// Архив

времето

This tag is associated with 18 posts

Съвременни географски информационни системи.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Една от основните задачи по разработването на информационни системи се явява представянето на информацията в форма, удобна за анализ и вземане на едно или друго решение. Особена сложност е анализът на информацията за тримерните процеси, и в частност, хидрометеорологичната, иначе казано, пространствено разпределената […]

Системи за оперативна океанология.

„Очите вярват на себе си, ушите – на другите.“ Оперативна океанология е прието да се нарича дейността по извършването и обработката на систематични измервания за състоянието на морето, океана и атмосферата, а също прогнозирането на постоянна регулярна основа „времето в океана”, тоест състоянието на хидрофизичните полета в диапазоните на синоптичната и мезо мащабната изменчивост. Съответно, […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Видиш ли капка дъжд, знаеш, че започва да вали.“ Практическата работа по въздействието на преохлаждане на вълнисто образните и слоесто образните облаци е показала, че успех може да бъде постигнат не веднага, а само при определено съчетание на техните характеристики, получили названието на критерия пригодност на облаците към модификация. Такива критерии за пригодност към въздействие […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Известно е, че облаци с различни форми, включително вълнисто образната и слоесто образната облачност, и свързаните с тях опасни атмосферни явления (лоша видимост, валежи във вид на дъжд и сняг, обледеняване и други) оказват съществено влияние на дейностите на Въоръжените сили (ДВС), и […]

Метеорологична радиолокация за осигуряване на флота.

„Малката лодка не носи вести от далече.“ Използване на метеорологичната радиолокация за хидрометеорологично осигуряване на флота. Основни задачи на хидрометеорологичното осигуряване на силите на флота се явяват: подготовка и предаване на данни в системата за управление на кораба за фактическата и очакваната хидрометеорологичната обстановка, оповестяване и предупреждение за опасни и особено опасни метеорологични явления. Най-високи […]

Прозорец във времето.

Под понятието „прозорец във времето” се разбират събития, когато хидрометеорологичните условия са благоприятни, при изпълнение на едни или други действия на море. Обикновено този термин се използва в по-тесен смисъл, като обратен на термина „щорм”, а благоприятни се считат условия, при които скоростта на вятъра и височината на вълните са по-ниски от някакво критично значение. […]

Разсейване на мъгли и облаци.

„Вятърничавия човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Методи и средства за разсейване на топли мъгли и слоесто образна облачност в интересите на хидрометеорологичното осигуряване на дейностите на военноморския флот. Същественото влияние на мъглите и облаците от различните форми, включително и слоесто образната облачност, на дейностите на ВМФ обуславят необходимостта от разработка на методи […]

Явлението Гало. (Ореол)

„Видяното не се нуждае от разяснение. То е истината.“ Явлението Гало. (Ореол) Явлението възниква при проникване на слънчевите лъчи през тънки пересто слоести облаци или кондензационни следи зад самолет, състоящи се от ледени кристали. Явлението Гало е много образно, като най-често се появява около Слънцето с ъглови радиус 22°, рядко с концентричен кръг с ъглови […]

Облачни системи в циклоните и фронталните зони.

„Първо послушай хората, след това говори.“ Как се образуват облачните системи в циклоните и фронталните зони? Основните сведения за облачните мащаби C и D вече бяха разгледани, затова основно ще разгледаме описанието на облачните системи A и B. Облачните системи имат, като правило, вихрова структура. Тя се състои от няколко спираловидни полоси, сходящи се в […]

Зависи ли температурния режим на атмосферата от океана?

„Старай се да спечелиш и от неуспеха. Умният се надява на делата си, глупавият просто се надява.“ Какво е влиянието на океана върху температурния режим на атмосферата? Световния океан се явява устойчиво работещ нагревател на земната атмосфера. Неговата повърхност отразява незначителна част от падащите на Земята слънчеви лъчи, като по-голямата част от слънчевата топлина се […]