// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 121 posts

Развитие на човешките желанията.

„Твърде силното желание не се съобразява с благоразумието.“ Развитието на човечеството в течение на хиляди години от неговото съществуване – това е развитие и реализация на различни нива на желанията. Именно желанията и намирането на начини за тяхното удовлетворяване определят това или онова ниво на развитие на цивилизацията и на всичко, което ние наричаме технологичен […]

Системата Адам – духовна конструкция.

„Всеки човек е равен на самия себе си.“ Целта на Висшата сила се състои в това да създава равно на Себе си творение. Доколкото съвършенството на Твореца се изразява в отдаване и любов, то и творението е задължено да достигне същото състояние. Намирайки се на по-ниско ниво по отношение на Него, то трябва да премине […]

Какво е „език на клоните“?

„Грамотността е втори език“. Когато става дума за Висшия свят, независим от понятията за време, място, движение, ние нямаме думи за неговото описание, защото нашият речник е изграден върху усещанията на нашите земни сетивни органи. Висш свят се нарича светът, който се намира извън обичайните представи, поместващи се в понятията „време, място, движение“. Ние мислим […]

За черното и бялото.

„Азбуката е стъпало към мъдростта.“ Терминология и смисъл на буквите. Вие вече получихте някаква представа за „езика на клоните“, с който си служат кабалистите. Ние знаем, че Висшият и нашият свят са паралелни един на друг и всичко, което съществува във Висшия свят, низхожда в нашия свят. Във Висшия свят се зараждат всички събития, низхождащи […]

Човек – време, движение, пространство.

„Който пълзи на колене, плюят му на главата.“ Всички светове, включително и нашият, и обектите, намиращи се в тях, се обединяват в единния Замисъл на Твореца – да се даде безкрайно напълване на творението – душа. Душата на човека е творение и се състои от два компонента – светлина (наслаждение) и съсъд (желание за това […]

Спираш движението – прекратяваш живот.

„По-добре да куцаш, отколкото да седиш неподвижно.“ Основи на терминологията в Кабала. Кабала е практически метод за постигането на природните закони и поради това кабалистите в своите обяснения са принудени да използват само такива имена, названия и термини, които отговарят на условието за реално съответствие на обозначаваните обекти и явления. В много науки не е […]

Елементи на мирозданието.

„Всеки на свой господ се моли.“ Благодарение на своите изследвания учените – кабалисти са открили: всичко, което е присъщо на мирозданието, се свежда до следните феномени: желанието за получаване на наслаждение и абсолютното желание да се наслади (отдаване), които съставляват неговите два основни елемента. Желанието да се получава наслаждение (буквален превод от иврит на термина […]

Същността на съществуването.

„Ако човек знаеше всичко, с него не биха се случвали нещастия.“ За базисно определение на основите на Кабала ще приведем следната формулировка от статията на великия кабалист на ХХ в. Баал Сулам „Същност на науката Кабала“: „Какво представлява науката Кабала? Този въпрос, разбира се, възниква у всеки разумен човек. И за да му бъде даден […]

ХХI в. – човечеството в максимален егоизъм.

„Който сее паника помага на врага.“ Кабала като наука е възникнала в онова време, когато се появила необходимост от изследването на причините за ръста на егоизма у човека. Кабала утвърждава, че свойство на всичко съществуващо е егоистичното желание за получаване на наслаждение. Но по естествен начин това не е възможно да се осъществи, защото прииждащото […]

Човекът – егоистично срещу Природата.

„Дойдоха като ангели, отидоха си като дяволи.“ Исторически аспект на Кабала. Източниците на Кабала, както и на болшинството от древните учения следва да се търсят в Месопотамия – люлката на човешката култура. Неслучайно това място и днес се явява център на стълкновенията на противоборстващи си интереси. Кабала се е зародила преди около 4000 години. След […]