// Архив

Вятърът

This tag is associated with 23 posts

Зараждане на тропическите циклони.

„Ухото слуша далечното, окото вижда близкото.“ Зараждане на тропическите циклони. Изказани са не малко хипотези за условията при които възникват и се структурират по-голямата част от тропическите циклони, но и до момента няма удовлетворителен отговор на този въпрос. С най-голямо признание се ползва хипотезата за вътрешно тропическата зона на конвергенция, в която се срещат североизточните […]

Тропически циклони.

„Ако вятърът събори камилата, козата е отишла на небето.“ Тропически циклони. Тропическите циклони принадлежат към групата на най-мощните, обладаващи огромна разрушителна сила и енергия, явления в природата. Тропическите циклони на източното крайбрежие на Азия и островите на Тихия океан се наричат тайфуни, а в Северна Америка и островите на Атлантика урагани. Обладавайки такава огромна енергия, […]

Градиентен вятър в циклоните и антициклоните.

„Безсрамните нямат съвест, безсъвестните – срам.“ Градиентен вятър в циклоните и антициклоните. Установило се хоризонтално движение на въздуха при отсъствие на силите на триене се нарича градиентен вятър. Какво се случва с градиентния вятър, ако изобарите не са праволинейни, а са с кръгова форма, каквито са при циклона например. Във всяка точка на циклона баричния […]

Движение на въздуха в свободната атмосферата.

„Трите задължения на безделника са: да яде, да спи, да се кара с умния.“ Движение на въздуха в свободната атмосферата. Количествените оценки показват, че влиянието на неравностите на земната повърхност чрез молекулярния и турбулентния обмен оказват въздействие в атмосферата до височина от няколко стотен метра до 1 – 1,5 км (в зависимост от неравностите на […]

Сили действащи в атмосферата.

„Ученият е учен навсякъде, кралят е крал само в кралството си.“ Сили действащи в атмосферата. Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Движение на въздуха относно земната повърхност (вятър) се поражда от неравномерното разпределение на налягането в хоризонтална плоскост. За установяване движението на въздуха огромна роля играят отклоняващата сила предизвикана от въртенето на Земята и силата […]

Облачни системи в циклоните и фронталните зони.

„Първо послушай хората, след това говори.“ Как се образуват облачните системи в циклоните и фронталните зони? Основните сведения за облачните мащаби C и D вече бяха разгледани, затова основно ще разгледаме описанието на облачните системи A и B. Облачните системи имат, като правило, вихрова структура. Тя се състои от няколко спираловидни полоси, сходящи се в […]

Вятърът по българското крайбрежие.

„Още не се е научил да ходи, а иска вече да тича.“ Вятърът по българското крайбрежие. През зимата преобладаващи ветрове над морето са северните, североизточните и северозападните. Най-големи стойности на скоростта на вятъра се наблюдават именно през зимата и се колебае средно за месец от 5 до 14 м/с. При определени условия скоростта по носовете […]

Защо това се случва доста често?

„Защо рибата, която гълта кораби, не навлиза в протоците; Защо лебедът, който се издига нагоре, не каца в тинесто езерце? Затова, защото възможностите им са големи. Това показва, че оня който управлява голямото, не управлява дребното; оня, който удържа големи победи, не удържа малки.“ Защо през лятото, сутрин и вечер на брега на морето винаги […]

От какво зависи силата на вълнението?

„Силата на слабия е в царя, на детето – в плача, на глупака – в мълчанието, на крадеца – в лъжата.“ От какво зависи силата на вълнението? Изменение на размерите на елементите на вълните зависи от следните фактори, скорост на вятъра, продължителност на неговото действие, дължината на разгона на вълните, изменение на направлението и скоростта […]

На къде духа вятърът?

„Когато народът е единен, той е непобедим. Когато няма водач, стадото се разпръсва.“ На къде духа вятърът? Вятър – това е движение на въздуха. Както и водата, винаги течаща от по-високото място към по-ниското, въздуха също се движи от място с по-високо атмосферно налагане към място, където налягането е по-ниско. На движението на водата, както […]