// Архив

Кислородът

This tag is associated with 6 posts

Нетрадиционни източници на енергия.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всеко време.“ Енергията – основа на живота, а също така и работата на приборите и устройствата с различно назначение. Но КПД на съществуващите източници на енергия е относително нисък. Освен това, запасите от органично гориво на Земята намаляват с все по-голяма скорост, неговия добив, преработка […]

Озонът в атмосферата.

„Ако приятелят ти е от мед, не го изяждай наведнъж.“ Озонът в атмосферата. Три атомният кислород, наричан озон, не обръщайки внимание на нищожно малкото му количество, играе важна роля в физичните процеси, протичащи във високите слоеве на атмосферата. Озонът се наблюдава от земната повърхност до височини около 70 км, но неговото основно количество се намира […]

Сероводород в морската вода

Сероводородът в морската вода се появява в тези случаи, когато кислородът по една или друга причина се задържа в повърхностния слой и не достига водните маси в дълбочина. Сероводород има в някои дълбоки фиорди на Норвегия, Каспийско и Черно море. В Черно море съдържанието на сероводород достига 6,5 мг/л. Вертикалното премесване е добре развито едва […]

Кислородът и животинския свят.

Как се е изменял животинския свят на Земята с измененията на кислорода във въздуха? На този въпрос може да се отговори само с предположения, базирайки се на данните от геологията, палеонтологията и на нашите представи за потребностите от кислород на живите организми. Известно е например, че подвижните организми разходват повече кислород от другите, за които […]

Кога и изведнъж ли е възникнал в това количество кислородът?

Повечето изследователи обясняват присъствието на кислорода в атмосферата с установилите се на Земята стотици милиони години благоприятни условия за фотосинтеза. Някои от тях изказват мнение за еволюционното развитие, постепенното натрупването на кислорода в атмосферата. Още през декемврийската епоха на Земята са съществували многоклетъчни организми, които използвали за своето развитие кислорода, съдържащ се във въздуха. Следователно […]

Кислородът на нашата планета.

Колко кислород и органични вещества създава растителността на нашата планета? Ежегодно растителността от която приблизително на 90% са водорасли и едноклетъчни (зелени) в океаните има обща маса около 100 млрд. т органични вещества и отделя около 145 млрд. т кислород. При което растенията усвояват около 200 млрд. т въглероден двуокис. Горепосочените цифри трябва да се […]