// Архив

Лихварите

This tag is associated with 79 posts

Битки между обитателите на Олимп.

„Господарите съчувстват, но пари не дават.“ Световните лихвари: диалектика на единството и борбата. След началото на съвременната криза рязко се усилила централизацията на банковия капитал, което се изразило в съкращаване на банките от световен калибър, много банки банкрутирали и прекратили своето съществуване или били погълнати от по-могъщи. Оцелелите банки станали по-големи. В края на 2009 […]

Принципи за оцеляване на световните лихвари.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Бизнесът на световните лихвари: международен обхват. В Европа международна финансова мрежа е възникнала още при тамплиерите, които имали свои „опорни точки“ в пространството от Скандинавия до Средиземно море и даже в Северна Африка и Близкия Изток. Обаче след ликвидирането на ордена в началото на 14-ти век финансовата дейност на лихварите […]

Държавната власт – послушен слуга на лихварите.

„Чуждото богатство не е наше.“ „Семейният“ характер на бизнеса. Както е известно, през 19-ти век (особено през втората половина) започнал бум на създаване на акционерни дружества и/или преобразуване на съществуващите частни компании в акционерни дружества от открит тип. Окончателно семейният частен бизнес бил подкопан през 20-ти век в хода на войните, национализациите, вследствие на приемането […]

История на банкерските къщи.

„Който има много, иска още повече.“ Историята на световното лихварство представлява последователна смяна на хора и семейни кланове с други. За съжаление, имената далеч не на всички световни лихвари са дошли до нас. Добре е документирана историята на лихварите от италианските градове – държави Флоренция, Венеция, Генуа, Ломбардия. През 13-ти век това са семействата на […]

Цели и задачи на „благотворителните фондове“.

„Пътят към ада е постлан с добри намерения.“ Благотворителните фондове като убежище на световните лихвари. Ние вече започвахме разговор за такива институти на съвременната „парична цивилизация“, като благотворителните фондове (БФ). Известният изследовател на американската финансова олигархия от първите следвоенни десетилетия Ф. Ландберг съвършено правилно е определил, че БФ играят ключова роля в икономическия и политическия […]

Каква е крайната цел на „световните лихвари“?

„Не на всички е дадено да бъдат първи.“ Ние в хода на своята работа постоянно говорим за лихварите, на първо място за световните лихвари: като за организатори на „перманентната“ „парична революция“, като за хора с определен мироглед, като за онези, които се стремят и се движат към световно господство. Но те до сега си остават […]

Ултиматум на световните лихвари към човечеството.

„Който има много, иска още повече.“ Днес, когато студената война завърши с победа на Запада (по-точно — на световните лихвари), задачата по практическата реализация на проекта наречен „Световно правителство“ отново е дошла на дневен ред. Открито се пропагандира посочения проект, открито се провеждат дискусии по „техническите детайли“ на проекта сред идеолозите на световното правителство. Ще […]

Планове за завоюване на световна власт.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Цел на световните лихвари. Ние вече много пъти сме отбелязвали, че крайната цел на световните лихвари се явява световното господство. По-рано тази цел се е пазела в тайна. Сега световните лихвари не смятат за нужно да скриват своите замисли, отчитайки, че по-голямата част от света вече се е оказала […]

Войната като глобален бизнес проект.

Независимо от това, че народите дават свещена клетва да заклеймят войната за всички времена, въпреки призива на милионите: „Не на войната!“, въпреки всички надежди за по-добро бъдеще аз съм длъжен да кажа: ако днешната парична система запази процентното (лихварското) стопанство, то аз ще се реша да утвърждавам още днес, че няма да минат и 25 […]

Световното правителство.

В съвременните Съединени Щати в действителност има две правителства: има установеното от закона правителство и съществува независимо, не контролирано и неподдаващо се на координация правителство във вида на Федералния Резерв, изпълняващо паричната власт, която е закрепена от Конституцията към Конгреса. Райт Патман (1893–1976), член на конгреса на САЩ (1928–7976), председател на комитета по банките и […]