// Архив

календар

This tag is associated with 39 posts

Календарът на Българите.

„Пътят на добродетелните е невидим, като следата на птицата във въздуха.“ РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР!!! “Както старите гърци са ни хвърляли в скитская яма, тии днешни европейски учени ни съпричисляват с фински и черменски и не знам йоще какви племена и качват ни по уралските диви и пусти гори!” (Г. С. Раковски, Ключ българскаго язика, цитат […]

Промеждутък на Омуртаг.

„Лъжите са много, а истината – само една.“ Промеждутък на Омуртаг. От всички исторически първобългарски промеждутъци на време най-продължителен е промеждутъкът на Омуртаг. За него в откъслечния надпис четем „..Името е … Годината на появата на истинския Бог бе 6328. Пренесоха се жертва и се заклеха за .. . книгите”. Отнася се до времето на […]

Първобългарски исторически години.

„Добрата слава пълзи като костенурка, а лошата като вятър лети.“ Първобългарски исторически години. За целта се налага да се определят юлианските дати на всички исторически първобългарски години. Затова към τ’ обикновените първобългарски години, изразени в сидерични месеци се сумират всички необходими интеркалации и получаваме по този начин промеждутъка от календарни първобългарски години изразени също така […]

Възстановяване на Първобългарския календар.

„Речите на великите не са за прости уши.“ Възстановяване на Първобългарския календар. Първобългарският календар може да бъде възстановен с уточняването на последователностите от първобългарските години по първи (слънчеви) имена и на последователностите по втори лунни имена. Първият вид последователности може да се възстанови посредством многократното употребление на таблицата за астрономическите връзки, респективно с многократното повторение […]

Първобългарско летоброене по първи имена.

„Реката изхвърля на брега кривите дървета, а правите отнася.“ Първобългарско летоброене по първи имена. Да преминем към възстановяване на последователността на първобългарските години в един период (цикъл – кръг) от 60 първобългарски години. В 453 септември 18, 19ч,9 световно време е имало новолуние при Lл = 177º,35; л = 152º,2; Гл = 163º,7; L* = […]

Дробни части на първобългарските години.

„От малкия лентяй може да израсне голям лентяй.“ Дробни части на първобългарските години. Тук се спираме на дробните части на първобългарските години и на месечните разлики между синодичния и сидеричния месец. Тези дробни части на първобългарските години заедно с дробните части, които се извличат от средните дължини на планетите, могат да послужат за определяне на […]

Първобългарски ефемериди и календар.

„Който не знае нито добро, нито зло, си мисли че всичко знае.“ Първобългарски ефемериди и календар. Първоначално астрономията – наука за движението на небесните тела, и астрологията – предсказване на събитията и явленията са били схващани като синоними. Предсказването е започнало с определяне на състоянието на небето за една предварително избрана (определена) епоха и се […]

Геоцентрични движения на планетите.

„За да разбереш грешките на друг, трябва самия ти да знаеш.“ Геоцентрични движения на планетите. Видимите геоцентрични движения на планетите, отнесени към една геоцентрична небесна сфера, остават в зоната на зодиака. Тези движения са твърде сложни и описаните от тях криви представляват синусоиди и бъкли, а техните медианни криви съвпадат с еклиптиката. Главната посока на […]

Хелиоцентрични сидерични дължини на планетите.

„Постъпките на човека издават произхода му.“ Хелиоцентрични сидерични дължини на планетите. Различаваме два вида планети – долни и горни. Долните остават винаги във вътрешността на орбитата на Земята, а горните – вън от нея. От отношенията на втората средна първобългарска година и сидеричните периоди (от звезда до звезда), респективни от отношенията на същата първобългарска година […]

Дължини на Слънцето, Луната и планетите.

„Лесно е да се научат хиляда начина, трудно е да се постигне един резултат.“ Лунни зодиакални деления. За възстановяването на първобългарския лунен зодиак заедно с неговите 10 зодиакални деления е необходимо да отъждествим поне една от звездите, която е материализирала границата между две зодиакални деления. За такава звезда избираме α Virginis (Spica), идентична на китайската […]