// Архив

Единение

This tag is associated with 59 posts

За организацията и правилата.

„По-добре славна смърт, отколкото срамен живот.“ За организацията и правилата на работата на революционните комитети може да се разбере като се види текста на „Наредба на работниците за освобождението на българския народ.” Ето и текста на самата наредба: Подбуда и цел Подбуда. Тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров. Цел […]

За свободата и равенството.

„Ако клетвата беше като трън, не биха се клели така много.“ В една дописка до редактора на в-к „Свобода” Левски изразява своите виждания за политическата свобода и републиката. В тази дописка до Каравелов Левски пише следното: „Ние българите, бяхме честити чак от сега да се сдобием с вестник, напълно свободен, чрез който да се дава […]

За решителността и всеотдайността към делото.

„Да кажеш и да обещаеш са две различни неща.“ Следните думи на Левски са изключително показателни за решителността му да докара делото до край. „Който не е чист, убивам го, на неразбрания не му давам което виждам, че не е за него. Изпитвам човека в работата и така го пускам за по-нататък. По-право да кажа: […]

За доверието и предателствата.

„Кожата на предателя е подкупна, а душата – продадена.“ Да се бърза разумно в делото съветва Левски, защото са тръгнали безчет шпиони на властта. Освен това в кореспонденцията си до членовете на ЧБРК се казва да не се доверяват само на комитетския печат, докато не видят саморъчния подпис на Левски. По този повод в свое […]

За равенството и свободата.

„Където летят орлите, там свраките не достигат.“ В свое писмо до един Карловски чорбаджия Левскиизлага своите разбирания за мизерията и безчестието човешки и народни от робския живот. По този въпрос Левски пише следното: „Работи за човека, както го е създала природата, чак до смърт да му бъде едничката грижа, има и Благословението от Бога, да […]

За въстанието и Отечеството.

„Трудностите са най-доброто лекарство против високомерието.“ В свое писмо до Филип Тотю Левски споменава за времето, когато трябва да бъде вдигнато въстанието, като дава подробна мотивировка за това. Също така държи на централизираното ръководство, но никак не смята да запази предводителството за себе си. Левски смята, че водач трябва да е най-сведущия и най-безстрашния. Водителите […]

Знаменосецът.

„По-добре свобода, изпълнена с опасности, отколкото спокойно робство.“ В следващите публикации читателят ще се срещне с истинския Апостол на свободата Васил Левски и ще има възможност сам да си направи своите заключения за чистотата и величието на този скромен и високо морален българин. Ще се обърне внимание само на обществено значимите и високо морални оценки […]

Българите през хилядолетията – I.

Казаното се забравя, написаното остава.“ Българите през хилядолетията – I. Основното, което трябва да знаят днес българските младежи е, че ние сме сред най-древните народи, основали няколко големи цивилизации. Че сме коренното, автохтонното население в Европа, живяло точно тук, където сме сега, и преди осем хилядолетия. За което доказателство са последните генетични изследвания. Че не […]

Първата българска национална църква.

„Думите учат, примерите привличат.“ Първата българска национална църква. Българинът Константин Велики, основал християнската империя Византия, извършил истинска морално-етична революция. Неговите възгледи били доразвити от най-големия реформатор на средновековието – другия император на Византия от български произход – Юстиниан I (527-565 г.). Юстиниан бил племенник на предишния император Юстин. Юстин бил родом от село Ведряна, Кюстендилско. […]

Имала ли е Византия българи императори?

„Една лъжа разваля хиляди истини.“ Имала ли е Византия българи императори? Защо се учи по история, че нямаме нищо автентично, че нямаме собствена писменост чак до 9 век, че небългари са създали азбуката, известна днес като кирилица? Това е така, защото срещу мощното присъствие на българския дух през хилядолетията се е работило последователно и насочено. […]