// Архив

климат

This tag is associated with 23 posts

Какви фактори могат да предизвикат изменения на климата?

Антропогенното въздействие на климата може да бъде преднамерено или непреднамерено и е свързано с човешката дейност, преследвайки съвсем други цели. Природните фактури въздействащи на климата могат да бъдат разделени на няколко групи: астрономични, геофизични и метеорологични. Астрономичните фактори включват радиация на Слънцето, положение и движение на Земята в слънчевата система, наклон на оста на въртене […]

Какво наричаме климатичен справочник?

Климатичните справочници са източник на информация за климата за тази или онази местност. Те съдържат усреднени и обобщени за дълъг период на наблюдение цифрови данни за основните метеорологични величини, а също така пределните им максимални и минимални значения, характеризиращи тяхното състояние и колебания за денонощие, месец и сезон. От климатични данни се нуждаят на практика […]

Какви биват геоботаничните зони на Земята?

Какви са обективните показатели за различните геоботанични зони на Земното кълбо? Независимо, че само по себе си разпределението на растителността по повърхността на земното кълбо е убедителен довод за разделянето на геоботаничните зони (тундра, гори, степ, полупустиня и пустиня) за всяка от тях могат да се укажат и количествени критерии, характеризиращи техните климатични особености, които […]

Какви са отличителните черти на континенталния климат?

Какво е континентален климат? Голямата амплитуда на колебание на температурата между зимата и лятото може да се определи, като основна черта на континенталния климат. В умерените ширини континенталния климат се отличава с голямата суровост на зимата и по-горещото лято в сравнение с климата по морското крайбрежие или океанските острови. Втората отличителна черта на континенталния климат […]

Как се определя класификацията на климата?

Класификация на климата. Има няколко класификации на климата: строго научна и подробна класификация за цялото земно кълбо; класификация за отделни географски райони и даже за отделни страни. Най-опростената и известна класификация от която се ползват болшинството хора, независимо, че не е официална призната и не се отличава с пълнота е следната: климатът се определя като […]

От какво се определя разнообразието на климата на Земята?

Климатът се явява една от физико географските характеристики на местността и по този начин той се определя преди всичко от географското положение на последната, тоест ширината, разпределението на сушата и морето, характера на сушата. В формирането на климата на която и да е местност, голяма роля играе нейната надморска височина, а за климата на морското […]

Къде на Земята времето е най-устойчиво и най-малко „капризно”?

Измененията на времето са свързани с процесите на топло обмена, различното постъпление на слънчева топлина през различните сезони, с влиянието на релефа на местността и с постилащата повърхност. Най-стабилно е времето там, където нееднородните факторите на влияние, източниците на топлина и компонентите на механизма на циркулация на въздухообмена са най-постоянни. Ако търсим постоянство на топлинния […]

Има ли промяна на климата на Земята?

В последно време се заговори за промяна на климата на Земята. И преди е имало топли, както и студени зимни или летни сезони. Ако в един район на земното кълбо зимата е сурова, то тя не е обезателно да бъде също сурова в друг район. Да бъдат оценявани колебанията на климата не трябва да се […]

Какви температури човек може да издържи?

Каква максимална външна температура човек е способен да издържи? Човек може да се намира в сух въздух и висока температура в течение на много кратък период от време. Пределната температура, която човек може да понесе е 160ºС. Това е било доказано от английските физици Бланденом и Чентри по пътя на авто експеримента. В литературата се […]

Какво е индекс на дискомфорта?

Какво е температурно влажностен индекс на дискомфорта (ТВИ)? Това е употребяван в някои страни показател за ефективна температура, характеризиращ наличие или отсъствие на условия за дискомфорт. Той се определя по показанията на сухия и мокрия термометри. Счита се, че в случай на превишаване на ТВИ на някакво пределно значение, настъпва дискомфортност.. Така, в САЩ пределното […]