// Архив

Вятърът

This tag is associated with 23 posts

Вятърът като понятие.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Вятър – един от важните метеорологични елементи, определящи възможността за провеждане на морските операции с военно и гражданско назначение. Към настоящия момент прогнозирането на вятъра се осъществява основно с денонощна предварителност. Прогнозирането на вятъра с предварителност по-голяма от денонощие е актуална задача за метеоролозите. В публикацията се […]

Влияние на студа върху човека.

„Опитът е най-добрия наставник.“ В задграничната практика до неотдавна широко се е използвал ветрови индекс на охлаждане IW, въведен на основата на експериментални работи в Антарктика още през 1941 година. Той се характеризира с загубата на топлина от незащитените участъци на тялото на човека под влияние на вятъра и температурата на въздуха в сянка без […]

Влияние на студа върху човека.

„На студ и кучешка кожа ще навлечеш.“ На голяма част от територията на Русия хората, работещи на открито (строители, геолози, военнослужещи и други категории), през значителна част от годината са подложени на въздействие на студ. Обуславяйки общо и локално охлаждане, студът предизвиква напрежение в различните функционални системи на човека, води до намаляване на работоспособността, увеличава […]

Ветрово охлаждане на човека.

„Привикнеш ли към топло, студът няма да понесеш.“ Продължителност на периодите на неблагоприятни въздействия на студа на човека. Както беше отбелязано, екстремалните значения на хидрометеорологичните величини се отличават с висока изменчивост. Много по-представителни и устойчиви са оценките за годишната повторяемост на едни или други атмосферни условия. По данните за повторяемостта на неблагоприятните условия може да […]

Ветрово охлаждане на човека.

„Зиме без дрехи, а лете без хляб не тръгвай на път.“ В „Обзор на съвременните методи за оценка на ветровото охлаждане на човека” е направен съвременен анализ на методите за регламентиране на режима на труд и отдих на студ, а също така методите за разчет на индексите на стреса от студа и еквивалентната температура на […]

Взаимодействие на океан – атмосфера.

„Който се бои от всяко облаче, никога не пътешества.“ Станало е ясно, че дрифтерите не само позволяват да се решат задачите от океанографски характер, но и се явяват мощни инструменти за хидрометеорологични наблюдения, особено в тези райони на Световния океан, където отсъства регулярно корабно движение. С това е свързано появяването на редица метеорологични дрифтери, например, […]

Взаимодействие на океан – атмосфера.

„По-добре веднъж да видиш, отколкото сто пъти да чуеш.“ Спътникова дрифтерна технология. Взаимодействието на океана и атмосферата се проследява както на крупно, така и на малко мащабно ниво. Скоростта на вятъра и неговото направление, атмосферното налягане, температурата на въздуха и интензивността на слънчевата радиация се явяват основни параметри, определящи състоянието на повърхностния слой на водата […]

Местни ветрове.

„Лято ли е, зима ли е – на безделника му е все едно.“ Местни ветрове. Местните ветрове се отнасят към атмосферните явления, чийто хоризонтална протяжност (мащаб) се изменя от няколко няколко стотен метра до стотина километра. Такива явления и процеси, наблюдавани в атмосферата се наричат мезометеорологични. Местните ветрове възникват под влиянието на нееднородността на земната […]

Вятърът.

„Навикът често е по-силен от обучението.“ Вятърът в граничния слой на атмосферата. Близо до земната повърхност вятърът силно отслабва под влияние на силата на триене и така нареченото прилепване, тоест скоростта на вятъра достига до нула, тънък слой над земната повърхност, наречен слой на грапавост. Скоростта на вятъра над грапава повърхност (а всички реални повърхности […]

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“ Окото на бурята. Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци. Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения […]