// Архив

изборът

This tag is associated with 70 posts

Модели на поведение при проблем.

„От добрите мисли укрепва умът.“ Тъмната страна на творческата система. Много е трудно да живеем така, че да имаме ефективен контрол при всичките си между личностни връзки, но обикновено това не е и наложително, стига поне няколко от тях да са истински удовлетворителни за нас. Когато обаче се разболеем, е добре внимателно да огледаме всяка […]

Контрол, чрез избора, над постъпки и мисли.

„Здравето и мъдростта са двете блага на живота.“ Душевни конфликти. Когато във вашия стойностен свят битуват едновременно две противоположни и еднакво желани от вас житейски представи, вие изживявате душевенконфликт. Тръгнете ли по посока на едната, изживявате мъка, че изоставяте другата. Ако упорствате по поетия път, може да затънете в мрачно отчаяние поради съзнанието, че сте […]

Общото в индивидуалностите.

„Да кажеш и да обещаеш са две различни неща.“ Почти всички познаваме по някой безделник, на когото ни се е искало да помогнем. Такива хора често биват изпращани при психиатри, но малцина се поддават на психотерапия. Това е така, защото целта на психотерапията е да помага на хората да установяват и да развиват по-добри взаимоотношения […]

Съвпадения и разлики в индивидуалностите.

„Дойдоха като ангели, отидоха си като дяволи.“ Нека сега обсъдим и онези два типа индивидуалности, които са несъвместими за брак с когото и да било. Да се ожените / омъжите за човек, представител на която и да е от двете, означава да се обречете на нещастие и мъки. Тези два горчиви хапа не могат да […]

Невъзможните желания за власт и контрол.

„Човек, който живее само за себе си, и след смъртта си е ненавиждан.“ Как да постигнем удовлетворителни решения. Друг начин да осмислите и да прецените силата на личните си нужди е посредством преценка и съпоставка на стойностните светове.Ако вие и вашият настоящ или бъдещ партньор си имате достатъчно доверие взаимно, за да споделите един с […]

Как да определим силата на личните си нужди?

„Вместо да кажеш – той ме обича“, по-добре кажи – аз го обичам.“ Постигане на съвместимост на личните нужди. Споделената силна лична нужда от удоволствие чрез усвояване на нови познания и чрез забавления е нещо чудесно за всяка между личностна връзка – и особено за брака. А ако приемем, че забавлението се явява естествена, генетично […]

Условия да „командваш парада“.

„Охладнее ли любовта, не можеш да я стоплиш на печката.“ Влезте заедно в кръга на компромиса и си кажете един на друг не какво всеки от вас иска, а какво е готов да даде. Помнете, че човек може да контролира единствено собственото си поведение. Говорете единствено за това какво всеки от вас желае да направи, […]

За да получиш, трябва да дадеш.

„Любовта не е милостиня – всекиму не можеш да я дадеш.“ Кръг на компромиса. За да използвате теорията на избора при решаване на брачни (а също и на всякакъв друг тип) взаимоотношения, като начало си представете вашия брак (или между личностна връзка) вътре в един голям кръг, който се нарича кръг на компромиса. Ще ви […]

Нужда от власт и упражняване на контрол.

„Който заповядва, не знае умора.“ Някои от нас изпитват силна нужда от любов и усещане за привързаност. Други – от власт или свобода. Силата на всяка човешка нужда е закодирана в нас по рождение и не се променя. Страдащите от аутизъм деца изпитват слаба или почти никаква нужда от любов и усещане за привързаност. Това […]

Защо избираме депресията?

„Страхливецът не обича живота, той само се страхува да не го загуби.“ Често използваме депресията като извинение, за да избегнем нещо, което не желаем да направим или от което се страхуваме. Когато някой настоява да направим това, което искаме да избегнем, обикновено се съгласяваме, но с думите: „Да, прав си, но в момента просто съм […]