// Архив

Вятърът

This tag is associated with 16 posts

Местни ветрове.

„Лято ли е, зима ли е – на безделника му е все едно.“ Местни ветрове. Местните ветрове се отнасят към атмосферните явления, чийто хоризонтална протяжност (мащаб) се изменя от няколко няколко стотен метра до стотина километра. Такива явления и процеси, наблюдавани в атмосферата се наричат мезометеорологични. Местните ветрове възникват под влиянието на нееднородността на земната […]

Вятърът.

„Навикът често е по-силен от обучението.“ Вятърът в граничния слой на атмосферата. Близо до земната повърхност вятърът силно отслабва под влияние на силата на триене и така нареченото прилепване, тоест скоростта на вятъра достига до нула, тънък слой над земната повърхност, наречен слой на грапавост. Скоростта на вятъра над грапава повърхност (а всички реални повърхности […]

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“ Окото на бурята. Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци. Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения […]

Зараждане на тропическите циклони.

„Ухото слуша далечното, окото вижда близкото.“ Зараждане на тропическите циклони. Изказани са не малко хипотези за условията при които възникват и се структурират по-голямата част от тропическите циклони, но и до момента няма удовлетворителен отговор на този въпрос. С най-голямо признание се ползва хипотезата за вътрешно тропическата зона на конвергенция, в която се срещат североизточните […]

Тропически циклони.

„Ако вятърът събори камилата, козата е отишла на небето.“ Тропически циклони. Тропическите циклони принадлежат към групата на най-мощните, обладаващи огромна разрушителна сила и енергия, явления в природата. Тропическите циклони на източното крайбрежие на Азия и островите на Тихия океан се наричат тайфуни, а в Северна Америка и островите на Атлантика урагани. Обладавайки такава огромна енергия, […]

Градиентен вятър в циклоните и антициклоните.

„Безсрамните нямат съвест, безсъвестните – срам.“ Градиентен вятър в циклоните и антициклоните. Установило се хоризонтално движение на въздуха при отсъствие на силите на триене се нарича градиентен вятър. Какво се случва с градиентния вятър, ако изобарите не са праволинейни, а са с кръгова форма, каквито са при циклона например. Във всяка точка на циклона баричния […]

Движение на въздуха в свободната атмосферата.

„Трите задължения на безделника са: да яде, да спи, да се кара с умния.“ Движение на въздуха в свободната атмосферата. Количествените оценки показват, че влиянието на неравностите на земната повърхност чрез молекулярния и турбулентния обмен оказват въздействие в атмосферата до височина от няколко стотен метра до 1 – 1,5 км (в зависимост от неравностите на […]

Сили действащи в атмосферата.

„Ученият е учен навсякъде, кралят е крал само в кралството си.“ Сили действащи в атмосферата. Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Движение на въздуха относно земната повърхност (вятър) се поражда от неравномерното разпределение на налягането в хоризонтална плоскост. За установяване движението на въздуха огромна роля играят отклоняващата сила предизвикана от въртенето на Земята и силата […]

Облачни системи в циклоните и фронталните зони.

„Първо послушай хората, след това говори.“ Как се образуват облачните системи в циклоните и фронталните зони? Основните сведения за облачните мащаби C и D вече бяха разгледани, затова основно ще разгледаме описанието на облачните системи A и B. Облачните системи имат, като правило, вихрова структура. Тя се състои от няколко спираловидни полоси, сходящи се в […]

Вятърът по българското крайбрежие.

„Още не се е научил да ходи, а иска вече да тича.“ Вятърът по българското крайбрежие. През зимата преобладаващи ветрове над морето са северните, североизточните и северозападните. Най-големи стойности на скоростта на вятъра се наблюдават именно през зимата и се колебае средно за месец от 5 до 14 м/с. При определени условия скоростта по носовете […]