността на раздела (преходна зона) между две въздушни маси с различни свойства, тоест отличаващи се една от друга по своите основни характеристики – температура, влажност, прозрачност, запрашеност и т.н. Ширината на такава зона на земната повърхност е от порядъка на няколко десетки километра, а вертикалната мощност е няколко километра. Като правило, […]

Как се предсказва времето?

За решаване на задачата за предсказване на времето съществуват няколко метода, но на практика нито един от тях не дава точно решение за предсказването на всички метеорологични величини и явления, характеризиращи състоянието на времето. Времето може да се предсказва по местни признаци, синоптични методи и по метода на цифровото моделиране. Всеки метод има своите недостатъци […]

Къде и кога се зараждат тропическите циклони?

Болшинството тропически циклони се зараждат в районите на пасатните зони, в 10 – 20 градусовите ширини на двете полукълба на Земята, над топлите участъци от повърхността на океана, където температурата на водата достига 28ºС. На ширини под 5º не се срещат тропически циклони – в близост до екватора те на практика отсъстват в следствия на […]

Какъв е произхода и защо на тропическите циклони се присвояват имена на хора?

Думата „циклон” има гръцки произход и означава буквално „пръстен на змея” с което се подчертава въртеливото движение на въздуха в циклона. Думата „ураган” и „тайфун” на езика на аборигените от островите на Карибско море и Централна Америка, както и за жителите на Югоизточна Азия означава „силен вятър” – явление, което е най-вече характерно за тези […]

Какво изучава биометеорологията?

Биометеорология въобще, това е между дисциплинарна наука. Приложено към човека тя се занимава с екологичните аспекти на неговото съществуване, тоест изучава влиянието на обкръжаващата среда върху неговия живот. Един от основните предмети на биометеорологията е изучаване въздействието върху човека, на климата и особено колебанията на времето, неговите отклонения от обичайното, от привичните за него значения. […]

Какво е това метеорология?

Своето название науката метеорология е получила от гръцката дума „метеор” означаваща „нещо в небето”; буквално тази наука е за метеорите (не е за метеоритите, а за метеорологичните явления). Метеорологията изучава хидро метеорите (дъжд, сняг, град), въздушните метеори (вятър, прашни бури), лито метеори (прах, цветен прашец), светещи метеори (дъги, миражи), огнени метеори (мълнии) и т.н. Науката […]