// Архив

климат

This tag is associated with 18 posts

От какво се определя разнообразието на климата на Земята?

Климатът се явява една от физико географските характеристики на местността и по този начин той се определя преди всичко от географското положение на последната, тоест ширината, разпределението на сушата и морето, характера на сушата. В формирането на климата на която и да е местност, голяма роля играе нейната надморска височина, а за климата на морското […]

Къде на Земята времето е най-устойчиво и най-малко „капризно”?

Измененията на времето са свързани с процесите на топло обмена, различното постъпление на слънчева топлина през различните сезони, с влиянието на релефа на местността и с постилащата повърхност. Най-стабилно е времето там, където нееднородните факторите на влияние, източниците на топлина и компонентите на механизма на циркулация на въздухообмена са най-постоянни. Ако търсим постоянство на топлинния […]

Има ли промяна на климата на Земята?

В последно време се заговори за промяна на климата на Земята. И преди е имало топли, както и студени зимни или летни сезони. Ако в един район на земното кълбо зимата е сурова, то тя не е обезателно да бъде също сурова в друг район. Да бъдат оценявани колебанията на климата не трябва да се […]

Какви температури човек може да издържи?

Каква максимална външна температура човек е способен да издържи? Човек може да се намира в сух въздух и висока температура в течение на много кратък период от време. Пределната температура, която човек може да понесе е 160ºС. Това е било доказано от английските физици Бланденом и Чентри по пътя на авто експеримента. В литературата се […]

Какво е индекс на дискомфорта?

Какво е температурно влажностен индекс на дискомфорта (ТВИ)? Това е употребяван в някои страни показател за ефективна температура, характеризиращ наличие или отсъствие на условия за дискомфорт. Той се определя по показанията на сухия и мокрия термометри. Счита се, че в случай на превишаване на ТВИ на някакво пределно значение, настъпва дискомфортност.. Така, в САЩ пределното […]

Какво е ефективна температура?

Това е един от биометеорологичните индекси, характеризиращи ефекта върху човека, от комплекса метеорологични величини (температура, влажност на въздуха, вятър). Ефективна температура (ЕТ) е онова значение на температурата, което трябва да има сухият въздух при штил (безветрие) и би оказало на човешкия организъм също такова въздействие, както и въздуха, притежаващ определена влажност при определена скорост на […]

Какво е „критични температури” на обкръжаващата среда?

Това са значенията на долната и горната граница на диапазона на температурата, наречена зона на комфорта, тоест тези значения на температурата на обкръжаващата среда, при който се запазва оптималния топлинен баланс на човешкото тяло. С други думи, зад пределите на критичните значения на температурата на обкръжаващата среда у човека настъпва усещане за дискомфорт, той започва […]

Може ли климатът да е причина за ..?

Може ли този или онзи климат да предразполага към специфични заболявания? Да, може, като напреден план излизат инфекциозните заболявания, предавани чрез водата и насекомите. Насекомите притежават изотермичен, температурно синхронизиран организъм, чиито растеж и развитието изключително зависи от температурата и влажността на въздуха. Така, маларията, жълтата треска и други се пренасят от насекоми в тропичните зони, […]