// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 121 posts

Условие за съществуване на човека.

„Хубаво нещо е човекът, стига да е човек.“ Цитати от статии на Баал Сулам. Човек е създание социално. Той може да удовлетвори жизнените си потребности само с помощта на ближния. Затова съпричастността с многото е задължително условие за съществуването му. Факт е, че индивидът е безпомощен в самостоятелното удовлетворяване на своите потребности и се нуждае […]

Философите за Кабала.

„Книгата е мост към света на знанието.“ Моят учител Питагор, бащата на философията, все пак е възприел своето учение не от гърците, а по-скоро от юдеите. Затова той трябва да бъде наречен кабалист… Той е първият, който превежда неизвестната за съвременниците му дума „капала“ на гръцки език с думата „философия“. Кабала не ни оставя да […]

Смисълът на живота.

„В училището на живота няма ваканции.“ Ако обърнем внимание на един известен за всички въпрос – аз съм уверен, че всички съмнения за необходимостта от изучаване на Кабала ще изчезнат от полезрението. Става дума за горчивия, въпиещ за справедливост въпрос, който задава всеки роден на Земята: „В какво е смисълът на нашия живот?“ Абсолютното задължение, […]

Въздействие на кабалистичните текстове.

„Човек живее с ум, а се бори с умение.“ Всички кабалистични трудове съдържат описание на системата на взаимоотношения на Твореца и създадените от него творения. Много от кабалистите, постигайки Замисъла на творението, описват всички състояния на низхождане – от най-висшата точка на сливане с Твореца до нашия свят, където творението се намира в пълно скриване. […]

Време да се действа.

„Времето разкрива всяка лъжа.“ Статията е написана от известния кабалист от миналия век Баал Сулам. Преведена е на руски и адаптирана за съвременното поколение от учения – кабалист рав М. Лайтман. Вече дълго време чувството на отговорност ме подтикваше към това да поднеса на широката общественост истинни сведения за науката Кабала. До възникването на книгопечатането […]

Властта на обществото.

„Където е изгодно и на мошеника се отдава чест.“ Ако под заплаха от изтребване човечеството разбере, че решението на проблема се състои изключително в борбата със собствения егоизъм, то хората изкуствено ще започнат да се отнасят един към друг сякаш с любов. Какво ще ни даде това? Човек е подчинен на властта на обществото. За […]

Намерение и необходимост.

„Пърово идва нуждата, а не хубавите дни. Нуждата не признава закон.“ С изчезването на намерението човек умира. Известният кабалист от миналия век Баал Сулам пише, че жизнената сила се определя изключително от намерението. Колкото по-голямо е желанието на човек да вземе всичко от този свят, толкова по-интензивно той съществува в него, толкова активно възприема и […]

Какво е Егоизмът.

„Човек, който живее само за себе си, и след смъртата си е ненавиждан.“ Закон за взаимодействие. Нашият свят е единен организъм, всички елементи на който се подчиняват на общ закон. За опазването на живота на всеки един организъм е необходимо да се обезпечава и поддържа съществуването на всяка клетка и всеки орган. Независимо от това, […]

Наука за получаване на наслаждения.

„От радост и старците с бабичките младеят> „Земни“ и „духовни“ органи на чувствата. Ние се раждаме с пет органа на чувствата: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Чрез тях ние получаваме в себе си, като в черна кутия, някаква информация отвън. Информацията, преминавайки през мозъка, се обработва и се дава като съвкупна картина на обкръжаващия […]

Какво е духовно желание?

„Знанието и опитът правят човека мъдър,“ Ако първите четири категории на желанията (желание на тялото – към храната, към покрива, към плоденето; желание към богатството; желание към власт, почит; желание към знания), са ни напълно понятни и осезаеми, то за духовното желание нямаме никаква представа. Човек не знае, че духовното желание е такова дотогава, докато […]