// Архив

времето

This tag is associated with 18 posts

Защо състоянието на времето зависи от океана?

„Всеки има толкова грижи, колкото може да носи. Този, който иска спокойствие, винаги трябва да е глух, сляп и ням.“ Защо дългосрочното прогнозиране на времето е свързано със състоянието на океана? До толкова, до колкото топлинните запаси на атмосферата са относително не големи, то и така наречената топлинна памет на атмосферата не е голяма, тоест […]

Какво знаем за „белите дробове“ на нашата планета?

„Виждащият не пита слепия. Немият не може да учи глухия.“ Световния океан представлява сам по себе си не само колосален резервоар за вода, но е огромно хранилище на запас от топлина, постоянно постъпваща в атмосферата и е най-големия фактор за определяне на времето на Земята. Освен това, морската (океанската) вода активно поглъща въглеродния двуокис, съдържащ […]

На какво реагират животните и растенията?

Всички хора по един или друг начин се интересуват от състоянието на времето. В зависимост от характера на техните занимания, интересът им към времето е постоянен или епизодичен. Селските хора, рибарите, шофьорите, машинисти, пилоти, както и хора с други професии, работещи на открито, всекидневно са свързани с времето, което непосредствено влияе на тяхната производствена дейност, […]

Има ли основание дългосрочните прогнози да се считат за проблем?

На двадесети век се присвояваха множество епитети и събития, като знаменателни, сензационни, значителни и т.н. И нека да си припомним множеството открития на века, болести на века, мачове на века, убийства и даже кражби на века и накрая проблеми на века. Сред последните се нарежда и проблема за дългосрочното прогнозиране на времето. Имали основание за […]

Съществува ли връзка между полярните сияния и времето?

Полярните сияния възникват поради светене на разредените газове във високите слоеве на атмосферата – йоносфера. Светенето на разредените газове се предизвиква от електрически заредени частици, изпускани от време на време от Слънцето в периоди на слънчева активност. Потокът от тези частици (корпускулярни излъчвания на Слънцето) се отклонява под действието на земното магнитно поле, като прониква […]

Съществува ли на Земята „кухня на времето”?

„Кухня на времето” на Земята се явява цялата земна атмосфера, взаимодействаща с повърхността на океаните, моретата и континентите, която е прието да се нарича постилаща повърхност. Да се указва, каквото и да е особено място, където да се зараждат най-съществените изменения на времето, е несъстоятелно. Разбира се, до неотдавна някой метеоролози считаха, че съществуват места […]

Защо времето е талкова разнообразно?

Защо времето е талкова разнообразно? Наистина защо? Източник на топлината, идваща на Земята, винаги е бил един и същ, количеството на слънчевата енергия достигаща Земята на практика е непроменлива, така както е непроменлива формата на Земята, нейната повърхност и газовия състав на въздушната обвивка на нашата планета. А времето е разнообразно не само на различните […]

Въпроси задавани от всички

Сред множеството въпроси за времето се срещат такива, които може да зададе всеки човек, независимо от пол и възраст, образование и професия. Обикновено тези въпроси за времето като такова, тоест за неговата същност и природа, а също така за причините за неговите промените, струващи ни се необичайни, за възможните връзки на тези промени и изменения […]