// Архив

Звук

This tag is associated with 7 posts

Затихване на звуковите колебания във водата.

„Онова знание, което е достъпно за всички, не е дълбоко.“ Фактори влияещи на разпространението на звука в морската вода. В морската вода на затихване на звуковите колебания влияе рефракцията и още поглъщането и разсейването на вълните от различен род на не еднородност на морската вода (газови мехурчета, твърди свободно плаващи частици, биологични организми), неравностите на […]

Подводно звуков канал.

„На съмняващия се не разчитай, на вода не се опирай.“ Подводно звуков канал. Като правило температурата на водата пада с дълбочината особено през лятно време. Вследствие на това скоростта на звука също пада с дълбочината. Заедно с това под влияние на нарастващото хидроакустично налягане скоростта на звука ще се увеличава с увеличаване на дълбочината. По […]

Разпространение на акустичните колебания в морската вода.

„Навикът често е по-силен от обучението.“ Разпространение на акустичните колебания в морската вода. На разпространението на звука във водата и ефективността на работата на хидроакустичната апаратура в силна степен влияят следните фактори: 1. Рефракция на звука, обусловена от изменението на скоростта на звука с изменение на дълбочината; 2. Намаляване на звуковата енергията вследствие на разширение […]

Какво наричаме подводно звуков канал?

Подводно звуков канал е явление, което може да се определи като слой вода в дебелината на който звуковите лъчи се разпространяват, изпитвайки многократно вътрешно отражение. При това, звуковата енергия се концентрира около оста на канала, което пък създава свръх далечно разпространение на звука, откриващо големи възможности за подводна свръзка и корабоводене. За възникването на подводно […]

Какво наричаме рефракция на звуковите лъчи?

Рефракция на звуковите лъчи в морето. При разпространение на звуковите лъчи в акустически не еднородна среда освен поглъщане, разсейване и свързаната с тях реверберация се наблюдава и изкривяване на траекторията на звуковия лъч, което се нарича рефракция. Това явление не се наблюдава в акустически еднородна среда. Характера на рефракцията се определя от знака и величината […]

Кои фактори влияят на скоростта на звука във водата?

Разпространението на звука във водата представлява периодично свиване и разширение на водата по направление на движението на звуковата вълна. Скоростта на предаване на колебателното движение от една частица вода на друга се нарича скорост на разпространение на звука. При изменение на температурата на морската вода се изменя и нейния относителен обем и коефициента на свиваемост. […]

При какви условия се разпространяват звуковите колебания в морската вода?

Разпространението на звуковите колебания в морската вода представляват сами по себе си сложно явление, зависещо от разпределението на температурата и солеността, изменението на налягането, дълбочината на морето, мътността на водата, от примесите от органичен и неорганичен произход, както и от наличието на разтворените  газове в нея. Морската вода е акустически нееднородна среда. Тази нееднородност се заключава […]