// Архив

влажност

This tag is associated with 14 posts

Наземна кондензация и валежи.

„Да се учи старик е губене на време, да се учи младеж – добра инвестиция.“ Наземна кондензация и валежи. Потокът водна пара може да бъде, както положителен, така може да бъде и отрицателен, тоест насочен към земната повърхност. Такива условия се създават в тези случаи, когато дяла на водната пара расте с височината, тоест се […]

Как се образуват облачните системи?

„Хората не обичат това, което не познават.“ Как се образуват облачните системи? Метеорологичните спътници на Земята дадоха уникалната възможност за регулярно наблюдение за облачността и другите метеорологични явления. От особена важност е факта, че спътниците позволиха наблюдение в тези райони, където наземното наблюдение отсъства. При наземното наблюдение обикновено се обхващат само 10 – 20% от […]

Вид и строеж на облаците.

„Против разумните доводи няма оръжие.“ Вид и строеж на облаци. В зависимост от хоризонталите на областите, обхванати от вертикалните движения, а също и от физичните процеси, се образуват различни по външен вид и вътрешен строеж облаци. Различават кълбесто образни (конвективни), вълнисто образни и слоесто образни облаци. Такова подразделяне на облаците, макар и основно на първо […]

Физични характеристики на мъглите.

„Мъдрецът знае, че знае много, а на глупака му се струва, че знае всичко.“ Как се образуват мъглите на изкачване? Този вид мъгли се образуват в резултат на изкачването на въздуха по склона на възвишенията или планината. Въздухът при това се охлажда адиабатно, което води към кондензация на водната пара. Стратификацията на въздуха, издигащ се […]

Условия за образуване на радиационните и адвективните мъгли.

„Ако не можеш да избегнеш опасността, страхът става излишен.“ Условия за образуване на радиационните и адвективните мъгли. В зависимост от вида на процеса, водещ към охлаждане мъглите се определят, като радиационни и адвективни мъгли, и мъгли на изкачване (по протежение на склона на възвишенията и планините). Радиационните мъгли се образуват в резултат на охлаждане на […]

Как се образуват мъглите?

„Пън, от който не се страхуваш, ще преобърне колата.“ Как се образуват мъглите? Мъглата и димката са в резултат от кондензацията на водната пара в непосредствена близост до земната повърхност (в приземния слой на атмосферата). Мъгла, наричат съвкупността от свободно летящи във въздуха водни капки или кристали лед, влошаващи далечината на видимост до значения по-малки […]

Преохлаждане и замръзване на водата в атмосферата.

„Ако има какво да кажеш, има и какво да чуеш.“ Понятия за равновесно и мета стабилно състояние. Физичните системи могат да се намират в различни състояния. Едни се явяват неустойчиви (не равновесни), други са устойчиви (равновесни). Ако системата се намира в не равновесно състояние, то тя се стреми да премине в по-устойчиво. Времето за което […]

Изпарение и влажност на въздуха.

„Не защитавай този, който не си знае работата.“ Изпарение и влажност на въздуха. Водната пара постъпва в атмосферата вследствие на процеса на изпарение от земната повърхност. В атмосферата водна пара се пренася от въздушните течения и по пътя на турбулентното премесване. Под влияние на охлаждането водната пара в атмосферата кондензира, като се образуват облаци, а […]

Какво е „Албедо“?

„Съмненията раждат истина.“ Албедо. Албедо или отразяващата способност на някаква повърхност се нарича отношението на потока радиация отразен от дадена повърхност към потока на падащата радиация и се изразява в части от единицата или в проценти. Наблюденията показват, че албедото на различните повърхности се изменя в сравнително тесни граници от 10 до 30%, изключение правят […]

Годишен и денонощен ход на метеорологичните елементи.

„Видяното не се нуждае от разяснение. То е истината.“ Облачност. Средно годишно облачността е около 6 бала, като има добре изразен годишен ход с максимум през зимата и минимум през лятото. Пролетта и есента заема междинни стойности. По отношение на денонощния ход, през зимния период максимумът е през нощта, предимно слоеста облачност, а през лятото […]