// Архив

Дяволско влияние

This tag is associated with 34 posts

Домогване до влияние.

„За да сбъркаш е достатъчен един ден, а се налага да съжаляваш цяла година.“ Домогване до влияние. Няма смисъл да подчертаваме, че няма такава справедлива организация, която ще повиши своите капитали за сметка на разрухата на някой от нейните членове. Тя трябва, разбира се, и да се защитава от капризите и прищевките, и свързаните с […]

Опасности и защита.

„Не се доверявай на човек, който слуша две литургии.“ Опасности и защита. Разгледаните по-рано проблеми, въпреки че би трябвало да ни направят изключително внимателни при преценката на доказателствата, не трябва да отвличат вниманието ни от факта, че във всяко стадо има черни овце и че дадено братство, което е било основано и започнало дейност с […]

Обича ли ни Бог?

„Който учи старец, пише върху вода, който учи дете, пише върху камък.“ Обича ли ни Бог? Вярата и любовта ни към Бог са продиктувани от това, че самият Бог никога не е преставал да обича човека. И така нека в тази връзка да направим един хронологичен преглед на библейските събития, като започнем от сътворението на […]

За „Бездната“ и „Потока“.

„Морето е завладяло всички реки, защото е по-ниско от тях.“ За „Бездната“ и „Потока“. Свети Кирил (Константин философ) бил изпратен от императора при сарацините (мохамеданите) за да ги просвещава. Спорейки с техните духовници бил запитан: „Защо при вас християните, които се покланяте на единнаго Бога, има толкова разногласия във вярата и живота, а при нас […]

За вярващите не са нужни чудеса, за да се усъвършенстват духовно.

„Сърцето няма да се убеди в това, което не се говори от сърце.“ За вярващите не са нужни чудеса, за да се усъвършенстват духовно. Православните християни вярват в Нашия Господ Исус Христос с цялата си душа и сърце и не се притесняват да говорят публично за Него и учението Му. „Всеки, който Мене признае пред […]

Свършекът на света.

„Когато знатните се забавляват, простолюдието живот губи.“ Свършекът на света. Вече и невярващите историци и статистици признават, че Исус Христос е съществувал и е притежавал свръх естествени способности. Та нима Нашият Господ не извърши чудеса, като възкресяваше мъртви и лекуваше сляпородени, но въпреки това човешкото съмнение е безгранично. Бог ни казва да четем Писанията и […]

Страшният съд.

„Светът е и сладък и горчив, но горчивините в него са повече.“ Страшният съд. Една от най-актуалните теми на съвременното общество е темата за Второто Христово пришествие. Различни учени, историци, „пророци“ и религиозни фанатици си позволяват да предричат, а някои дори да определят време на свършека на света. Чрез медиите се обявява някоя година, в […]

Световната власт на антихриста.

„Най-лош е този, който не обръща внимание на злото, което му правят.“ Световната власт на антихриста. Израилтяните не повярваха, че Исус Христос, Синът Божий, беше Месията и Спасителят. Възприеха Го като обикновен човек, богохулник, предадоха Го на римляните, осъдиха и разпнаха. От своя страна пък Спасителят предрича задгробната участ на Израиля така: „И казвам ви, […]

Противникът на Христа.

„Когато в съдния ден изгори целият свят, пламъците ще достигнат и до кралския замък.“ Противникът на Христа. Думата „антихрист“ означава противник на Христа. Тя има общ и частен смисъл. В общия смисъл тя се отнася до всички, които се отричат от Господ Исус Христос, а в частност, тази дума се отнася до човек, който се […]

Бесовските сили.

„Който вечеря с дявола, трябва да се запаси с дълга лъжица.“ Бесовските сили. Не по-малко дяволско влияние върху хората имат и многото сатанински филми, чрез които определено се внушава господството на дявола. След като е гледал филм на такава тематика, човек се чувства ужасен и изплашен, а в някои случаи му се въздейства и той […]