// Архив

климат

This tag is associated with 23 posts

Информационно справочни системи.

„Не се гордей със звание, а се гордей със знание.“ През последното десетилетие в областта на хидрометеорологичното осигуряване на морските дейности се наблюдава тенденция на преход от използването на традиционните хартиени пособия по хидрометеорологичния режим на морските акватории към използването на електрони информационно справочни системи (ИСС). Така, в рамките на работата по създаването на Единна […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Няма опасност там, където не се плашат от нея.“ Влияние измененията на климата на морската и военноморската дейности. Измененията на климата оказват влияние на военноморската дейност както непосредствено, така и косвено – влияние на военно политическата обстановка, международната и национална безопасност. Анализира се влиянието на измененията на климата на международната и национална безопасност, чуждестранните специалисти […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ Резултати от съвременните изследвания за измененията на климата в Русия. В Русия оценъчния доклад за измененията на климата е подготвен през 2008 година от Росхидромет (Руски хидрометеорологичен център) с привличане на водещи руски специалисти. Оценките за измененията на климата са изпълнени за четири сценария на […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Човек не цени хубавото, докато не го загуби.“ Прогнози за изменението на климата. Прогнозите за изменението на климата в Четвъртия и Петия доклади на МГЕИК са за периода до 2100 г. за различни сценарии на емисии на парниковите газове и аерозоли (таблица 1) – от най-оптимистичния (RCP2.6), при които изхвърляните парникови газове са по-малко, от […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Истината се изяснява постепенно, така както настъпва утрото.“ Съвременни международни изследвания за измененията на климата. Големият интерес на световната общност към проблемите на изменението на климата е прераснал в безпрецедентни усилия по изучаването на измененията на климатичната система на Земята и на оценка на рисковете от тези изменения за всички страни на човешката дейност. На […]

Причини за изменение на климата на Земята.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Причини за изменение на климата на Земята. Съществува представа, че настоящите промени в климата се дължат не само на природни причини, но и на човека. И действително съвременната антропогенна дейност е съизмерима с дейността на стихийните природни процеси. В настоящия момент е изкривена естествената отражателна способност на Земята […]

Влияние на океана върху климата на Земята.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Влияние на океана върху климата на Земята. Климатът на планетата Земя е статистическа съвкупност от физически състояния на климатичната система за период от 3 десетилетия. За този период физическите състояния се характеризират с относително стабилни представителни средни параметри – температура, атмосферно налягане, валежи облачност и др. […]

Климат и време по българското крайбрежие.

„На където се наклониш, натам ще паднеш.“ Климат и време по българското крайбрежие. Западната част на Черно море има климат напомнящ до известна степен климата на Средиземно море, за който е характерна топла, влажна зима и горещо, сухо лято. В тази част на Черно море се преплитат две климатични влияния – на континента Европа (от […]

Какво е влиянието на океана при морския и континенталния климат?

Влиянието на океана е съществено за образуването на облаци и падането на валежи при морския и континенталния климат. В умерените ширини, където преобладава западен пренос, най-голямо влияние от океана изпитва западното крайбрежие на континента. То се отличава с по-високи средно годишни значения на температурата на въздуха и с по-малки денонощни и годишни амплитуди в сравнение […]

От какво се определят климатичните особености на един или друг район?

Различното нагряване на океана и сушата, както и в изпарението от тези повърхности оказва влияние на температурния режим и режима на влажност на въздуха (облачност, валежи) от които се определят и климатичните особености на един или друг район. Преди всичко трябва да се отбележи, че въздухът над океана се отличава със значително по-голяма абсолютна влажност […]